PL EN

O czasopiśmie

 
'Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine' jest jedynym wydawanym w Polsce specjalistycznym czasopismem poświęconym wyłącznie medycynie środowiskowej i środowiskowym problemom zdrowotnym. Jego celem jest wymiana i rozpowszechnianie danych naukowych oraz zapewnienie praktycznej wiedzy przydatnej środowisku pracowników medycznych.


Czasopismo 'Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine' obejmuje następujące tematy:
- epidemiologia środowiskowych czynników ryzyka zdrowia i środowiska, związanych z zaburzeniami zdrowia;
- medycyna prewencyjna;
- fizyczne i biologiczne zagrożenia zdrowia;
- zanieczyszczenia powietrza i wody oraz ich wpływ na zdrowie, środowisko społeczne i jego wpływ na fizjologię i patologię;
- toksykologia środowiska, szczególnie w odniesieniu do zatruć metalami ciężkimi;
- obciążenia chemiczne
- higiena szkolna, żywienie i otyłość;
- tryb życia i jego wpływ na zdrowie;
- zagadnienia dotyczące aktywności fizycznej
- epidemiologia chorób niezakaźnych, związanych z czynnikami środowiskowymi;
- zmiany klimatu i ich wpływ na zdrowie człowieka, itp.

Każdy numer czasopisma składa się z artykułów redakcyjnych, prac oryginalnych, prac poglądowych i okazjonalnie ze sprawozdań z konferencji dotyczących zdrowia środowiskowego dzieci i dorosłych.

Prace napisane w języku angielskim są w pierwszej kolejności akceptowane do publikacji, po wcześniejszym sprawdzeniu przez redaktora językowego.
Streszczenia artykułów nadesłanych w języku polskim zawsze obowiązują dwujęzyczne - polskie i angielskie.
Jakość układu, druku, grafiki i ilustracji jest przygotowywana przez profesjonalnego redaktora.
W czasopiśmie nie są publikowane artykuły sponsorowane i treści reklamowe.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top