PL EN
 
CC BY-NC 3.0 Polska
Kwartalnik "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" jest wydawany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie oraz przez Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej. Czasopismo ukazuje się regularnie od 1998 roku. Czasopismo zostało powołane w celu rozpowszechnienia zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenia postępu wiedzy w tej dziedzinie; podnoszenia poziomu fachowego osób aktywnych zawodowo w szeroko rozumianej dziedzinie zdrowia środowiskowego; konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego, poprzez udostępnienie informacji ułatwiających kontakt, interdyscyplinarną współpracę, wymianę myśli i doświadczeń. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo otrzymało 20 pkt. W zestawieniu Index Copernicus Journals Master List" za rok 2021 "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" otrzymała 100 pkt.
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
20
MNiSW
100
ICV

Online first

 
Zmiana opłat za publikację. Dotyczy to tylko artykułów, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane za pośrednictwem naszego systemu redakcyjnego od 1 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie manuskryptu do czasopisma w „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” wiąże się z obowiązkową opłatą wstępną w wysokości 24 EUR (100 zł), natomiast przyjęcie manuskryptu do publikacji w „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 75 EUR (300 zł).

 

 

 
Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top