PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Występowanie jaj Toxocara spp. w miejscach zabaw dzieci na terenie trójmiasta oraz próba oceny współzależności ekstensywności inwazji z częstością występowania przeciwciał Anty-Toxocara wśród badanej populacji
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: dr n. med. A. Kotłowski
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Kotłowski   

81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9B, tel. 58-3493760
 
 
Med Srod. 2011;14(2):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie ekstensywności występowania jaj Toxocara canislcati w wybranych miejscach zabaw dzieci (piaskownice, place zabaw itp.) i porównanie z danymi epidemiologicznymi i wynikami badań serologicznych wśród dzieci zamieszkałych na terenach objętych badaniami środowiskowymi. Spośród 312 przebadanych próbek piasku z czterech dzielnic Trójmiasta – 3,5% zawierało jaja Toxocara spp. Jaja znajdowano tylko w okresie wiosny i wczesnego lata. Na przebadanym terenie skażenie jajami Toxocara spp. było na ogół mniejsze niż w innych miejscach na terenie kraju. Badaniom serologicznym poddano grupę 296 dzieci – przeciwciała anty-Toxocara stwierdzono u 18 z nich (6,1%). Dominowała infekcja w postaci bezobjawowej i skąpo objawowej.

The aim of this work was to determine the prevalence of Toxocara canislcati eggs in outdoor environment in selected places (sand-boxes, children playing areas etc) and to make comparisons with serological data and questionnaires concerning children population living in areas around the places under study. Among 312 soil tested samples 3,5% contained Toxocara spp eggs – only during spring and early summer period. However number of Toxocara spp. eggs in outdoor environment in the area under study was lower in comparison with other places in Poland. A total number of 296 children was assessed – in 18 cases specific antibodies against Toxocara were detected (6,1%). Asymptomatic and covert toxocariosis were predominant.
FINANSOWANIE
Praca wykonana w ramach działalności wspomagającej badania DWB-773 w latach 2007–2008 w Zakładzie Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii.
 
REFERENCJE (30)
1.
Borecka A: Toksokaroza, epidemiologia, klinika, diagnostyka, leczenie i zapobieganie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza,A. Grzegorczyk, Warszawa 2005.
 
2.
Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A.J.: Choroby odzwierzęce człowieka przenoszone drogą pokarmową. ISBN:83-200-2303-3 Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
 
3.
Kotłowski A.: Zespół larwy wędrującej trzewnej (toksokaroza). (w:) Dziubek Z (red) Choroby zakaźne i pasożytnicze. ISBN: 9788320037685;Wyd Lekarskie PZWL. Warszawa. Wyd. IV. 2010; 553-555.
 
4.
Łużyna-Lyskov A.: Toxocarosis in children living in a highly contaminated area. An epidemiological and clinical study. Acta Parasitol 2000; 45:40-42.
 
5.
Duwell D.: The prevalence of Toxocara eggs in the sand in children’s play grounds in Frankfurt/M. Annals of Trop Med and Parasitol 1984; 78:633-636.
 
6.
Ronkiewicz J., Karczewska D., Rokicki J.: Skażenie gleby na placach zabaw Lęborka. Wiad Parazytol 2007; 53(1): 33-36.
 
7.
Grygierczyk D., Kwiatkowski S., Sadowska H.: Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie miasta Katowic. Wiad Parazytol 2003; 49:57-60.
 
8.
Mizgajska H.: Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp na terenie Krakowa i pobliskich wsi. Wiad Parazytol 2000; 46(1): 105-110.
 
9.
Borecka A.: Poziom zarażenia psów i stopień zanieczyszczenia piaskownic jajami geohelmintów na terenie Warszawy i okolic. Wiad Parazytol 2001; 47. Supl.2:7.
 
10.
Mizgajska H.: Biologiczne skażenie gleby na terenach popowodziowych we Wrocławia. Wiad Parazytol 1999; 45(1): 89-93.
 
11.
Rokicki J., Kucharska A.P., Dzido J., i wsp. Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów. Wiad Parazytol 2007; 53(3): 227-230.
 
12.
Mizgajska-Wiktor H., Jarosz W.: Porównanie skażenia gleby jajami Toxocara canis i Toxocara cati w środowisku wiejskim i miejskim w Wielkopolsce w latach 2000-2005. Wiad Parazytol 2007; 53(3): 219-225.
 
