PL EN
 
CC BY-NC 3.0 Polska
Kwartalnik "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" jest wydawany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie oraz przez Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej. Czasopismo ukazuje się regularnie od 1998 roku. Czasopismo zostało powołane w celu rozpowszechnienia zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenia postępu wiedzy w tej dziedzinie; podnoszenia poziomu fachowego osób aktywnych zawodowo w szeroko rozumianej dziedzinie zdrowia środowiskowego; konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego, poprzez udostępnienie informacji ułatwiających kontakt, interdyscyplinarną współpracę, wymianę myśli i doświadczeń. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pismo otrzymało 5 pkt. W zestawieniu Index Copernicus Journals Master List" za rok 2017 "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" otrzymała 72,16 pkt.
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
20
MEiN
86,75
ICV
Online first
 
Numer zostanie wkrótce opublikowany
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054