PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narażenie ludzi na kontakt z różnymi serotypami pałeczek Yersinia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi. Kierownik Instytutu: dr med. Cz. Horoch ZakΠad Biologicznych SzkodliwoÊci Zawodowych . Kierownik ZakΠadu: dr hab. Danuta Kruszewska
 
 
Autor do korespondencji
Nimfa Maria Stojek   

Instytutu Medycyny Wsi ZakΠad Biologicznych SzkodliwoÊci Zawodowych 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 2
 
 
Med Srod. 2011;14(1):29-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaniepokojenie specjalistów budzi pojawienie się w latach 2000 na terenie Europy „amerykańskiego serotypu” Yersinia enterocolitica O:8 z uwagi na jego wysoką chorobotwórczość. Celem pracy była ocena narażenia populacji na kontakt z różnymi stereotypami pałeczek Yersinia na podstawie serologicznych badań z lat 1997–99 w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Badaniom poddano surowice pobrane od 573 osób, 300 zdrowych, 157 podejrzanych o jersiniozę i 116 podejrzanych o inne choroby odzwierzęce. Badania wykonano przy użyciu odczynu hemaglutynacji biernej z antygenami Y. enterocolitica 03, 05, 06, 08, 09 oraz Y. pseudotuberculosis grupy I i III. Sumarycznie do najczęściej wykrywanych przeciwciał, należały anty-Y.e. O:5 (41,2%) i kolejno anty-Y.e. O:8, (36,6%) anty-Y.e. O:3 (20,1%), anty-Y.e. O:6 (9,2%), anty- Y.e. O:9 (4,6%) anty-Y. pseudotuberculosis I i III (11,8 i 10,3). Uzyskane wyniki badań wskazując, że już w latach 1997–1999 ponad 30% populacji miało kontakt z paleczkami Yersinia, w tym równie˝ z serotypami uważanymi za chorobotwórcze: Y. enterocolitoca O:3 (20,1%) Y. enterocolitica O:9 (4,6%), a szczególnie z Y. enterocolitica O:8 (36,6%).

Experts are anxious because “American serotype” Yersinia entorocolitica O:8 unexpectedly appeared in Europe in the years 2000 because of its high pathogenicity. The aim of the investigations was to determine people risk contact with different serotypes of Yersinia, based on erological investigations in the years 1997–99 in relation to current epidemiological situation. The study covered 573 sera, rom 300 healthy persons and 157 suspicious of yersiniosis, and 116 suspicious of other zoonosis. Tests were performed by passive hemaglutination reaction with antigens viewed as pathogenic to humans Y. enterocolitica O:3, O:5, O:6, O:8, O:9 and Y. pseudotuberculosis group I and III. The most frequently detected antibodies were anti-Y.e. O:5 (41,2%) and then anti-Y.e. O:8 (36,6%), anti-Y.e. O;3 (20,1%), anti-Y.e. O;6 (9,2%), anti-Y.e. O:9 (4,6%) and anti-Y. pseudotuberculosis I i III (11,8% and 10,3%). The results of investigations show, that already in theyears 1997–1999 over 30% of population had contact with Yersinia sticks, including serotypes thought as pathogenic: Y. enterocolitica O:3 (20,1 %), Y. enterocolitica O:9 (4,6 %) and particularly with Y. enterocolitica O:8 (36,6 %).
 
REFERENCJE (21)
1.
Ostroff S: Yersinia as an emerging infection. W: Ravagnana G, Chiese C (red.): Yersiniosis: Present and Future, 1-4. Karger, Roma 1994.
 
2.
Garwoliƒska H., Noworyta J., Brasse-Rumin M.: Reaktywne zapalenie stawów po infekcji Yersinia enterocolitica. Reumatologia 1993, 4, 386-398.
 
3.
Andersen J. K., Sorensen R., Glensbjerg M.: Aspects of the epidemiology of Yersinia enterocolitica: a review. Int. J. Food. Microbiol. 1991, 13, 1-7.
 
