PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Heavy metals, such as cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg), are among the toxic substances present in tobacco smoke. This is the result of contamination of tobacco grown in the natural environment. The presence of heavy metals in tobacco poses health risk for active and passive smokers. The aim of the study was to compare the concentration of heavy metals (Cd, Hg, Pb) in tobacco from various types of cigarettes and in tobacco smoke.

Material and methods:
25 tobacco samples from 8 different cigarette producers were collected. Tobacco smoke samples were collected during the burning of 3 cigarettes of each type. The tobacco and tobacco smoke samples were subjected to the mineralization process, and then the concentration of Cd, Pb and Hg was determined. On the basis of the obtained results, a statistical analysis of the relationship between the concentration of Cd in tobacco and in tobacco smoke was performed.

Results:
The mean content of Cd and Hg in tobacco varied and amounted to 1.073–1.634 mg/kg and 0.203–0.126 mg/kg, respectively, while the Pb concentration was determined only in one sample (0.221 mg/kg). In the case of tobacco smoke, the mean Cd content was 0.023–0.054 µg/sample, and the concentrations of Pb and Hg were below the limit of quantification. A positive correlation was found between the Cd content in tobacco and its content in tobacco smoke; the relationship was statistically insignificant.

Conclusions:
Among heavy metals, the highest concentration in tobacco and in tobacco smoke was found in the case of Cd. The tested tobacco samples were characterized by different concentrations of heavy metals depending on the type and brand of cigarettes. The tobacco smoke samples were characterized by a low content of Pb and Hg.

 
REFERENCES (29)
1.
Bodył MR. Ewolucja światowego rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 2016; 16(2): 19–28. URL: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_... (dostęp: 30.10.2020).
 
2.
Tomiło J, Dziki D, Polak R. Wybrane aspekty uprawy i przygotowania tytoniu do przetwórstwa na przykładzie odmiany Virginia. MOTROL. Comm Motor Energ Agric. 2014; 16(1): 147–152. URL: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp: 30.10.2020).
 
3.
Salimzadeh H, Najafipour H, Mirzaiepour F, et al. Prevalence of Active and Passive Smoking among Adult Population: Findings of a Population-Based Survey in Kerman (KERCADRS), Iran. Addict Health. 2016; 8(1): 16–24. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... (dostęp: 20.12.2020).
 
4.
Lazard AJ, Kowitt SD, Huang LL, et al. Believability of Cigarette Warnings Abort Addiction: National Exeriments of Adolescents And Adults. Nicotine Tob Res. 2018; 20(7): 867–875. https://doi.org/10.1093/ntr/nt....
 
5.
Trojanowska M, Świetlik R. Wpływ palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast wywołane środowiskową ekspozycją inhalacyjną na metale ciężkie (As, Cd, Ni). Environ Med. – Med Śr. 2016; 19(3): 23–30.
 
6.
Sobczak A. Czy przejście na elektroniczne papierosy redukuje szkody w układzie sercowo-naczyniowym wywołane paleniem tytoniu? Med Rodz. 2018; 21(2): 177–184. URL: http://www.medrodzinna.pl/wp-c... (dostęp: 30.10.2020).
 
7.
Richter P, Faroon O, Papuas RS. Cadmium and Cadmium/Zinc Ratios and Tabacco – Related Morbidities. Int J Environ Res Public Health. 2017; 14(10): 1154. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
8.
Kuźmiecka P, Karakiewicz B, Rotter I. Wpływ palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen – przegląd badań. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(4): 409–415. URL: http://www.monz.pl/Wplyw-palen... (dostęp: 30.10.2020).
 
9.
Kuziemski K, Barczyk A. Tiotropium w leczeniu POChP – historia i perspektywy. Adv Respir Med. 2017; 85(supl. I): 26–37. URL: https://journals.viamedica.pl/... (dostęp: 30.10.2020).
 
10.
Majewski J, Bernat K, Jarosz MJ. Wpływ palenia tytoniu na błonę śluzową jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem leukoplakii – na podstawie piśmiennictwa. AZiCH. 2017; 2(1): 19–25. URL: http://www.wydawnictwo.wsei.eu... (dostęp: 30.10.2020).
 
11.
Luo Y, Wei Y, Sun S, et al. Selenium Modulates the Level of Auxin to Alleviate the Toxicity of Cadmium in Tobacco. Int J Mol Sci. 2019; 20(15): 3772. https://doi.org/10.3390/ijms20....
 
