PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narkotyki „sposobem” na życie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Zofia Olszowy
 
 
Med Srod. 2010;13(4):45-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko przyjmowania substancji narkotycznych i psychoaktywnych rozpowszechniło się w XX wieku. Obok znanych związków pochodzenia naturalnego, przemysł farmaceutyczny i chemiczny wprowadził w środowisko człowieka silnie działające substancje narkotyczne. Narkotyki przyjmuje na całym świecie ponad 200 milionów ludzi. Według najnowszych statystyk 25 milionów jest uzależnionych. W Polsce liczba narkomanów w przybliżeniu sięga 100–200tys. osób. Negatywne skutki związane z używaniem substancji odurzających i psychoaktywnych stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu badania na obecność narkotyków stanowią istotną część wykonywanych analiz toksykologicznych. W latach 2004-2008 liczba wyników pozytywnych wynosiła 898. Najczęściej stwierdzanymi narkotykami były: amfetamina(420), kannabinole (265), opiaty (202), met-amfetamina (101) i kokaina (9). W większości przypadków dodatkowo stwierdzano obecność leków z grupy trójcyklicznych antydepresantów, pochodnych benzodwuazepiny oraz alkohol. Naszą uwagę zwrócili pacjenci, u których w moczu stwierdzono obecność atropiny (103) i skopolaminy (58). Z wywiadu wynikało, że zażywali oni nasiona bielunia dziędzierzawy (Datura stramonium) w celu samo odurzenia się. Wyodrębniono również 21 osób, które spożywały grzyby halucynogenne – łysiczkę lancetowatą (Psylocybe semilanceata). Z grupy osób, u których stwierdzono obecność narkotyków 78 pacjentów hospitalizowano w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć w Sosnowcu (ROOZ), z czego ponad połowę stanowili pacjenci, którzy podjęli próbę samobójczą. Jeden przypadek zakończył się zgonem. Nieliczną grupę stanowili narkomani, u których zagrożenie życia było wynikiem przedawkowania narkotyków. W kilku przypadkach zatrucie było wynikiem eksperymentowania z narkotykami. Osoby leczone w ROOZ to przeważnie ludzie młodzi, w wieku 15–35 lat, z zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami osobowości, pacjenci w wieku średnim najczęściej po przeżyciach rodzinnych w stanach głębokiej depresji oraz osoby starsze leczone preparatami morfiny.

This article refers to the phenomenon of an increasing number of people abusing drugs in the 20th century. In addition to the natural types of narcotics there are many other semi-synthetic and fully synthetic substances made available to the market by chemical and pharmaceutical industries. The use of narcotics and psychoactive substances usually causes adverse and often irreversible health effects. In Department of Laboratory Diagnostics of the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec tests for presence of drugs are among routinely conducted analyses. The presence of drugs has been revealed in 898 cases between the years 2004 and 2008. On top of the list of the most frequently detected narcotics were: amphetamine, cannabis, opiates, methamphetamine and cocaine. At the same time the most popular psychoactive substances are atropine, scopolamine and psilocybin. Additionally, the laboratory analyses indicated in many cases the presence of derivatives of benzodiazepines, trycyclic antidepressants and alcohol. Regional Centre of Acute Intoxication in Sosnowiec, Poland, hospitalized 78 patients due to overdose of drugs, narcotics or psychoactive substances as a result of experimenting with such substances. Half of the hospitalized cases patients have tried to commit suicide; one of the attempts has led to death. According to patients’ history their problems with reaching out for the use of psychoactive substances and narcotics were mainly caused by socio-psychological disorders.
 
REFERENCJE (12)
1.
Historia narkomanii http://www. sciaga. pl/tekst/29292-30-historia_narkomanii.
 
2.
Problem narkotykowy w Europie http://www. remedium-psychologia.pl/2008_11_15.html.
 
3.
Charakterystyka danych krajowych: Polska http://www.emcdda. europa. eu/html. cfm/index54930PL.html#inf.
 
4.
Problem narkotykowy w Europie http://www. remedium-psychologia.pl/2008_11_15. html.
 
5.
Stawicka E., Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, Postępy Nauk Medycznych 6/2006, 333-340.
 
6.
Sprawozdanie roczne 2008 niejednorodny obraz stymulatorów http://www. emcdda. europa. eu/publications/annual-report/2008.
 
7.
Herbert M., Jagiełło-Wójtowicz E., Retrospektywna analiza kart historii choroby pacjentów z ostrym zatruciem Datura stramonium, Acta Toxicologica 2006, 14 (1-2), 11-16.
 
8.
Torbus O., Jachimowicz M., Pikiewicz-Koch., Broll-Wąska K., Łukasik E, Karczewska K., Dyduch A., Zatrucie Bieluniem dziędzierzawa – nowy problem toksykomanii dzieci i młodzieży w Polsce, Wiadomości Lekarskie 2002, 55 Supl 1(Pt2), 950-7.
 
9.
http://www. smartshop.pl/.
 
10.
Janoszka J., Rymkiewicz A., Dobosz T., Halucynogenne grzyby – łysiczki (Psilocybe). Część I. Charakterystyka ,skutki zażycia, rozpoznawanie, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2005, 55, 215-219.
 
11.
Szłapa -Zalewska A., Kurek-Rusin A., Działak A., Schizofrenia i uzależnienie od substancji psychoaktywnych-przypadek podwójnej diagnozy, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005, 14 (supl. 1/20), 88-90.
 
12.
Twardowski W., Zmiany we współczesnej narkomanii,http://theppd. org/index. php?aid=164.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top