PL EN
RESEARCH PAPER
Methods chosen by parents of preschoolers to prevent vitamin D deficiency
 
More details
Hide details
1
Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa – mgr M. Wojtal
 
2
Dieta Plus. Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne w Opolu, Kierownik – mgr J. Gruszka
 
 
Corresponding author
Lucyna Sochocka   

ul. Katowicka 68 45-060 Opole
 
 
Med Srod. 2015;18(2):26-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Results of the epidemiologic studies conducted over recent years indicate vitamin D deficiency, especially among children and young people. The following factors affecting occurrence of vitamin D deficiencygrowth should be mentioned: improper lifestyle, using UV filters and inadequate vitamin D intake. The aim of the research was an attempt to evaluate action carried out as part of preschoolers' vitamin d deficiency prophylaxis taken by their parents.

Material and Methods:
The research was conducted in 2014. The group contained 118 parents of children aged 4–6. The method of the diagnostic survey was utilized in the research with poll used as a technique and author's survey questionnaire provided as a tool. The obtained results of the research underwent statistical analysis. In order to define the existence of the differences or correlations between analyzed immeasurable parameters, chi–square test was used.

Results:
Most of the interviewed parents supply their children with fish; 14.4% (n=17) do this 2–3 a week; 8.5% (n=10) would never serve their children fish. Whole milk, cheese and eggs were most frequently chosen among products containing vitamin D. Children of 93.2% (n=110) of the interviewed parents spend at least two hours a day outdoors from April to September. However, less than 89.8% (n=106) of the parents state that that children’s skin is protected with UV sunscreen at the time. 14.4% (n=17) of the interviewed parents provide their kids with vitamin D on a daily basis, all year around. Cod liver oil is the most common preparation chosen by parents who declared vitamin D supplementation.

Conclusions:
On-going education of parents concerning nutrition principles of children seems necessary as they are responsible for cultivating good eating habits among the young.

 
REFERENCES (17)
1.
Czech-Kowalska J.: Najnowsze wytyczne suplementacji witaminą D w kontekście ogólnoustrojowych konsekwencji niedoboru witaminy D u dzieci. Klinika Pediatryczna. Algorytmy w pediatrii 2014; 22: 7007-7012.
 
2.
Wesół-Kucharska D., Książyk J.: Pytania do ekspertów. Witamina D, krzywica oraz profilaktyka krzywicy i osteoporozy. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2014; 2: 91-95.
 
3.
Płudowski P., Konstantynowicz J., Jaworski M., Abramowicz P., Ducki Cz.: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy Medyczne/ Pediatria 2014; 11: 609-617.
 
4.
Rowicka G., Strucińska M., Ambroszkiewicz J.: Status witaminy D u dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Developmental Period Medicine 2012; XVI: 4: 307-312.
 
5.
Socha P.: Witamina D i K – wskazania do suplementacji niemowląt. Klinika Pediatryczna. Laryngologia 2014; 22(2): 248-252.
 
6.
Włodarek D.: Suplementacja witaminowa u dzieci i dorosłych. Klinika Peditryczna. Pediatria ogólna 2012; 20(4): 467-472.
 
7.
Książyk J., Wolska H.: Pytania do ekspertów. Witamina D i dermatologia. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2010; 4: 111-113.
 
8.
Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E., Płudowski P.: Plejotropowe działanie witaminy D – najnowsze wytyczne dla dzieci i młodzieży. Klinika Pediatryczna 2012; 20(5): 5131-5134.
 
9.
Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B.: Neofobia żywieniowa – jej uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Standardy Medyczne. Pediatria 2013; 1: 80-85.
 
10.
Sybilski A.J., Michalczuk M.: Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia. Pediatria&Medycyna Rodzinna 2010; 6(3): 182-188.
 
11.
Harton A.: Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce. W: Szymborski J., Zatoński W. (red.): Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2013. Dostępne: http://wszechnicapolska.edu.pl... publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf.
 
12.
Szponar L., Sekuła W., Rychlik E. i wsp.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Warszawa: Prace IŻŻ 2003; 101: 896.
 
13.
Kostecka M.: Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2013; 3(3):257-263.
 
14.
Chmiel-Perzyńska I., Derkacz M., Perzyński A.: Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat. Family Medicine&Primary Care Review 2013; 15(3): 301-302.
 
15.
Geller-Michalska K., Grabska-Nadolska M., Niedbalska I. i wsp.: Analiza trybu życia i nawyków żywieniowych małych dzieci. III Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. Streszczenia prac oryginalnych. Łódź 2011.
 
16.
Dobrzańska A., Czerwionka-Szaflarska M., Kunachowicz H. i wsp.: Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat (13-36 miesięcy), opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. pediatrii. Pediatria Polska 2008; 82: 93-95.
 
17.
Charzewska J. (red.): Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. IŻŻ 2011.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top