PL EN

Zespół Redakcyjny

 
Redaktor Naczelny
Krystyna Pawlas, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zastępca Redaktora Naczelnego
Magdalena Florek-Łuszczki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Działy czasopisma
• Efekty zdrowotne zanieczyszczeń środowiska
• Toksykologia środowiskowa (czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne)
• Efekty zdrowotne czynników społecznych
• Aspekty zdrowotne środowiska pracy

Redaktorzy działów
Maja Muszyńska-Graca
Natalia Pawlas, prof. IMPiZŚ w Sosnowcu
Monika Szpringer, prof. UJK w Kielcach
Angelina Wójcik-Fatla, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Sekretarz redakcji

Małgorzata Goździewska, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Katarzyna Szpot, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Redaktorzy języka angielskiego

Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Redaktor statystyczny
Piotr Paprzycki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top