13.
Mizgajska H., Jarosz W., Rejmenciak A.: Rozmieszczenie źródeł inwazji Toxocara spp. w Środowisku miejskim i wiejskim w Polsce. Wiad Parazytol 2001; 47(3): 399-404.
 
14.
Gawor J., Borecka A.: The contamination of the environment with Toxocara eggs in mazowieckie voivodship as a risk of toxocarosis in children. Wiad Parazytol 2004; 50(2): 237-241.
 
15.
Borecka A., Gawor J., Niedworok M. i wsp. Częstość występowania jaj inwazyjnych Toxocara spp. w środowisku przydomowym dzieci ze zdiagnozowaną toksokarozą w województwie Łódzkim. Wiad Parazytol 2010; 56(2): 141-144.
 
16.
Okulewicz A., Hildebrand J., Perec-Matysiak A. i wsp. Inwazje wybranych nicieni z rodziny Ascarididae u zwierząt drapieżnych. Wiad Parazytol 2010; 56(3): 200.
 
17.
Hildebrand J., Zaleśny G., Bułkowska K. i wsp. Gryzonie jako żywiciele parateniczni nicieni z rodziny Ascarididae. Wiad Parazytol 2010. 56(3): 201.
 
18.
Borecka A.: Rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Toxocara na świecie. Wiad Parazytol 2010; 56(2): 117-124.
 
19.
Borecka A., Gawor J.: Prevalence of Toxocara canis infection in dogs in Warszawa area. Wiad Parazytol 2000; 46 (4): 459- 462.
 
20.
Turkowicz M., Cielecka D.: Wyst´powanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy. Wiad Parazytol 2002; 48(4): 407-411.
 
21.
Mizgajska-Wiktor H., Jarosz W.: Poziom świadomości społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych ze strony pasożytów zoonotycznych zwierząt towarzyszących oraz działania władz lokalnych na rzecz dbałości o higienę sanitarną miast w Polsce. Wiad Parazytol 2010; 56(3): 209.
 
22.
Rubinsky-Elefant G., Hirata C.E., Yamamoto J.H. i wsp.: Human toxocariasis: diagnosis, worldwide, seroprevalences and clinical expression of the systemic and ocular forms. Annals of Trop Med and Parasitol 2010; 104: 3-23.
 
23.
Hayashi E. Tuda J., Imada M. i wsp.: The high prevalence of asymptomatic toxocara infection among schoolchildren in Manado, Indonesia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2005; 36: 1399-1406.
 
24.
Sadjjadi S.M., Khosravi M., Mehrabani D & Orya A.: Seroprevalence of toxocara infection in schoolchildren in Shiraz, southern Iran. J Trop Pediatr. 2000; 46: 327-330.
 
25.
Fan C.K., Hung C.C., Du W.Y. i wsp.: Seroepidemiology of Toxocara canis infection among mountain aboriginal schoolchildren living in contaminated districts in eastern Taiwan. Trop Med Int Health. 2004; 9: 1312-1318.
 
26.
Baboolal S & Rawlins S.C.: Seroprevalence of toxocariasis in schoolchildren in Trinidad. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002; 96: 139-143.
 
27.
Prestes-Carneiro L.E., Santarem V., Zago S.C.S. i wsp.: Seroepidemiology of toxocariasis in a rural settlement in Sao Paulo state, Brasil. Ann Trop Med Parasitol. 2008; 102: 347-356.
 
28.
Wnukowska N., Bitkowska E. Dzbeƒski T.H.: Serologiczna weryfikacja klinicznych rozpoznań toksokarozy u 13714 osób badanych w latach 1995-2002. Materiały Sympozjum „Parazytozy– problemy kliniczne”. Białystok 6.06.2003; 99.
 
29.
Cielecka B., Majda-Stanisławska E., Kuszewski W.: Częstość występowania inwazji Toxocara w regionie łódzkim i jej znaczenie kliniczne. Materiały Sympozjum „Parazytozy– problemy kliniczne”. Białystok 6.06.2003; 62-63.
 
30.
Hermanowska-Szpakowicz T., Kondrusik M., świerzbińska R. i wsp. Incidence of antibody detection against Toxocara canis and clinical symptoms in inhabitants of North-Eastern Poland. Polski Merkuriusz Lekarski 2001; 10:168-170.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top