PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt: dr hab. B. Witek
 
2
Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie Kierownik Katedry Dietetyki: dr I. Stanisławska
 
3
Katedra, Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie Kierownik Katedry Fizjoterapii: dr M. Łyp
 
4
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Dyrektor: dr inż. Krystian Szczepański
 
5
Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dyrektor Instytutu: dr hab. Beata Maria Kręcisz
 
6
Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
 
 
Med Srod. 2017;20(2):46-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa na temat szkodliwości palenia dla zdrowia, palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne w wielu rejonach świata. Spadek liczby osób palących papierosy obserwuje się również w Polsce. Mężczyźni należą do przeważającej grupy osób uzależnionych. Zarówno aktywne jak i bierne palenie papierosów może stać się przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu, nowotworów płuc i krtani. Najnowsze badania wykazują, że związki zawarte w dymie papierosowym mogą indukować zmiany w układzie endokrynnym i zaburzać proces spermatogenezy u palaczy.

Along with the growing public awareness of health problems caused by smoking tobacco, smoking is becoming less popular in many parts of the world. The decline in the number of people smoking cigarettes is also observed in Poland. Men are still the majority of addicted people. Both active and passive smoking can lead to cardiovascular diseases, strokes, and lung and laryngeal cancers. Recent studies show that the compounds contained in cigarette smoke can induce dysfunction of endocrine system and disrupt the process of spermatogenesis in smokers.
 
REFERENCJE (37)
1.
Margham J., McAdam K., Forster M., Liu C., Wright C., Mariner D., Proctor C.: Chemical Composition of Aerosol from an E-Cigarette: A Quantitative Comparison with Cigarette Smoke. Chem Res Toxicol. 2016; 29(10): 1662-1678.
 
2.
Ganesan S., Keating A.F.: Impact of 7,12-dimethylbenz[a]anthracene exposure on connexin gap junction proteins in cultured rat ovaries. Toxicol Appl Pharmacol 2014; 274: 209-214.
 
3.
Ravnborg T.L., Jensen T.K., Andersson A.M., Toppari J., Skakkebaek N.E., Jørgensen N.: Prenatal and adult exposures to smoking are associated with adverse effects on reproductive hormones, semen quality, final height and body mass index. Hum Reprod. 2011; 26(5): 1000-1011.
 
4.
Corona G., Mannucci E., Petrone L., Ricca V., Mansani R., Cilotti A., Balercia G., Chiarini V., Giommi R., Forti G., Maggi M.: Psychobiological correlates of smoking in patients with erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2005; 17(6): 527- 534.
 
5.
Scott H.M., Hutchison G.R., Mahood I.K., Hallmark N., Welsh M., De Gendt K., Verhoeven G., O’Shaughnessy P., Sharpe R.M.: Role of androgens in fetal testis development and dysgenesis. Endocrinology 2007; 148(5): 2027-2036.
 
6.
Liang J., Zhu H., Li C., Ding Y., Zhou Z., Wu Q.: Neonatal exposure to benzo[a]pyrene decreases the levels of serum testosterone and histone H3K14 acetylation of the StAR promoter in the testes of SD rats. Toxicology 2012; 302(2- 3): 285-291.
 
7.
Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Ligocka D., Radwan P.,Bochenek M., Hanke W.: Lifestyle and semen quality – role of modifiable risk factors. Systems Biology of Reproductive Medicine 2014; 60(1): 43-51.
 
8.
Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Radwan P., Jakubowski L., Hawuła W., Ulańska A., Hanke W.: Lifestyle factors and sperm aneuploidy. Reproductive Biology 2014; 14: 190- 199.
 
9.
Główny Insoektorat Sanitarny: Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2009; 1-170.
 
10.
MacNee W.: Oxidants/antioxidants and COPD. Chest, 2000; 117: 303S.
 
11.
Pryor W.A., Stone K.: Oxidants in cigarette smoke: Radicals, hydrogen peroxide, peroxynitrate, and peroxynitrite. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1993; 686: 12-16.
 
12.
Michalak S., Kaźmierski R., Osztynowicz K., Kmiećkowiak M., Wencel-Warot A., Kozubski W.: The effect of cigarette smoking on serum activities of paraoxonase and arylesterase in stroke patients. Przegl Lek. 2009; 66(10): 617-621.
 
13.
Bączkowski T., Ciepiela P., Głąbowski W., Kurzawa R.: Role of general practitioner in diagnosis and treatment of infertility. Family Medicine and Primary Care Review 2006; 8: 357-361.
 
14.
Skowronek F., Casanova G., Alciaturi J., Capurro A., Cantu L., Montes J.M., Sapiro R.: DNA sperm damage correlates with nuclear ultrastructural sperm defects in teratozoospermic men. Andrologia 2012; 44: 59-65.
 
15.
Bansal A.K., Bilaspuri G.S.: Impact of oxidative stress and antioxidants on semen function. Vet. Med. Int. 2010; 37: 61–68.
 
16.
Agarwal A., Saleh R.A., Bedaiwy M.A.: Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fertility and Sterility 2003; 79: 829-843.
 
