PL EN
LIST DO REDAKCJI
25 lat zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
Med Srod. 2017;20(2):62-69
 
STRESZCZENIE
13 sierpnia 1992 r. minister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, Andrzej Wojtyła, wydał zarządzenie na podstawie ustawy o jednostkach badawczo- rozwojowych, którym poszerza zadania statutowe Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym w Sosnowcu o zagadnienia higieny i medycyny środowiskowej, nadał temu instytutowi nazwę „Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego” i zatwierdził nowy statut instytutu. Tę datę można uznać za początek budowania zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej w Polsce, chociaż pojedyncze, fragmentaryczne badania z tego zakresu (np. środowiskowego narażenia na ołów) pojawiały się wcześniej.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top