PL EN
RESEARCH PAPER
Harmfulness of smoking among high school students
 
More details
Hide details
1
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej PUM w Szczecinie. Kierownik: dr n. med. I. Rotter
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego PUM. Kierownik: dr hab. n. med. B. Karakiewicz
 
3
Studenckie Koło Naukowe Zakładu Zdrowia Publicznego PUM
 
4
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju. Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Laszczyńska
 
 
Corresponding author
Iwona Rotter   

ul. Żołnierska 48 71-210 Szczecin
 
 
Med Srod. 2013;16(1):51-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The aim of the study was to assess the level of awareness of smoking and non smoking students on harmful impact of nicotine and cigarette smoke on human body.

Material and Methods:
The study was carried out in March 2011 in high schools in Szczecin. Own elaborated questionnaire was used. 288 students from high school, technical college and vocational school were tested.

Results:
The majority of responders (95,1%) claimed that cigarette smoke is harmful both for passive and active smokers. They most often pinpoint the direct cause connected with smoking to pulmonary diseases (264 persons) and cancers (240 persons). Almost 90% of students found negative impact of tobacco products on development of fetus of pregnant women. Overwhelming majority of respondents (83,2%) feels anxious if it comes to stay in a room filled with smoke.

Conclusions:
The awareness of high school students on negative influence of smoking on human body is quite satisfactory, but there is still a need for more education in the range of diseases and symptoms connected with smoking.

 
REFERENCES (29)
1.
Basa A., Mocarska D., Buczyńska-Górna M., Adamska R., Kusztal K.: Problem uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży szkół licealnych. Prz Lek 2007; 64(10):770-773.
 
2.
Stelmach W.: Palący problem – czyli prawie wszystko o tytoniu i skutkach jego używania. Cz. II. Post Fitoter 2009;2:137- 140.
 
3.
Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wyd. 1. Warszawa: Wydaw. Oficyna a Wolters Kluwer Polska; 2010. Rozdział 3, Nikotynizm, s. 75-97.
 
4.
Słowik-Gabryelska A.: Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. 1. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2006. Rozdział 3, Nikotynizm s. 99-146.
 
5.
Gajewska E., Malak R., Mojs., Samborski W.: Palenie papierosów – zagrożenie od pierwszych dni życia. Prz Lek 2008; 65(10):709-711.
 
6.
Przybylski G., Pasińska M., Pyskir J., Gołda R., Piotr K., Gadzinska A.: Analiza rozpowszechnienia palenia tytoniu u ciężarnych kobiet pacjentek Poradni Badań Prenatalnych w latach 2005-2006. Prz Lek 2007; 64(10):827-830.
 
7.
Guzikowski W., Pirogowicz I.: Wpływ palenie tytoniu przez kobiety ciężarne na masę urodzeniową – analiza danych z porodów w 2007 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu. Prz Lek 2008; 65(10):424-426.
 
8.
Chełkowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J., Laskowska- Klita T.: Narażenie kobiet ciężarnych i ich dzieci na toksyczne działanie ołowiu inhalowanego z dymem tytoniowym. Prz Lek 2009; 66(10):869-872.
 
9.
Chądzyński R., Woźniak K., Nowogórska A., Domagała-Kulawik J.: Narażenie na palenie bierne wśród czynnych palaczy tytoniu i osób niepalących. Pneumon Alergol Pol 2009; 77:440-445.
 
10.
Górecka D. (red.): Palenie albo zdrowie. Warszawa: Wydaw. Elipsa; 1999. Rozdział 5, Wpływ palenia papierosów na układ krążenia, s. 31-36.
 
11.
Wójciak R. W., Mojs E., Gajewska E.: Ocena narażenia na bierne palenie u dzieci otyłych. Prz Lek 2009; 66(10):677- 679.
 
