PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena jodurii u studentek wydziału farmaceutycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Studentka V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Kochańska-Dziurowicz
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Kucharczyk   

Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec tel. 323641593
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel pracy obejmował oznaczanie stężenia jodu w moczu wśród studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Materiał i metody:
Badane kobiety wypełniły anonimową ankietę. Miała ona pomóc w określeniu czynników, które mogą mieć wpływ na gospodarkę jodową ustroju. Wartość jodurii poniżej 100 μg/l świadczy o niedoborze jodu w organizmie. Badaniem objęto 101 studentek, u których przy użyciu metody PAMM określano stężenie jodu w porannej próbce moczu.

Wyniki:
Średnia wartość jodurii wynosiła 103,50±65,71 μg/l. 49,5% studentek miało prawidłowe stężenie jodu w moczu, natomiast pozostałe wykazywały niedostateczną podaż tego pierwiastka z dietą. 7,9% studentek miało ciężki niedobór jodu w moczu (<20 μg/l), 16,8% posiadało jodurię w granicach 20– 50 μg/l, natomiast niewielki niedobór tego pierwiastka w moczu (50–100 μg/l) występował u 25,8% badanych.


The aim:
The aim of the study was to examine iodine concentration in urine among the students of the Faculty of Pharmacy Medical University of Silesia in Katowice.

Material and Methods:
Females filled anonymous questionnaire. It helped identify factors which may affect the iodine concentration. The study included 101 students. Morning urine samples was measured with PAMM method.

Results:
The average iodine concentration was 103,50±65,71 μg/l. 49,5% of students had physiological concentration of iodine in urine. 7,9% students showed severe iodine deficiency (<20 μg/l), 16,8% had iodine concentration 20–50 μg/l, while a slight deficiency of this element in urine (50–100 μg/l) occurred in 25,8% of respondents.

FINANSOWANIE
Źródło finansowania badań: środki dydaktyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 
REFERENCJE (16)
1.
Szybiński Z.: Sytuacja profilaktyki jodowej w Polsce świetle ostatnich rekomendacji WHO dotyczących ograniczenia spożycia soli. Pediatric Endocrinol. Diabetol. Metabolism 2009; 15, 2: 103-107.
 
2.
Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001: 413-423.
 
3.
Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner; Warszawa 2010: 807, 895-896.
 
4.
Stoś K., Szponar L., Głowala A.: Ocena jakości jodowania soli kuchennej w świetle profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Żyw. Człow. Metab. 2007; XXXIV, 3/4: 1238-1243.
 
5.
Szybiński Z., Jarosz M., Hubalewska-Dydejczyk K. i wsp.: Profilaktyka jodowa a ograniczenie spożycia soli – wyzwanie XXI wieku. Endokrynol. Pol. 2010; 61 (1): 135-140.
 
6.
Seidler T., Szczuko M.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Roczn. PZH 2009; 60 (1): 59-69.
 
7.
Kurzeja E., Kochańska-Dziurowicz A.: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu. Diag. Lab. 2002; 38 (1): 93-100.
 
8.
Kucharczyk M.: Ocena jodurii u studentek Wydziału Farmaceutycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Praca magisterska 2012.
 
9.
Dostępne na: <http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/... docs/ zal_penjodu_19042010.pdf>.
 
10.
Stefańska E., Ostrowska L., Sajewicz J.: Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Roczn. PZH 2011; 62, 2: 187-192.
 
11.
Zagrodzki P., Ochab E., Bartyzel M. i wsp.: Efektywność profilaktyki jodowej w Krakowie na przykładzie trzech grup wiekowych kobiet-badania pilotowe cz. I Stężenie jodu w moczu. Bromat. Chem. Toksykol. 2008; XLI, 3: 323-327.
 
12.
Kochańska-Dziurowicz A.A.: Ocena zmian jodurii u dzieci w okresie ostatniego 10-lecia na podstawie badań własnych. Medycyna Środowiskowa 2009; 12 (2): 35-41.
 
13.
Alissa E.M., Al Shali K., Ferns G.A.: Iodine deficiency among hypothyroid patients living in Jeddah. Biol. Trace Elem. Res., 2009; 130: 193-203.
 
14.
Herbaty J., Braverman L.E., Kurzer M.S. at all.: Seaweed and soy: companion foods in Asian cusine and their effects on thyroid function in American women. Med. Food, 2007; 10 (1): 90-100.
 
15.
Mędrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów Fizjoterapii i Edukacji Techniczno-Informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Roczn. PZH 2011; 62, 3: 315- 318.
 
16.
Vanderpump M. P. J., Lazarus J.H., Smyth P.P. at all.: Iodine status of UK schoolgirls: a cross-sectional survey. The Lancet 2011; 377: 2007-2012.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top