PL EN
PRACA POGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Siedzący tryb życia oraz związana z nim praca zdalna są coraz bardziej powszechne w społeczeństwie. Znane są doniesienia dotyczące ich związku z rozwojem wielu chorób, w tym nowotworów złośliwych. Celem pracy było przeanalizowanie dostępnej literatury oraz określenie realnego wpływu siedzącego trybu życia oraz pracy zdalnej na rozwój tychże nowotworów. Przeprowadzenie takiej analizy jest istotne, gdyż choroby nowotworowe stanowią coraz poważniejszy problem społeczny. Przedstawione zostały także działania zapobiegawcze. Ich podjęcie mogłoby zminimalizować ryzyko rozwoju wspomnianej choroby.

Opis stanu wiedzy:
Ludzie coraz to częściej już od najmłodszych lat prowadzą siedzący tryb życia. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się praca zdalna, która przyczynia się do wzmocnienia tego zjawiska. Siedzący tryb życia może niekorzystnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne. Prowadzi do rozwoju wielu chorób, w tym otyłości, cukrzycy czy chorób układu krążenia. Istnieje jednak coraz więcej doniesień na temat korelacji pomiędzy siedzącym trybem życia oraz chorobami nowotworowymi, które coraz częściej występują w społeczeństwie. Znane są również zalecenia, które można wdrożyć, by ograniczyć prowadzenie siedzącego trybu życia, a tym samym rozwój niektórych chorób, w tym chorób nowotworowych.

Podsumowanie:
Siedzący tryb życia oraz praca zdalna są czynnikami ryzyka wielu chorób, w tym chorób nowotworowych. Niezbędne jest podejmowanie działań ograniczających prowadzenie takiego trybu życia. Potrzebne są także kolejne badania, które pozwolą dokładnie określić zależności pomiędzy tymi zjawiskami.


Introduction and objective:
A sedentary lifestyle and the widespread practice of remote working are becoming increasingly common in society. Reports highlight their association with the development of various diseases, including cancer. The aim of this study was to analyze the available literature and determine the real impact of sedentary lifestyle and engagement in remote working on the development of cancer. Such an analysis is essential as cancer-related diseases are becoming an increasingly serious societal issue. Preventive measures are also presented. The study also presents preventive measures, the implementation of which could potentially minimize the risk of developing these diseases.

Brief description of the state of knowledge:
People are increasingly adopting sedentary lifestyles from a young age. Remote working has gained popularity in recent times, contributing to the strengthening of this trend. A sedentary lifestyle can have adverse effects on both mental and physical health, leading to the development of various diseases, including obesity, diabetes, and cardiovascular diseases. However, there is growing evidence of a correlation between a sedentary lifestyle and cancer, which is becoming more prevalent in society. Recommendations are also available for reducing sedentary behaviour and, consequently, the development of certain diseases, including cancer.

Summary:
A sedentary lifestyle and remote working are risk factors for many diseases, including cancer. It is essential to take actions to limit the adoption of such lifestyles as which. Further research is needed to precisely determine the relationships between these phenomena.

 
REFERENCJE (48)
1.
Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behavior. BJSM. 2020;54:1451–1462. http://dx.doi.org/10.1136/bjsp....
 
2.
Pitanga FJG, Matos SMA, Almeida MDCC, et al. Association between leisure-time physical activity and sedentary behavior with cardiometabolic health in the ELSA-Brasil participants. SAGE Open Med. 2019;7:2050312119827089. https://doi.org/10.1177/205031....
 
3.
de Oliveira da Silva Scaranni P, Griep R, Pitanga F, et al. Work from home and the association with sedentary behaviors, leisure-time and domestic physical activity in the ELSA-Brasil study. BMC Public Health. 2023;23:305. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
4.
World Health Organization. Physical activity. Online: https://www.who.int/news-room/... (access:5.10 2022).
 
5.
Ng SW, Popkin BM. Time use and physical activity: A shift away from movement across the globe. Obes Rev. 2012;13(8):659–80. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
6.
Hackney A, Yung M, Somasundram KG, et al. Working in the digital economy: A systematic review of the impact of work from home arrangements on personal and organizational performance and productivity. PLoS ONE. 12;17(10):e0274728. https://doi.org/10.1371/journa....
 
