PL EN
RESEARCH PAPER
Studies on determination of environmental and physiological levels of zinc ions the pharyngeal tonsils
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice Kierownik: Prof. dr hab. J. Kwapuliński
 
2
Katedra i Klinika Laryngologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 
 
Corresponding author
Ewa Nogaj   

Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jagiellońska 4 41-200 Sosnowiec tel. 32/ 3641637
 
 
Med Srod. 2010;13(1):65-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The zinc is one of the most important microelements. Element this conditions has corrected the functioning the nervous system of, immunological, sense of taste and smell. It the weakness of activity was manifested was the shortage of zinc and children’s motive development. The aim of this study was samples of pharyngeal tonsils from children living on Malopolska Region, Silesia and village (made up the area of reference) of Southern Poland. We investigated population 95 children, in this40 girls (42%) and 55 boys (58%) in age from 2 till 15 years (average 6,8 years). The content of zinc was determined by ICP – AES method. Average the content of zinc in pharyngeal tonsils in whole studied children’s population carried out 74,51 μg/g. The statistical differences were not affirmed among average (the average geometrical) content of ions of zinc in studied come from girls – 73,15 μg/g and the boys – 75,49 μg/g. The differences between sex appear, in case of ranges of changes, at boys range this it is clearly larger (55,86–97,59 μg/g) in comparison to girls (58,34–88,68 μg/g) how also near comparison of content answering 95 percentylowi (the incidental resulting with large environmental exposition contents) it in the pharyngeal boys’ tonsils is larger – (87,73 μg/g) in comparison to young girls (81,98 μg/g). It was established, on basis of report of changes quotient content zinc in pharyngeal tonsils in function of changes of content zinc in air dust, the physiological quantities of zinc in pharyngeal tonsil on level 42 μg/g.
 
REFERENCES (23)
1.
Dobosz P., Konopka W. Cenda P. i wsp.: Wpływ tonsillektomii na stężenie cynku w surowicy krwi. Otolaryngol Pol 2009, 63 (1): 16-19.
 
2.
Brandao-Neto J., Stefan V., Mendoca B. i wsp.: The essential role of zinc in growth. Nutrition Res 1995, 15: 335-338.
 
3.
Rosado J.: Zinc deficiency and its functional implications. Salud Publica Mex 1998, 40: 181-185.
 
4.
Sandstead H.: Causes of iron zinc deficiencies and their effect on brain. J Nutr 2000, 130: 347-355.
 
5.
Bentley M., Caulfield L., Ram M et al. Zinc supplementation affects the activity patterns of rural Guatemalan infants.,J Nutr 1997, 127: 1333-1339.
 
6.
Nogaj E., Brodziak B., Fischer A i wsp.: Występowanie cynku w złogach naczyń tętniczych, w głowach kości udowej oraz różnych rodzajach zębów. „Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne”. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i środowisko PAN” 2002, 33, 497-503.
 
7.
Ahnert B. Występowanie arsenu w kamieniach żółciowych mieszkańców obszarów Polski południowej. Rozprawa doktorska 2004, ŚAM.
 
8.
Czapska D., Karczewski J., Ostrowska L.: Zawartość magnezu i cynku we wΠosach studentów akademii medycznej w Białymstoku. Biul Magnezol 1999, 4, 2, 297-301.
 
9.
Biadacz Sz.: Interakcje metali we włosach łonowych. Praca magisterska 2005, ŚAM.
 
10.
Manderla J.: Ocena narażenia środowiskowego na wybrane metale ciężkie kobiet w okresie okołoporodowym na Ziemi Cieszyńskiej. Rozprawa doktorska 2000, ŚAM.
 
11.
Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E. i wsp. Zmiany zawartości cynku we krwi 10 letnich dzieci w zasięgu oddziaływania zakładu przetwórstwa metali rud kolorowych. Med Środ 2004, 7, 2, 121-129.
 
12.
Kobiołka W.: Współwystępowanie wybranych metali w łożyskach kobiet narażonych Środowiskowo. Rozprawa doktorska 2006, ŚAM.
 
13.
Fisher A.: Równowaga kationowa metali występujących w zębach mieszkańców województwa śląskiego. Rozprawa doktorska 2002, ŚAM.
 
14.
Chmielnik M., Zając B.: Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u dzieci-metody operacyjne i wskazania do zabiegów. Mag Otorynolaryngol 2003, 2:9-16.
 
15.
Zakrzewska A., Gryczyńska D.: Nowe poglądy na temat wskazań do adenotomii. Nowa Pediat 1999, 3: 191-193.
 
16.
Lennon S., Cotter T.: The regulatory role of zinc in apoptosis in human tumor cell lines. Biochem Soc Trans 1992, 20: 78-82.
 
17.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na zawartość glinu w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkujących rejony południowej Polski. Przegl Lek 2007, 64, 10, 713-716.
 
18.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na zróżnicowanie występowania baru w migdałkach gardłowych dzieci. Przegl Lek 2007, 64, 10, 717-719.
 
19.
Kwapuliński J., Nogaj E., Misiołek M. i wsp.: Kumulacja Cu w migdałkach gardłowych dzieci narażonych i nienarażonych na działanie dymu tytoniowego. Przegl Lek 2008, 65, 10, 533- 536.
 
20.
Kwapuliński J., Nogaj E., Misiołek M. i wsp.: Współwystępowanie Fe z innymi metalami w migdałkach gardłowych dzieci ze względu na płeć, wiek i narażenie na dym tytoniowy. Przegl Lek 2008, 65, 10, 537-540.
 
21.
Misiołek M., Kwapuliński J., Macioł Z. i wsp.: Pharyngealm tonsil cadmium contamination in children from regions ofm upper Silesia and Malopolska. Bull Environ Contam Toxicol 2007, 78(6): 436-9.
 
22.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Changes i chromium content in pharyngeal tonsils. Pol J Environ Stud 2006, 15, suppl. 5a, 90-93.
 
23.
Kasznia-Kocot J., Zachwieja Z., Chłopicka J.: Zawartość wybranych mikroelementów i metali ciężkich we włosach dzieci z Chorzowa. Pediatr Pol 1996, 71 (1): 31-36.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top