17.
Shiva M., Gautam A.K., Verma Y., Shivgotra V., Doshi H., Kumar S.: Association between sperm quality, oxidative stress, and seminal antioxidant activity. Clinical Biochemistry 2011; 44: 319-324.
 
18.
Tvrdá E., Kováčik A., Tušimová E., Paál D., Mackovich A., Alimov J., Lukáč N.: Antioxidant efficiency of lycopene on oxidative stress – induced damage in bovine spermatozoa. J Anim Sci Biotechnol. 2016; 7(1): 50.
 
19.
Baker H.W., Brindle J., Irvine D.S., Aitken R.J.: Protective effect of antioxidants on the impairment of sperm motility by activated polymorphonuclear leukocytes. Fertility and Sterility 1996; 65: 411–419.
 
20.
Hawkes W.C., Turek P.J.: Effects of dietary selenium on sperm motility in healthy men. Journal of Andrology 2001; 22: 764-772.
 
21.
Sahoo D.K., Roy A., Bhanja S., Chainy G.B.: Hypothyroidism impairs antioxidant defence system and testicular physiology during development and maturation. General and Comparative Endocrinology 2008; 156: 63-70.
 
22.
Sen Gupta R., Kim J., Gomes C., Oh S., Park J., Im W.B., Seong J.Y., Ahn R.S., Kwon H.B., Soh J.: Effect of ascorbic acid supplementation on testicular steroidogenesis and germ cell death in cadmium-treated male rats. Molecular and Cellular Endocrinology 2004; 221: 57-66.
 
23.
Mendiola J., Torres-Cantero A.M., Vioque J.: A low intake of antioxidant nutrients is associated with poor semen quality in patients attending fertility clinics. Fertil. Steril. 2010; 93: 1128–1133.
 
24.
Martynowicz H., Skoczyńska A., Karczmarek-Wdowiak B., Andrzejak R.: Effects of cadmium on testis function. Medycyna Pracy 2005; 56: 167-174.
 
25.
Rao M.V., Sharma P.S.: Protective ef fect of vitamin E against mercuric chlo ride reproductive toxicity in male mice. Reprod. Toxicol. 2001; 15: 705–712.
 
26.
Zhou X., Liu F., Zhai S.: Effect of L-carnitine and/or L-acetyl- carnitine in nutrition treatment for male infertility: a systemic review. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2007; 16: 383–390.
 
27.
Safarinejad M.R., Safarinejas S.: Effica cy of selenium and/or N-acetyl-cyste ine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J. Urol. 2009; 181: 741–751.
 
28.
Wong W.Y., Thomas C.M., Merkus J.M., Zielhuis G.A., Steegers- Theunissen R.P.: Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril. 2000;73(3): 435-442.
 
29.
Raport Komisji Toksykologicznej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Med. Pr. 1995; 46: 7–23.
 
30.
Bonda E., Włostkowski T., Krasowska A. Metabolizm i toksyczność kadmu u człowieka i zwierząt. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 2007; 1–2: 87 97.
 
31.
Stohs S.J., Bagchi D., Hassoun E., Bagchi M.: Oxidative mechanisms in the toxicity of chromium and cadmium ions. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 2001; 20: 77–88.
 
32.
Jurczuk M., Brzoska M.M., Moniuszko-Jakoniuk J., Gałażyn- Sidorczuk M., Kulikowska-Karpińska E.: Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation in liver and kidney of rats exposed to cadmium and ethanol. Food Chem.Toxicol. 2004; 42(3): 429–438. [33] Yang J.M., Arnush M., Chen Q.Y., Wu X.D., Pang B., Jiang X.Z.: Cadmium-induced damage to primary cultures of rat Leydig cells. Reprod. Toxicol., 2003;17: 553–560.
 
33.
Yang J.M., Arnush M., Chen Q.Y., Wu X.D., Pang B., Jiang X.Z.: Cadmium-induced damage to primary cultures of rat Leydig cells. Reprod. Toxicol., 2003;17: 553–560.
 
34.
Chia S.E., Xu B., Ong C.N., Tsakok F.M., Lee S.T.: Effect of cadmium and cigarette smoking on human semen quality. Int. J. Fertil. Menopausal Stud., 1994; 39: 292–298.
 
35.
Cremonese C., Piccoli C., Pasqualotto F., Clapauch R., Koifman R.J., Koifman S., Freire C.: Occupational exposure topesticides, reproductive hormone levels and sperm quality in young Brazilian men. Reprod Toxicol. 2017; 67: 174-185.
 
36.
Lamas C.A., Gollücke A.P., Dolder H.: Grape juice concentrate (G8000(®)) intake mitigates testicular morphological and ultrastructural damage following cadmium intoxication. Int J Exp Pathol. 2015; 96(5): 301-310.
 
37.
Trojanowska M., Świetlik R.: Wpływ palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast wywołane środowiskową ekspozycją inhalacyjną na metale ciężkie (As, Cd, Ni). Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2016; 19(3): 23-30.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top