7.
Healy G, Owen N, Healy G. Sedentary Behaviour and Biomarkers of Cardiometabolic Health Risk in Adolescents: An Emerging Scientific and Public Health Issue. Rev Esp Cardiol. 2010;63(3):261–264. https://doi.org/10.1016/s1885-....
 
8.
Katzmarzyk PT, Church TS, Craig CL, et al. Sitting Time and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(5):998–1005. https://doi.org/10.1249/MSS.0b....
 
9.
Patterson R, McNamara E, Tainio M, et al. Sedentary behaviour and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and incident type 2 diabetes: a systematic review and dose response meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2018;33(9):811–829. https://doi.org/10.1007/s10654....
 
10.
Biswas A, Oh P, Faulkner G. Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162(2):123–32. https://doi.org/10.7326/M14-16....
 
11.
Jochem C, Wallmann-Sperlich B, Leitzmann M. The Influence of Sedentary Behavior on Cancer Risk: Epidemiologic Evidence and Potential Molecular Mechanisms. Curr Nutr Rep. 2019;8:167–174. https://doi.org/10.1007/s13668....
 
12.
Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2019;68(6):394–424.https://doi.org/10.3322/caac.2....
 
13.
Tavares A.Telework and health effects review. IJOH. 2017;3(2):30. https://doi.org/10.5430/ijh.v3....
 
14.
Belzunegui-Eraso A, Erro-Garcés A. Teleworking in the context of the Covid-19 crisis. Sustainability. 2020;12(9):3662. https://doi.org/10.3390/su1209....
 
15.
Fukushima N, Machida M, Kikuchi H, et al. Associations of working from home with occupational physical activity and sedentary behavior under the COVID-19 pandemic. J Occup Health. 2021;63(1):e12212. https://doi.org//10.1002/1348-....
 
16.
Park J, Moon J, Kim H, et al. Sedentary Lifestyle: Overview of Updated Evidence of Potential Health Risks. Korean J Fam Med. 2020;41(6):365–373. https://doi.org/10.4082/kjfm.2....
 
17.
Imran T, Ommerborn M, Clark C, et al. Television viewing time, physical activity, and mortality among African Americans. Prev Chronic Dis. 2018;15(1):170247 https://doi.org/10.5888/pcd15.....
 
18.
Yanagibori R, Kondo K, Suzuki Y, et al. Effect of 20 days’ bed rest on the reverse cholesterol transport system in healthy young subjects. J Intern Med. 1998;243(4):307–12. https://doi.org/10.1046/j.1365....
 
19.
Hamburg N, McMackin C, Huang A. Physical inactivity rapidly induces insulin resistance and microvascular dysfunction in healthy volunteers. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27(12):2650–6. http://dx.doi.org/10.1161/ATVB....
 
20.
Hamilton M, Hamilton D, Zderic T. Role of low energy expenditure and sitting in obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. Diabetes. 2007;56(11):2655–67.http://dx.doi.org/10.2337/db07....
 
21.
Zerwekh JE, Ruml LA, Gottschalk F, et al. The effects of twelve weeks of bed rest on bone histology, biochemical markers of bone turnover, and calcium homeostasis in eleven normal subjects. J Bone Miner Res. 1998 Oct;13(10):1594–601. https://doi.org/10.1359/jbmr.1....
 
22.
Hermelink R, Leitzmann MF, Markozannes G, et al. Sedentary behavior and cancer-an umbrella review and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2022;37(5):447–460. https://doi.org/10.1007/s10654....
 
23.
GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1545–1602. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
24.
Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249. https://doi.org/10.3322/caac.2....
 
25.
Friedenreich CM, Ryder-Burbidge C, McNeil J. Physical activity, obesity, and sedentary behavior in cancer etiology: epidemiologic evidence and biologic mechanisms. Mol Oncol. 2021 Mar;15(3):790–800. https://doi.org/10.1002/1878-0....
 
26.
Lin Y, Liu Q, Liu F, et al. Adverse associations of sedentary behavior with cancer incidence and all-cause mortality: A prospective cohort study. J Sport Health Sci. 2021;10(5):560–569. https://doi.org/10.1016/j.jshs....
 
27.
Katzmarzyk P, Powell K, Jakicic J, et al. Sedentary Behavior and Health: Update from the 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(6):1227–1241. https://doi.org/10.1249/MSS.00....
 