12.
Przybylski G., Pyskir J., Pasińska M., Kopiński P., Gołda R., Modrzyński M.: Bierne palenie w domu nastolatka, chorego na astmę oskrzelową a kontrola choroby przy użyciu testu ACTTM. Prz Lek 2007; 64(10):626-629.
 
13.
Domżał-Drzewicka R., Ścibior A., Kaźmierak H. (red.): Uzależnienia a rodzina– wybrane zagadnienia. Lublin: Wydaw. Makmed; 2008. Rozdział 4, Poziom wiedzy na temat uzależnień, s. 95-97.
 
14.
Woźniak J., Dzirba A., Goniewicz M.: Uzależnienia a rodzina – wybrane zagadnienia. Lublin: Wydaw. Makmed; 2008. Rozdział 4, Uzależnienie od palenia tytoniu studentów kierunku ratownictwo medyczne, s.79-83.
 
15.
Kanicka M., Szpak A.: Rozpowszechnienie i uwarunkowania palenia tytoniu wśród uczniów kończących białostockie gimnazja. Probl Hig Epidemiol 2011;92(1):146-149.
 
16.
Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J. T.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4): 441-445.
 
17.
Kowalewska A., Mazur J., Woynarowska B.: Charakterystyka wybranych czynników psychospołecznych u 15 latków, którzy palą tytoń i rzucili palenie. Prze Lek 2007;64(10):747- 751.
 
18.
Musiał Z, Dziubak M, Kubik B i wsp.: Ocena poziomu wiedzy i postaw młodzieży gimnazjalnej wobec palenia papierosów. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3): 29-32.
 
19.
Adamek R., Kurzępa-Hasan E., Pietrzak A., Zysnarska M., Jagielska J.: Palenie tytoniu i samoocena stanu zdrowia wśród studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie– doniesienia wstępne. Prz Lek 2008; 65(10): 565-567.
 
20.
Jaszczuk A., Kleszczewska E., Łogwiniuk K.: Analiza zjawiska i wiedzy na temat palenia papierosów wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i studentów. Prz Lek 2009; 66(10): 683-686.
 
21.
Duda G., Wichura A., Tabat K.: Palenie tytoniu i podstawowe wskaźniki stanu odżywienia młodzieży szkół ponadpodstawowej. Prz Lek 2008;65(10): 455-457.
 
22.
Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Kowalska M., Nieradko– Iwanicka B., Borzęcki A.: Analiza uzależnienia od nikotyny, motywacji do zaprzestania palenia i narażenia na palenie bierne wśród studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Probl Hig Epidemiol 2008; 89(1):142-145.
 
23.
Krzyżanowska A., Głogowski C.: Nikotynizm na świecie. Następstwa ekonomiczne. Przew Lek 2004; 3: 98-103.
 
24.
Wojtal M., Kurpas D., Sochocka L., Seń M., Steciwko A.: Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oplou. Prz Lek 2007; 64(10):804-807.
 
25.
Chmiel-Połeć Z., Boratyn-Dubiel L., Binkowska-Bury M.: Palenie papierosów wśród gimnazjalistów powiatu rzeszowskiego. Prz Lek 2007; 64(10):762-766.
 
26.
Kostiukow A., Pioterek A., Mojs E.: Problem nikotynizmu wśród uczniów na terenie województwa wielkopolskiego. Prz Lek 2007; 64(10):752-756.
 
27.
Kułak A., Shpakov A., Kułak P.: Wstępna analiza problemu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii w populacji studentów. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(1):137-145.
 
28.
Kłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M.: Palenie papierosów jako aspekt stylu życia wśród 18-letnich uczniów poznańskich szkół. Prz Lek 2008;65(10):553-559.
 
29.
Kleszczewska E., Jaszczuk A., Szpakow A.: Badanie wiedzy oraz postaw wobec nałogu palenia papierosów wśród studentów wybranych kierunków w Polsce i na Białorusi. Prz Lek 2008;65(10):580-584.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top