PL EN
RESEARCH PAPER
Influcence of passive smoking on content of nickel in children pharyngeal tonsils
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Toksykologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Kierownik Zakładu Toksykologii: prof. dr hab. n. przyr. J. Kwapuliński
 
 
Corresponding author
Jerzy Kwapuliński   

Katedra i Zakład Toksykologii S.U.M. ul. Jagiellońska 4 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2010;13(3):23-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of this study was pharyngeal tonsils which his anatomic location is interesing tissue. They are first tissue which has contact content in air inhalation substances in selective way. Pharyngeal tonsils came from children who lived in Silesia province. Some of these children have been expose to passive smoking. Contains nickel in pharyngeal tonsils was marked by the method of Inductively Coupled Plasma. Geometrical mean of contents of nickel in pharyngeal tonsils from exposed to tobacco smoke girls was 0,75 μg/g, in unexposed girls was 0,67 μg/g, in exposed to tobacco smoke boys was 0,55 μg/g and unexposed boys 0,6 μg/g was observed. The results have verified that sex, living place and exposure to tobacco smoke matter in accumulation nickel in pharyngeal tonsils. The cross-corelation analysis between content of Ni and other metals, found out positive corelation between Ni and Al, Cd, Cu, Pb, Zn, Ca, Mg.
 
REFERENCES (25)
1.
Walter C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B.: Podstawy ekotoksykologii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 
2.
Kolarzyk E.: Choroby środowiskowe – problemy dydaktyczne i diagnostyczne. Prob Hig Epidemiol 2008; 89: 188-194.
 
3.
Kostka G.: Zastosowanie biomarkerów w ocenie ryzyka zdrowotnegom związanego z narażeniem na środowiskowe chemiczne kancerogeny. Roczniki PZH 2003; 54: 30-31.
 
4.
Albertini R., Bird M., Doerrer N., Needham L., Robison S., Sheldon L.: The Use Of Biomonitoring Data in Exposure and Human Health in Risk Assesments. Envioronmental Health Perspective 2006; 114 (11).
 
5.
Polkowska ˚., Kozłowska K., Namiernik J.: Płyny biologiczne jak źródło informacji o narażeniu człowieka na środowiskowe czynniki chemiczne. Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. Wyd. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu środowiskowego, Gdańsk 2003.
 
6.
Seńczuk W. (red.): Toksykologia. Wydanie IV, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2002.
 
7.
Rutkiewicz I., Namieżnik J.: Skład moczu jako żródło informacji o narażeniu zawodowym na związki organiczne. Ecological Chemistry and Engineering 2008; 15: 561-585.
 
8.
Chmielnicka J.: Metale i metaloidy. W. Seńczuk (red.): Toksykologia, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999.
 
9.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 
10.
Szarek M., Dmowska J.: Alergie na metal. W: Metale ciężkie a zdrowie. Red.: Lach J., Bany J. PTH, Warszawa 2001: 98-104.
 
11.
Śpiewak R., Piątkowska J.: Nikiel – alergen wyjątkowy. Od struktury atomu do regulacji prawnych. Alergologia Immunologia 2006; 3: 58-62.
 
12.
Sławetna G., Kieć-Świerczyńska M.: Alergia kontaktowa na nikiel. Medycyna Pracy 1998; 49: 305-308.
 
13.
Karaś Z.: Szkodliwość niklu zawartego w papierosach. Przeg. Lek. 2005; 62: 1215-1217.
 
14.
Piotrkowski J.K. (red.): Problemy toksykologii – kompendium dla studentów szkół wyższych. Wydanie II, Wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa 2008; 174-178.
 
15.
Kleszczewska E., Kaczorowski W.: Rola biologiczna, właściwości i metody oznaczania niklu. Biul. Magnezom. 2000; 5: 98-104.
 
16.
Zając M.: Witaminy i mikroelementy. Poznań: Wydawnictwo Kontekst 2000.
 
17.
Horst A.: Fizjologia patologiczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1978.
 
18.
Manahan S.: Toksykologia środowiskowa – aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 
19.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Fischer A., Brodziak- Dopierała B., Misiołek H., Namysłowski G., Bogunia M.
 
20.
Wpływ biernego palenia na zawartość glinu w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkujących rejony południowej Polski. Przegl Lek 2007, 64: 713-716.
 
21.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Misiołek H., Wojtanowska M., Goszyk E., Gromulska E., Jakubowska J. Wpływ biernego palenia na zróżnicowanie występowania baru w migdałkach gardłowych dzieci. Przegl Lek 2007, 64: 717- 719.
 
22.
Kwapuliński J., Nogaj E., Misiołek M., Nogaj P., Bogunia M. Kumulacja Cu w migdałkach gardłowych dzieci narażonych i nienarażonych na działanie dymu tytoniowego. Przegl Lek 2008, 65: 533-536.
 
23.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Fischer A., Nogaj P., Kowol J., Olender J., Kawalski H. Rola wieku w kształtowaniu się obecności pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych dzieci w aspekcie biernego palenia. Przegl Lek 2009, 66: 660-664.
 
24.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Fischer A., Ahnert B., Nogaj P., Kowol J., Olender J., Kawalski H., Rzepka J. Wpływ biernego palenia na zawartość pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci i miejsca zamieszkania. Przegl Lek 2009, 66: 665-668.
 
25.
WSSE, Zanieczyszczenie atmosfery w województwie Śląskim. Katowice, 2008.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top