12.
Gworek B, Rateńska J. Migracja rtęci w układzie powietrze – gleba – roślina. Ochr Śr Zasobów Nat. 2009; 41: 614–623.
 
13.
He YK, Sun JG, Feng XZ, et al. Differential mercury volatilization by tobacco organs expressing a modified bacterial merA gene. Cell Res. 2001; 11(3): 231–236. URL: https://www.nature.com/article... (dostęp: 30.10.2020).
 
14.
Cyran M. Wpływ środowiskowego narażenia na rtęć na funkcjonowanie organizmu człowieka. Environ Med. – Med Śr. 2013; 16(3): 55–58. URL: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp: 30.10.2020).
 
15.
Centers for Disease Control and Prevention. Preventing Lead Poisoning in Young Children. CDC (Atlanta), 2005. URL: https://www.cdc.gov/nceh/Lead/... (dostęp: 30.10.2020).
 
16.
Chełchowska M, Ambroszkiewicz J, Jabłonka-Salach K, et al. Tobacco smoke exposure during pregnancy incerases maternal blood lead levels affecting neonate birth weight. Biol Trace Elem Res. 2013; 155(2): 169–175. https://doi.org/10.1007/s12011....
 
17.
Wachulska M, Skoniecka A, Tymińska A, i wsp. Prenatalne zmiany w rozwoju płodu i łożyska indukowane paleniem tytoniu. Ginekologia i Położnictwo. 2015; 1(35): 9–19.
 
18.
Puzanowska-Tarasiewicz H, Kuźmicka L, Tarasiewicz M. Funkcje biologiczne wybranych pierwiastków. III. Cynk – składnik i aktywator enzymów. Pol Merk Lek. 2009; 27(161): 419–422. URL: http://phytomedica.pl/pdf/cynk... (dostęp: 30.10.2020).
 
19.
Li H, Fagerberg B, Sallsten G, et al. Smoking-induced risk of future cardiovascular disease is partly mediated by cadmium in tobacco: Malmö Diet and Cancer Cohort Study. Environ Health. 2019; 18(1): 56. https://doi.org/10.1186/s12940....
 
20.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE. URL: https://eur-lex.europa.eu/lega... (dostęp: 30.10.2020).
 
21.
Dobbs PD, Chadwick G, Ungar KW, et al. Development of a tabacco 21 policy assessment tool and state-level analysic in the USA, 2015–2019. Tab Control. 2020; 29(5): 487–495. http://dx.doi.org/10.1136/toba....
 
22.
Olie V, Pasquereau A, Assogba FAG, et al. Changes in tobacco-related morbidity and mortality in French women: worrying trends. Eur J Public Health. 2020; 30(2): 380–385. https://doi.org/10.1093/eurpub....
 
23.
Kastaun S, Kotz D, Brown J, et al. Public attitudes towards healthcare policies promoting tobacco cessation in Germany: results from the representative German study on tobacco use (DEBRA study). BMJ Open. 2019; 9: 1–8. http://dx.doi.org/10.1136/bmjo....
 
24.
Trząsalska A, Krassowska U. Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 2019. URL: https://gis.gov.pl/wp-content/... (dostęp: 30.10.2020).
 
25.
Główny Urząd Statystyczny. Notatka informacyjna: Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Warszawa, 2015. URL: https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 30.10.2020).
 
26.
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2010 r. nr 81, poz. 529). URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... (dostęp: 30.10.2020).
 
27.
Fresquez MR, Pappas RS, Watson CH. Establishment of Toxic Metal Reference Range in Tobacco from U.S. Cigarettes. J Anal Toxicol. 2013; 37(5): 298–304. https://doi.org/10.1093/jat/bk....
 
28.
Szwalec A, Mundała P, Kędzior R. Zróżnicowanie zawartości Cd, Pb, Zn i Cu w liściach tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum L.) uprawianego w rejonie Proszowic. Acta Sci Pol Formatio Circumiectus. 2016; 15(4): 331–341. https://doi.org/10.15576/ASP.F....
 
29.
Starek A, Podolak I. Rakotwórcze działanie dymu tytoniowego. Roczn PZH 2009; 60(4): 299–310. URL: wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/rakotworcze-dzialanie-dymu-tytoniowego?lang=pl (dostęp: 30.10.2020).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top