PL EN
RESEARCH PAPER
Cadmium and zinc concentrations in the hair after of adults magnesium supplementation
 
More details
Hide details
1
Pomorska Akademia Medyczna Zakład Medycyny Rodzinnej p.o. kierownik: dr n. med. A. Sałacka
 
2
Pomorska Akademia Medyczna Zakład Zdrowia Publicznego kierownik: dr hab. n. med. B. Karakiewicz prof. PAM
 
 
Med Srod. 2010;13(1):60-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
Cadmium is a biological zinc antagonist and may interfere with metabolic zinc-regulated or zincdependent processes. The aim of this study was to assess the relationship between cadmium and zinc concentrations in the hair of adults after oral supplementation with magnesium.

Material and Methods:
The levels of elements in the hair were determined by the inverse voltammetry. Them analysis was performed on the hair of 32 people from the study group and 10 from the control group. Supplementation was performed using Slow-Mag B6.

Results:
Cadmium concentration in the study group before supplementation ranged from indeterminable levels, to 1,92 μg per gram of dry matter. The range ofmcadmium concentration after supplementation was between the indeterminable level, and 0,45 μg per gram of dry matter. Based on the statistical analysis, we found that cadmium concentration was significantly lower after magnesium supplementation with a significance level of p*0,02. Zinc level before supplementation was between 11,66 and 250,48 μg per gram of dry matter, and after supplementation between 68,31 and 185,24 μg per gram of dry matter.

Conclusions:
The results obtained suggest that supplementation with magnesium contributed to the lowering of cadmium concentration in the hair of the people examined.

 
REFERENCES (21)
1.
Brzóska M., Jurczuk H., Moniuszko-Jakoniuk J.: Interakcja kadmu z wybranymi biopierwiastkami. Terapia 1997; 7: 6-8.
 
2.
Sieńczuk W. Toksykologia, PZWL, Warszawa 1999; 470-478.
 
3.
Graczyk A.: Rola biopierwiastków w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. I Międzynarodowa Konferencja nt. Obieg pierwiastków w przyrodzie – bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie – integracja europejska. 1995: 6-8.
 
4.
Kulikowska E., Moniuszko-Jakoniuk J., Miniuk K.: Rola cynku w procesach fizjologicznych i patologicznych organizmu.m Pol. Tyg. Lek. 1991; 24-26: 470-473.
 
5.
Wasiak W., Ciszewska W., Ciszewski A. Hair analysis. Part 1: Differental pulse audic strippina voltammetric determination of lead, cadmium, zinc and copper in human hair samoles of persons in pernament contact a pulluted warkplace enmroment. Analictica Clinica Acta 1996; 335: 201-207.
 
6.
Radomska K., Graczyk A., Konarski J., Adamowicz B.: Ocena zawartości makro i mikroelementów w organizmie ludzkim na podstawie analizy włosów. Pol. Tyg. Lek 1991; 5: 24-26.
 
7.
Kozielec T., Graczyk A., Radomska K., et. al.: Zawartość biopierwiastków i metali toksycznych i ich wpływ na stan zdrowia populacji wieku rozwojowego. XXVII Coloque Francaise sur le Magnesium, Pains, France 1999.
 
8.
Kozielec T., SaΠacka A., Karakiewicz B., et. al.: Występowanie ołowiu i kadmu we wΠosach w populacji ludzi dorosłych. Bromat. Chem. Toksykol. 2001; 3: 245-248.
 
9.
Kozielec T., Sałacka A., Późniak J., Sałacka A., Karakiewicz B. Występowanie kadmu i cynku w populacji ludzi dorosłych. J. Elem. 2002; 2: 141-145.
 
10.
Rech T., Zych-Litwin C. : Zawartość magnezu i wapnia w surowicy i włosach dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi układu kostno – stawowego. Przeg. Lek. 2002; 7: 496-498.
 
11.
Kozielec T., Sałacka A., Radomska K., Strecker D., Durska G.: The influence of magnezium supplemnetation and calcium concentration on hair of children with magnesium shortage. Magnesium R. 2001; 1-2: 33-38.
 
12.
Starobrat-Hemmerlin, Kozielec T.: The effect of magnesiumm physiological supplementation hyperactivity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. positive response to magnesium oral loading test. Magnesium R. 1997; 2: 53-60.
 
13.
Lech T., Garlicka A., Zych-Litwin C.: Zawartość we włosach wapnia, magnezu, cynku, miedzi i ołowiu w wybranych stanach chorobowych u dzieci. Diagn. Lab. 1996; 32: 477-484.
 
14.
Lech T.: Lead, copper, zinc and magnesium content in hair of children and young people with same disorders of the osteomuscularticular system. Biol. Trace Elem. Res. 2002; 2: 111- 126.
 
15.
Kazi TG., Jalbani N., Arain M.B., et al. Estimation of toxic metals in scalp hair samples of chronic kidney patients. Biol. Trace Elem. Res. 2008; 1: 1-12.
 
16.
Kozielec T., Michoƒ P., SaΠacka A.: Intracellurar magnesium content in hair and ionised magnesium contant in blood serum in patients with arteriar hypertension and influence of Slow Mag B6 supplementation in the chosenlaboratory and clinical parameters. Advances in Magnesium Research: Physiology, Pathology and Pharmacology, 2002, Chapter 21.
 
17.
Kawano J., Matsuoka J., Takishita S.: Effects of magnesium supplementation on hypertensive patients, assessment by office, home and ambulatory blood preasures. Hypertension 1998; 32: 260-265.
 
18.
Schimatschek HF., Classen HG., Baeriocher K.: Treatment of functional neuronegative disorders in children with oraly administred magnesium. 6th European Magnesium Congress, Budapest 1998; 122.
 
19.
Kleczewska E.: Reakcje witaminy C z wybranymi biopierwiastkami na przykładzie miedzi, rtęci i kadmu. Terapia 1999; 1: 48-51.
 
20.
Kozielec T., Radomska K., Kędzierska E. i wsp. Wpływ suplemantacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci. Ped. Pol 2001; 77, 4 : 7-12.
 
21.
Sałacka A., Kozielec T. Czy doustna suplemantacja magnezem wpływa na stężenie ołowiu we włosach u ludzi dorosłych? J. Elem. 2004; 9 (3): 477-482.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top