PL EN
PRACA ORYGINALNA
The comparative analysis of amount of exhaled carbon monoxide as an indicator of smoking among students of selected universities in Wroclaw
 
Więcej
Ukryj
1
Hygiene Department, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland, Headmaster: K. Pawlas, PhD, associate professor
 
2
Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland Supervisor: I. Pirogowicz, MD, PhD
 
3
University of Social Sciences and Humanities of Wroclaw, Dean: Prof. T. Zaleśkiewicz, PhD
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Pirogowicz   

Hygiene Department, Wroclaw Medical University, ul. Mikulicza-Radeckiego 7 50-368 Wrocław phone number: +48 71 784 15 04
 
 
Med Srod. 2013;16(4):52-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy jest porównanie ilości wydychanego tlenku węgla przez studentów wybranych uniwersytetów we Wrocławiu, jako wskaźnika pomocnego przy ocenie zjawiska palenia tytoniu u młodzieży studiującej.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono wśród 347 studentów zamieszkujących domy studenckie czterech wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Wrocławskiej. Zbadano ilość wydalanego tlenku węgla z użyciem urządzenia Micro Medical Smoke Check. Każdy uczestnik wziął udział z ankiecie dotyczącej jego kontaktu z dymem tytoniowym.

Wyniki:
Nie zaobserwowano różnić w ilości wydychanego CO między studentami różnych uczelni. Wyniki były najwyższe w grupie osób aktywnie palących.Grupa osób biernie palących wydalała więcej CO niż osoby nie deklarujące narażenia na dym tytoniowy. Nie zauważono różnic między grupą mężczyzn i kobiet, jak i między różnymi grupami wiekowymi

Wnioski:
Pomimo większej świadomości zdrowotnej, studenci Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego sięgają po papierosa częściej, niż pozostali. Kobiety okazały się palić równie często, jak mężczyźni. Nie zaobserwowano różnic w ilości wydalanego CO między płciami.


Background:
The aim of this study is to compare the amount of exhaled carbon monoxide which can be an indicator of the phenomenon of tobacco smoking among youngsters in a group of students of Wroclaw’s universities.

Material and Methods:
The study was performed on 347 students living in dormitories of four Wroclaw universities: Wroclaw Medical University, University of Wroclaw, University of Physical Education and Technical University. Every tested student underwent a measurement of quantities of exhaled carbon monoxide by a Micro Medical Smoke Check device. Every participant took part in an anonymous survey, which was divided into three parts (for smokers/non-smokers/ex-smokers) and included exposure to tobacco smoke, length of time smoking etc.

Results:
No difference in the amount of exhaled CO between students of particular universities was observed. The Smoke Check measurements are higher in actively smoking students compared to nonsmokers. The results are higher in students declaring passive smoking compared with those not exposed to tobacco smoke at all. No difference in level of CO between genders and particular age groups was observed.

Conclusions:
Despite higher health awareness, students of the Medical University and University of Physical Education reach for cigarettes as often as the other tested students. Male students smoke as often as female students and CO result was not dependent on age.

 
REFERENCJE (11)
1.
Tobacco Fact Sheet. World Health Organization [article online]; fact sheet N° 339, 2012 may. Available from URL: http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html/.
 
2.
Chatkin J., Fritscher L., de Abreu C. et al.: Exhaled carbon monoxide as a marker for evaluating smoking abstinence in a Brazilian population sample. Primary Care Respiratory Journal 2007; 16(1): 36-40.
 
3.
WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. World Health Organization [article online]. http://whqlibdoc.who.int/publi... 9789240687813_eng.pdf.
 
4.
Kunze U., Bohm G., Ferstl F. et al.: Assessing smoking behavior among medical students by the measurement of expired carbon monoxide (CO). Wiener Medizinsche Wochenschrift 2009. 159(1-2):14-6.
 
5.
Groman E., Kunze U., Schmeiser-Rieder A. et al.: Measurement of expired carbon monoxide among medical students to assess smoking behaviour. Sozial– und Praventivmedizin 1998; 43(6): 322-4.
 
6.
Kanicka M., Krupicka A., Krysińska M. et al.: Tobacco smoking- related knowledge and attitudes of Public Health faculty students of Medical University of Bialystok. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(1): 164-168.
 
7.
Kleszczewska E., Jaszczuk A.: Analysis of the phenomenon of smoking cigarettes and reasons this phenomenon among the students in The Institute of Cosmetology and Health Care in Bialystok. Przegląd lekarski 2008; 65(10): 572-575.
 
8.
Ciecierski C.C., Cherukupalli R., Weresa M.A.: The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Poland. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 2011 [article online]; 8-11; Available from URL: http://global.tobaccofreekids. org/files/pdfs/en/Poland_tobaco_taxes_report_ en.pdf.
 
9.
Shafiq M., Khan S., Khawaja M.R. et al.: Socio-demographic correlates of exhaled breath carbon monoxide in Karachi’s adult population. Journal of Pakistan Medical Association 2008; 58(2): 75-8.
 
10.
Woźniak K., Moes A., Chądzyński R., et al.: Evaluation of the indication of carbon monoxide in exhaled air. Przegląd Lekarski 2009; 66(10): 632-63.
 
11.
Pirogowicz I., Gryboś-Jagielska A., Patyk M. et al.: Exposure of pregnant women to tobacco smoke in 5 year span – comparative research (2005 and 2010). Family Medicine & Primary Care Review 2012; (14)3: 417–419.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top