PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Neighbourhood environment and overweight and obesity prevalence among local residents: A review of literature
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Hygiene, Wroclaw Medical University, Wrocław Head: prof. dr hab. n. med. K. Pawlas
 
2
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kawalec   

Katedra i Zakład Higieny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Mikulicza-Radeckiego 7 50-345 Wrocław tel. 71-784-01-05 fax. 71-784-15-03
 
 
Med Srod. 2018;21(1):45–49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zurbanizowane środowisko, obejmujące stworzone lub przekształcone przez człowieka elementy środowiska fizycznego, takie jak dom, szkoła, miejsce pracy, czy parki i tereny rekreacyjne, bez wątpienia ma duży wpływ na styl życia i zachowania zdrowotne. Celem pracy jest przegląd piśmiennictwa na temat zależności między środowiskiem miejsca zamieszkania a masą ciała okolicznych mieszkańców. Opisano potencjalny związek między występowaniem nadwagi i otyłości a elementami zabudowy lokalnego środowiska, które poprzez zmiany w bilansie energetycznym mogą wpływać na BMI mieszkańców. Uwzględniono w szczególności zależność między odległością parków i terenów zielonych od domu a poziomem aktywności fizycznej oraz dostępnością restauracji typu fast-food a masą ciała lub występowaniem otyłości wśród mieszkańców. Wyniki ostatnich badań nie są jednoznaczne, przede wszystkim z powodu szeregu problemów metodologicznych oraz wieloczynnikowych i złożonych zależności pomiędzy zabudową środowiska a stylem życia. Jednakże, ze względu na coraz częstsze występowanie nadwagi i otyłości, nawet niewielkie zmiany indywidualnych zachowań zdrowotnych mogą być ważne i pozytywnie wpływać na redukcję BMI z upływem czasu. W związku z powyższym, należy wspierać wszystkie działania na rzecz kształtowania lokalnego środowiska, które ułatwiają dokonywanie zdrowych wyborów żywieniowych oraz stwarzają możliwości i zachęcają do podejmowania aktywności fizycznej.

The built environment, which refers to human-made or modified features of the physical neighbourhood, such as homes, schools, workplaces, or parks and recreational areas, undoubtedly has a great impact on our lifestyles and health behaviours. The objective of this paper is a review of the literature on the correlations between neighbourhood environment and weight status of local residents. This paper presents factors in the built environment which may be related to overweight and obesity prevalence among local residents, resulting in changes in energy balance and affecting BMI. The focus is especially on the relationship between the distance from home to parks and green spaces and physical activity levels, and between the access to fast food restaurants and BMI status or obesity prevalence among residents. The results of recent studies are inconsistent, primarily because of several limitations and methodological problems, and due to multifactorial and complex relationships between the built environment and lifestyle. However, with the still unsolved problem of the increasing prevalence of overweight and obesity, even small changes in individual health behaviour may be important and have a positive impact on the reduction in BMI over time. Therefore, all activities aimed at shaping neighbourhood environments in ways which facilitate healthy food choices and create opportunities for as well as encourage physical activity should be supported.
 
REFERENCJE (25)
1.
Peytremann-Bridevaux I., Faeh D., Santos-Eggimann B.: Prevalence of overweight and obesity in rural and urban settings of 10 European countries. Preventive medicine 2007, 44(5): 442-446.
 
2.
Jokela M., Kivimäki M., Elovainio M. et al.: Urban/rural differences in body weight: evidence for social selection and causation hypotheses in Finland. Soc Sci Med 2009, 68(5): 867-875.
 
3.
Ottenbacher A., Harrison R., Martin M. et al.: Differences in Environmental Perceptions, Physical Activity, and Weight Status among Rural and Urban Residents in Texas. TPHA Journal 2014, 66(2): 16-18.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r. Warszawa 2016: 75-78.
 
5.
Gurzkowska B., Grajda A., Kułaga Z. et al.: Distribution of Body Mass Index categories among polish children and adolescents from rural and urban areas. Med Wieku Rozwoj 2011, 15(3): 250-257.
 
