PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena spożycia napojów energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka na podstawie badania wśród studentów wrocławskich uczelni
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 
2
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii przy Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Hołojda   

ul. Ślężna 116F/12 53-111 Wrocław tel. 791 233 327
 
 
Med Srod. 2017;20(2):39-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wstęp. Popularność napojów energetycznych w Polsce rośnie odkąd zostały wprowadzone na rynek europejski w 1987 roku. Zawierają one substancje bioaktywne, takie jak kofeina i tauryna, które znacząco poprawiają wydolność organizmu. Celem pracy była ocena spożycia napojów energetycznych, a także ich wpływu na samopoczucie studentów największych wrocławskich uczelni wyższych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w miesiącach styczeń–luty 2015 roku we Wrocławiu wśród 1263 studentów w wieku 18–28 lat. W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz internetowy, który uwzględniał płeć i uczelnię wyższą. Pytania dotyczyły częstotliwości i okoliczności stosowania napojów energetycznych, celu i efektów ich stosowania, oceny szkodliwości i skutków ubocznych.

Wyniki:
Ponad połowa badanych spożywała napoje energetycznie okazjonalnie (50,7%), natomiast zaledwie co szósty badany deklarował, że nie spożywa ich wcale (16,0%). Z kolei 52,2% badanych przyznało, że to sesja egzaminacyjna, a zatem czas zwiększonej ilości nauki był okresem nasilenia spożywania tych napojów. W uzasadnieniu badani argumentowali to głównie chęcią dodania sobie energii (68,3%) oraz zmniejszenia senności (55,5%). Spośród badanych spożywających napoje energetyczne 54,7% zauważyło występowanie skutków ubocznych, a za najczęstsze podawali uczucie kołatania serca (63,3%), zaburzenia snu (45,3%) i drżenie rąk (41,2%). Natomiast zdecydowana większość studentów spożywających napoje energetyczne uznała, że są one szkodliwe (94,5%).

Wnioski:
Dostępność i różnorodność napojów energetycznych powoduje, że stały się one bardzo popularne w śród studentów. W związku z występowaniem efektów ubocznych spożywania napojów energetycznych należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem ostrzeżeń o niepożądanych efektach i podawania maksymalnej dziennej dopuszczalnej dawki.


Introduction:
The popularity of energy drinks in Poland has been growing since they entered the European market in 1987. Energy drinks contain bioactive substances, such as caffeine and taurine, which significantly increase the efficiency of the human body. The aim of the study was to assess the consumption of energy drinks and their impact on well-being in a selected group of students.

Material and Methods:
The study was conducted in January–February 2015 in Wrocław and included 1263 students at the age of 18–28. The data were collected using an internet survey prepared by the authors, which included information about the gender of the respondents and the type of university. Questions referred to the frequency, circumstances, purpose and effect of energy drinks consumption. Students were also asked to assess the possible harmfulness and side effects of energy drinks.

Results:
Half of the respondents consumed energy drinks occasionally (50.7%); however, only 16.0% of the students replied that they had never drunk them prior to the survey. A total of 52.2% of the respondents indicated that the examination session was the time when they consumed increased amounts of energy drinks. This trend was related to the need to provide the body with more energy (68.3%) and to reduce the feeling of sleepiness(55.5%), which is particularly important during study periods. As many as 54.7% of the respondents who consumed energy drinks noticed their side effects, among which the most common were: palpitation (63.3%), sleeping disorders (45.3%), and hand tremors (41.2%). The majority of the respondents admitted that energy drinks could be harmful (94.5%).

Conclusions:
Given the sides effects of energy drinks, establishing a minimum age limit for their purchase should be considered. Information about the side effects and the maximum dose per day should also be available for potential customers.

 
REFERENCJE (19)
1.
Semeniuk W.: Spożywanie napojów energetyzujących wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(4): 965-968.
 
2.
Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R.: Caffeinated Energy Drinks – A Growing Problem. Drug Alcohol Depend 2009; 99(1-3): 1-10.
 
3.
Hoffmann M., Świderski F.: Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne. Przemysł Spożywczy 2008; 9: 8-13.
 
4.
Seifert S.M., Schaechter J.L., Hershorin E.R. et al.: Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, and Young Adults. Pediatrics 2011; 127(3): 511-528.
 
5.
Aranda M., Morlock G.: Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry. J Chromatogr A 2006; 1131: 253-260.
 
6.
Higgins J.P., Tuttle T.D. Higgins C.L.: Energy Beverages: Content and Safety. Mayo Clin Proc. 2010; 85(11): 1033–1041.
 
7.
Górnicka M., Pierzynowska J., Kaniewska E. i wsp.: School Pupils and University students surveyed for drinking beverages containing caffeine. Rocz Panstw Zakl Hig 2014; 65(2): 113-117.
 
8.
Kopacz A., Wawrzyniak A., Hamułka J. i wsp.: Badania uwarunkowań spożywania napojów energetyzujących przez studentów. Rocz Panstw Zakl Hig 2012; 63(4): 491-497.
 
9.
Marczinski C.A., Fillmore M.T.: Clubgoers and their trendy cocktails: implications of mixing caffeine into alcohol on information processing and subjective reports of intoxication. Exp Clin Psychopharmacol 2006; 14(4): 450-458.
 
10.
Stimulant Drinks Committee: Opinion of the Scientific Committee on food on additional information on energy drinks 2001. http://ec.europa.eu/food/fs/sc.... pdf. Internet 10.06.2011.
 
11.
Smit H.J., Cotton J.R. et al.: Mood and cognitive performance effects of „energy” drink constituents: caffeine, glucose and carbonation. Nutr Neurosci 2004; 7: 127-139.
 
12.
Goldman R.D.: Caffeinated energy drinks in children. Can Fam Physician 2013; 59(9): 947-948.
 
13.
Ibrahim N.K.R., Iftikhar R., Murad M. et al.: Energy Drinks Consumption amongst Medical Students and Interns from Three Colleges in Jeddah, Saudi Arabia. J Food Nutr Res 2014; 2(4), 174-179.
 
14.
Bulut B., Beyhun N.E., Topbas M.: Can G. Energy Drink Use in University Students and Associated Factors. J Commun Health 2014; 39(5):1004-1011.
 
15.
Temple J.L., Ziegler A.M.: Gender Differences in Subjective ,and Physiological Responses to Caffeine and the Role of Steroid Hormones. J Caffeine Res. 2011; 1(1): 41-48.
 
16.
Juliano L.M., Grifftihs R.R.: A critical review of caffeine withdrawal: empirical validation of symptoms and signs, incidence, severity and associated features. Psychopharmacology 2004; 176(1):1-29.
 
17.
Marczinski C.A.: Can Energy Drinks Increase the Desire for More Alcohol?. J Am Coll Nutr 2015; 6(1):96-101.
 
18.
Bliss T.J., Depperschmidt C.L.: Energy Drink Consumption and its Effects on Student Pilots: Perceptions of Collegiate Flight Students. Coll Aviat Rev 2011; 29(2).
 
19.
O’Brien M.C., McCoy T.P., Rhodes S.D. et al.: Caffeinated Cocktails: Energy Drink Consumption, High-risk Drinking, and Alcohol-related Consequences among College Students. Acad Emerg Med 2008; 15: 453-460.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top