PL EN
REVIEW PAPER
Violence against children caused by negligence
 
More details
Hide details
1
Zakład Pielęgniarskiej Opieki Specjalistycznej, Instytut Pielęgniarstwa Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa – mgr M. Wojtal
 
2
Meissner&Partnerzy, Opole, K. Meissner
 
 
Corresponding author
Lucyna Sochocka   

ul. Chabrów 30/34, 45-221 Opole tel: 660207056,
 
 
Med Srod. 2014;17(1):83-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The catalogue of behaviors towards children that shall be defined as negligence consists of: improper physical and medical care, lack of education, harmful treatment of children, exposure of the children to immoral or even criminal impact. Negligence is one of the four (beside physical, psychical and sexual abuse) means of violence against children, displayed both during prenatal development and the period after the birth of the child. It could be defined as: anti-health oriented behaviors of the pregnant women, omission of breastfeeding, active and passive smoking of the parents/legal guardians, improper nutrition of children, deprivation of need for love and belonging
 
REFERENCES (21)
1.
Dzierżanowski J.: Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka –.
 
2.
dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 37-45.
 
3.
Słomian B.: Rodzina – środowiskiem pełnego rozwoju dziecka. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 30-36.
 
4.
Wojtal M., Orawczak E.: Problem dziecka maltretowanego mw rodzinie. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 12-16.
 
5.
Widziak R., Wojtal M.: Psychologiczne następstwa przemocy wobec dziecka w rodzinie. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. (red) Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2013: 133-143.
 
6.
Kobak E., Hamankiewicz J., Koźniewska D., Żyła A., Dragunajtys- Sudoł M., Wieteska – Klimczak A., Książyk J.: Skrajne wyniszczenie niemowlęcia jako efekt zaniedbania rodziców. Opis przypadku. Annals of Diagnosic Paediatric Pathology. 2012, 16 (1-2):49-53.
 
7.
Fromm E.: O sztuce miłości. Dom wydawniczy Rebis. Poznań 2002.
 
8.
Janiuk E.: Problem przemocy w rodzinie w praktyce położnej. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1 (red.) Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2013: 41-52.
 
9.
Landwójtowicz P.: Cierpienie samotnego macierzyństwa. W: Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania. (red) Kalus A., Krok D. Uniwersytet Opolski 2007: 27-38. Horowitz L.M., Bartholomew K.: Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four – Category Model. Journal of Personality and Social Psychology 1991, Vol.61, No2: 226- 244.
 
10.
Spitz R.: Anaclitic depression . An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanal. Study Child 1946; 2: 313-342.
 
11.
Bowlby J.:Attachment and loss (T. III) London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis; 1980.
 
12.
Ainsworth M., Blehar M., Waters M., Wall S. Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation . Hillsdale, N.J: Erlbaum; 1978.
 
13.
Hanke W.: Wczesne zagrożenia środowiskowe w okresie płodowym a ryzyko wystąpienia zaburzeń w układzie rozrodczym u dzieci i dorosłych. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zdrowie dzieci w różnych środowiskach – problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia. Fundacja na rzecz dzieci zagłębia miedziowego. Legnica 2013: 16-17.
 
14.
Gryboś M.: Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka. W: Dziecko i jego środowisko. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii. (red.) Pirogowicz I., Steciwko A. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2007: 21-26.
 
15.
Łuczak I., Żurawicka D., Zimnowoda M.: Alkohol, nikotyna i narkotyki w ciąży – analiza skutków. W: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. T.2 (red.) Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2009: 22-28.
 
16.
Liszcz K.: Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci – matek pijących alkohol w ciąży. Annals of Diagnostic Paediatric Pathology, 2012, 16 (1-2): 23-26.
 
17.
Sochocka L., Wojtal M., Wróblewska I., Wojtyłko A.: FAS – problem zdrowotny, z którego się nie wyrasta. W: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. T.4 (red.) Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2011.
 
18.
Pirogowicz I., Patyk M., Popecki P., Markiewicz-Górka I., Gryboś-Jagielska A., Pawlas K.: Narażenie na dym tytoniowy kobiet w ciąży – czynne i bierne palenie. Człowiek-ZdrowieŚrodowisko. Streszczenia prac. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Szczecin 2011.
 
19.
Polańska K., Hanke W., Sobala W., Ligocka D.: Ocena wpływu ekspozycji na dym tytoniowy na parametry urodzeniowe noworodka. Jubileuszowa XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych. Legnica 2011.
 
20.
Pirogowicz I.: Nikotyna a dziecko – czy to tylko bierne palenie tytoniu? W: Dziecko i jego środowisko. Uzależnienia a dzieci i młodzież. (red.) Steciwko A., Pirogowicz I. Continuo. Wrocław 2006: 126-132.
 
21.
Makosiej R.J., Czkwianianc E., Sochocka L.: Wybrane problemy zdrowotne uwarunkowane nieprawidłowym żywieniem dziecka – aspekt kliniczny i pielęgniarski. W: Wybranezagadnienia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. Tom I. (red.) Sochocka L., Wojtyłko A.. Studio IMPRESO. Opole 2012:55-74
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top