28.
American Cancer Society. Trends in Cancer Incidence Rates for Selected Sites, Ages 85+, US, 1995–2015. Cancer Facts & Figures 2019. Atlanta: American Cancer Society; Online: https://www.cancer.org/content... (access: 2019).
 
29.
Biller V, Leitzmann M, Sedlmeier A, et al. Sedentary behaviour in relation to ovarian cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2021;36(8):769–780. https://doi.org/10.1007/s10654....
 
30.
Torre L, Trabert B, DeSantis C, et al. Ovarian cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68(4):284–296. https://doi.org/10.3322/caac.2....
 
31.
Di D, Donna D, Bambino D, et al. Universita Degli Studi Di Padova Corso Di Laurea Magistrale In Medicina E Chirurgia. Online: https://thesis.unipd.it/retrie....
 
32.
Buras A, Wang T, Whiting J, et al. Prospective Analyses of Sedentary Behavior in Relation to Risk of Ovarian Cancer. Am J Epidemiol. 2022;191(6):1021–1029. https://doi.org/10.1093/aje/kw....
 
33.
World Health Organization. Colorectal cancer. Online: https://www.who.int/news-room/... (access: 11.07.2023).
 
34.
Cong Y, Gan Y, Sun H, et al. Association of sedentary behaviour with colon and rectal cancer: A meta-analysis of observational studies. Br J Cancer. 2014;110(3):817–26. https://doi.org/10.1038/bjc.20....
 
35.
Boyle T, Fritschi L, Heyworth J, et al. Long-term sedentary work and the risk of subsite-specific colorectal cancer. Am J Epidemiol. 2011;173(10):1183–91. https://doi.org/10.1093/aje/kw....
 
36.
Kulhánová I, Znaor A, Shield K, et al. Proportion of cancers attributable to major lifestyle and environmental risk factors in the Eastern Mediterranean region. Int J Cancer. 2020;146(3):646–656. https://doi.org/10.1002/ijc.32....
 
37.
American Institute for Cancer Research and World Cancer Research Found. Diet, nutrition, physical activity and prostate cancer. Online: https://www.wcrf.org/wp-conten... (access: 02.2021).
 
38.
Berger F, Leitzmann M, Hillreiner A, et al. Sedentary behavior and prostate cancer: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Cancer Prev Res (Phila). 2019;12(10):675–688. https://doi.org/10.1158/1940-6....
 
39.
Lynch B, Friedenreich C, Kopciuk K, et al. Sedentary behavior and prostate cancer risk in the NIH-AARP diet and health study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23(5):882–889. https://doi.org/10.1158/1055-9....
 
40.
World Health Organization. Lung cancer. Online: https://www.who.int/news-room/... (access: 26.06.2023).
 
41.
Jiang L, Sun Y, Brumpton B, et al. Prolonged sitting, its combination with physical inactivity and incidence of lung cancer: Prospective data from the HUNT study. Front Oncol. 2019;9:101. https://doi.org/10.3389/fonc.2....
 
42.
Poirier A, Ruan Y, Volesky K, et al. The current and future burden of cancer attributable to modifiable risk factors in Canada: Summary of results. Prev Med. 2019;122:140–147. https://doi.org/10.1016/j.ypme....
 
43.
Parkin D, Boyd L, Walker L. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. Br J Cancer. 2011;105 Suppl 2(Suppl 2):S77–81. https://doi.org/10.1038/bjc.20....
 
44.
Whiteman D, Webb P, Green A, et al. Cancers in Australia in 2010 attributable to modifiable factors: Summary and conclusions. Aust NZJ Public Health. 2015;39(5):477–84. https://doi.org/10.1111/1753-6....
 
45.
Ding D, Lawson K, Kolbe-Alexander T, et al. The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. Lancet. 2016;388(10051):1311–24. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
46.
Ekelund U, Brown W, Steene-Johannessen J, et al. Do the associations of sedentary behaviour with cardiovascular disease mortality and cancer mortality differ by physical activity level? A systematic review and harmonised meta-analysis of data from 850 060 participants. Br J Sports Med. 2019;53(14):886–894. http://dx.doi.org/10.1136/bjsp....
 
47.
World Health Organization. WHO GUIDELINES ON PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOUR. Online: https://www.who.int/publicatio... (access: 25.11 2020).
 
48.
World Health Organization. Global status report on physical activity 2022 EXECUTIVE SUMMARY. Online: https://www.who.int/teams/heal... (access:19.10.2022).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top