6.
Wolnicka K., Jarosz M., Jaczewska-Schuetz J. et al.: Differences in the prevalence of overweight, obesity and underweight among children from primary schools in rural and urban areas. Ann Agric Environ Med 2016, 23(2): 341- 344.
 
7.
Zienkiewicz E., Okoński M., Matuszewski Ł. et al.: Influence of urbanization level and Gross Domestic Product on the prevalence of adolescent obesity in Poland. Ann Agric Environ Med 2014, 21(1): 136-142.
 
8.
Sjöberg A., Moraeus L., Yngve A. et al.: Overweight and obesity in a representative sample of schoolchildren–exploring the urban–rural gradient in Sweden. Obes Rev 2011, 12(5): 305-314.
 
9.
Papas M. A., Alberg A. J., Ewing R. et al: The Built Environment and Obesity. Epidemiol Rev 2007, 29: 129-143.
 
10.
Gasevic D., Vukmirovich I., Yusuf S. et al.: A direct assessment of “obesogenic” built environments: Challenges and recommendations. J Environ Public Health 2011, Article ID 161574, 8 pages, doi:10.1155/2011/161574.
 
11.
Salis J.F.: Measuring Physical Activity Environmnets: A Brief History. Am J Prev Med 2009, 36(4): 86-92.
 
12.
Lee H., Kang H. M., Ko Y. J. et al.: Influence of urban neighbourhood environment on physical activity and obesity-related diseases. Public Health 2015, 129(9): 1204-1210.
 
13.
Sallis J.F., Bowles H.R., Bauman A. et al.: Neighbourhood Environments and Physical Activity Among Adults in 11 Countries. Am J Prev Med 2009, 36(6): 484-490.
 
14.
Ding D., Gebel K.: Built environment, physical activity, and obesity: What have we learned from reviewing the literature? Health Place 2012, 18(1): 100-105.
 
15.
Bancroft C., Joshi S., Rundle A. et al.: Association of proximity and density of parks and objectively measured physical activity in the United States: A systematic review. Soc Sci Med 2015, 138: 22-30.
 
16.
Kaczynski A. T., Potwarka L. R., Smale B. J. et al.: Association of parkland proximity with neighborhood and park-based physical activity: variations by gender and age. Leisure Sci 2009, 31(2): 174-191.
 
17.
Van Cauwenberg J., Cerin E., Timperio A. et al.: Is the Association between Park Proximity and Recreational Physical Activity among Mid-Older Aged Adults Moderated by Park Quality and Neighborhood Conditions? Int J Environ Res Public Health 2017, 14(2): 192.
 
18.
Ali O. Di Nardo F., Harrison A. et al.: The link between perceived characteristics of neighbourhood green spaces and adults’ physical activity in UK cities: analysis of the EUROURHIS Study. Eur J Public Health 2017, 27(4): 761-765.
 
19.
Fleischhacker S. E., Evenson K. R., Rodriguez D. A. et al.: A systematic review of fast food access studies. Obes Rev 2011, 12(5): 460-471.
 
20.
Polsky J. Y., Moineddin R., Dunn J.R. et al.: Absolute and relative densities of fast-food versus other restaurants in relation to weight status: Does restaurant mix matter? Prev Med 2016, 82: 28-34.
 
21.
Black J. L., Macinko J., Dixon L. B. et al.: Neighborhoods and obesity in New York City. Health Place 2010,16(3): 489-499
 
22.
Le H., Engler-Stringer R., Muhajarine N.: Walkable home neighbourhood food environment and children's overweight and obesity: Proximity, density or price? Can J Public Health 2016, 107(1): 42-47.
 
23.
Gibson D. M.: The Neighborhood Food Environment and Adult Weight Status: Estimates From Longitudinal Data. Am J Public Health 2011, 101(1): 71-78.
 
24.
Williams J. Scarborough P., Townsend N. et al.: Associations between Food Outlets around Schools and BMI among Primary Students in England: A Cross-Classified Multi-Level Analysis. PLOS ONE 2015, | DOI:10.1371/journal.pone.01 32930.
 
25.
Fiechtner L., Kleinman K., Melly S.J. et al.: Effects of Proximity to Supermarkets on a Randomized Trial Studying Interventions for Obesity. Am J Public Health 2016, 106(3): 557-562.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054