4.
Mielczarek P., Baglaj M.: Jersinioza – rzadko rozpoznawana choroba przewodu pokarmowego. Gastroenterologia Polska, 2004, 11, 69-74.
 
5.
Staroniewicz Z.: Nowe gatunki rodzaju Yersinia i ich znaczenie dla czΠowieka oraz zwierzàt. Y. intermedia, Y. frederikseni, Y. kristenseni, Y. ruckeri. Med.
 
6.
Brzostek K.: Mechanizmy regulacji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica. Post Mikrobiol 2004 43 1, 7-38.
 
7.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierz´cych. ART Olsztyn 1995.
 
8.
Zaremba M. Kubasik J. Piotrowski J. Grala-KaΠu˝na A. Badania kierunku nosicielstwa Yersinia enerocolitica w kale osób zdrowych Przeg Epid 1980, 2, 180-186.
 
9.
Zaremba M: Kompleksowe badania nad Yersinia enterocoliticai występowanie jersiniozy w Polsce w latach 1972-1979.Pol Tyg Lek 1979, 47, 1849-1851.
 
10.
Kalużewski S, Polowniak-Pracka H, Szych J, Zaleska M: Występowanie i poziom przeciwciał dla O antygenów Y. enterocolitica wykrywanych u wybranych grup ludzi odczynem hemaglutynacji biernej. Med DoÊw Mikrobiol 1985, 37, 147
 
11.
Stojek N.M. Sroka J.: ObecnoÊç przeciwciaΠ anty-Yersinia w surowicach osób ze zmianami reumatycznymi Med. Ogólna 1998 ,4 432- 436.
 
12.
Królak M. Kurek Cz. Jersinioza u zwierzàt i ludz.II. Neswoiste odczyny serologiczne w brucelozie na tle zaka˝eƒ Yersinia enterocolitica. Med Wet ,1974, 7, 395-397.
 
13.
. Biuletyny PZH i GIS.
 
14.
Jagielski M., RastawickiW., KaΠu˝ewski S., Gierczyƒski R. Jersinioza – niedoceniana choroba zakażna. Przegl Epid 2002, 56, 57-64.
 
15.
Interpelacja pana posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie zapobiegania jersiniozie na Lubelszczyźnie, nr SPS-023-4547/08.
 
16.
Szych J.: Alarmujacy wzrost zakażeń ludzi „amerykańskim typem serologicznym pałeczek Yersinia enterocolitica.” Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2006 roku. Biuletyn PZH i GIS Meldunek 5/B/06.
 
17.
Bobel D., Sadkowska –Todys M.: Jersinioza w 2006 roku Przeg epidemiol 2008, 62 , 287-293.
 
18.
Napiórkowska A, Bobel D., Sadkowska –Todys M.: Jersinioza w Polsce w 2007 roku Przegl. Epid 2009, 63, 221- 224.
 
19.
Stojanka A, Beckmühl J, Hanns-Herbet W.: Epidemiology of Y. pseudotuberculosis in Germany 1983-1993. W: Ravagnana. G, Chiese C (red.): Yersiniosis: Present and Future, 55-58. Y. pseudotuberculosis in Germany 1983-1993. W: Ravagnana Karger, Roma 1994.
 
20.
Baumgartner A., Kufer M., Suter D.: Antimicrobial resistance of Yersinia enterocolitica strains from human patiens, pigs and retial pork in Switzerland. Intern J. of Food Microbiol 2007, 115, 110-114,.
 
21.
Kałużewski S, PoΠowniak - Pracka H., Szych J., Zaleska M.: wyst´powanie i poziom przeciwciaΠ dla O antygenów Y. enterocolitica wykrywanych u wybranych grup ludzi odczynem hemaglutynacji biernej. Med DoÊw Mikrobiol 1985, 37, 147- 164.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top