PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Otyłość jako istotny czynnik ryzyka chorób otępiennych
 
Więcej
Ukryj
1
Military Clinical Hospital No. 1 with Polyclinic, Independent Public Health Care Unit, Lublin, Poland
 
2
Jana Pawła II Clinical Hospital, Kraków, Poland
 
3
Military Clinical Hospital No. 5 with Polyclinic, Independent Public Health Care Unit, Kraków, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Laura Fus-Mazurkiewicz   

Military Clinical Hospital No. 1 with Polyclinic, Independent Public Health Care Unit, Lublin, Poland
 
 
Med Srod. 2023;26(3-4):79-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Otyłość jest to choroba, która dotyka coraz więcej osób na świecie. Jednocześnie jest ona także czynnikiem predysponującym do rozwoju wielu schorzeń, m.in. otępienia. Ze względu na bardzo dużą liczbę osób otyłych na świecie istnieje ryzyko, iż odsetek osób cierpiących na otępienie będzie zwiększał się z roku na rok. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z otyłością jako predyspozycją do rozwoju chorób otępiennych, z uwzględnieniem czynników sprzyjających rozwojowi obu tych schorzeń.

Opis stanu wiedzy:
Istnieje szereg czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju otyłości. Wśród nich wyróżnić można m.in. status społeczno-ekonomiczny, preferencje dotyczące wyglądu, wpływ środowiska zewnętrznego i wiele innych. Otyłość wiąże się z występowaniem zaburzeń hormonalnych, dotyczących m.in. wzrostu poziomu leptyny oraz zwiększonej produkcji ilości adipokin. Oba te zjawiska wpływają niekorzystnie na ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do rozwoju reakcji zapalnych oraz apoptozy komórek nerwowych. W znaczący sposób będzie przyczyniać się to do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego, sprzyjając rozwojowi licznych chorób, w tym otępienia.

Podsumowanie:
Otyłość stanowi coraz poważniejszy problem, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Prowadzi ona do wielu zaburzeń w organizmie człowieka, mając tym samym wpływ na wysokie ryzyko wystąpienia chorób otępiennych. Istnieją liczne czynniki predysponujące do rozwoju zarówno otyłości, jak i otępienia. Wydaje się istnieć wyraźna korelacja pomiędzy obiema tymi chorobami.


Introduction and objective:
Obesity is a disease that affects an increasing number of people worldwide. Simultaneously, it is also predisposing in the development of many conditions, including dementia. There are an alarming number of obese people worldwide, and the risk of people suffering from dementia will continue to increase annually. The aim of this review is to draw attention to issues related to obesity as a predisposition to the development of dementia, including factors contributing to the development of both of these diseases.

Abbreviated description of the state of knowledge:
There are a number of factors that may contribute to the development of obesity. These include: socio-economic status, appearance preferences, the influence of the external environment, and many others. Obesity is associated with hormonal disorders, including increase in leptin levels and increased production of adipokines. Both of these phenomena adversely affect the central nervous system, leading to the development of inflammatory reactions, and apoptosis of neuronal cells. It will significantly contribute to the impairment of the functioning of the nervous system, favouring the development of numerous diseases, including dementia.

Summary:
Obesity is an increasingly serious problem, especially in developed countries. It leads to a number of disorders in the human body which have an impact on the high risk of dementia diseases. There are numerous factors predisposing to the development of both obesity and dementia and there seems to be a clear correlation between the two diseases.

 
REFERENCJE (52)
1.
World Health Organization. Obesity and overweight. https://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (access: 2023.10.04).
 
2.
Douglas G, Nicol F, Robertson C. Macleod. Badanie kliniczne. 13th ed. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2017. p: 60–61.
 
3.
National Institutes of Health. What Is Dementia? Symptoms, Types, and Diagnosis. https://www.nia.nih.gov/health... (access: 2023.10.06).
 
4.
Patterson C. World Alzheimer report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.
 
5.
Interna Szczeklika 2017. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2017. p: 2193, 2225, 2662.
 
6.
Blüher M. Obesity: Global Epidemiology and Pathogenesis. Nat Rev Endocrinol. 2019;15(5):288–298. https://doi.org/10.1038/s41574....
 
7.
Taniguchi E, Lee HE. Individuals perception of others’ self-esteem, psychological well-being and attractiveness: Role of body size and peers’ comments among Japanese and Americans. Soc Sci J. 2015;52(2):217– 228. https://doi.org/10.101 /j.soscij.2014.10.006.
 
8.
Mariapun J, Ng CW, Hairi NN. The Gradual Shift of Overweight, Obesity, and Abdominal Obesity Towards the Poor in a Multi-Ethnic Developing Country: Findings From the Malaysian National Health and Morbidity Surveys. J Epidemiol. 2018;28(6):279–286. https://doi. org/10.2188/jea.JE20170001.
 
9.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Obesity update 2017. OECD. https://www.oecd.org/els/healt... (access: 2023.10.12).
 
10.
Lee A, Cardel M, Donahoo WT. Social and Environmental Factors Influencing Obesity. In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al. editors. Endotext. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278977/ (access: 2023.10.15).
 
11.
Giovanni S, Velez-Argumedo C, Gómez MI, et al. College Students and Eating Habits: A Study Using An Ecological Model for Healthy Behavior. Nutrients. 2018;10(12):1823. https://doi.org/10.3390/nu1012....
 
12.
Montaña M, Jiménez-Morales M, Vàzquez M. Food Advertising and Prevention of Childhood Obesity in Spain: Analysis of the Nutritional Value of the Products and Discursive Strategies Used in the Ads Most Viewed by Children from 2016 to 2018. Nutrients. 2019;11(12):2873. https://doi.org/10.3390/nu1112....
 
13.
Standing Committee on Childhood Obesity Prevention, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Challenges and Opportunities for Change in Food Marketing to Children and Youth: Workshop Summary. Washington (DC): National Academies Press (US). (14.05.2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bo....
 
14.
Harris JL, Sacco SJ, Fleming-Milici F. TV Exposure, Attitudes about Targeted Food Ads and Brands, and Unhealthy Consumption by Adolescents: Modeling a Hierarchical Relationship. Appetite. 2022;169:105804. https://doi.org/10.1016/j.appe....
 
15.
World Health Organization. Dementia. https://www.who.int/newsroom/ fact-sheets/detail/dementia (access: 2023.10.18).
 
16.
Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia Prevention, Intervention, and Care. Lancet. 2017;390(10113):2673–2734. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
17.
Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia Prevention, Intervention, and Care: 2020 Report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)30367-6.
 
18.
Jiang SZ, Lu W, Zong XF, et al. Obesity and Hypertension (Review). Exp Ther Med. 2016;12(4):2395–2399. https://doi.org/10.3892/etm.20....
 
19.
Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J. 2018;39(33):3021–3104. https://doi.org/10.1093/eurhea....
 
20.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019;5(1):1–https://www.nadcisnienietetnic...- 182698-1-SM.pdf (access: 2023.10.22).
 
21.
Ladabaum U, Mannalithara A, Myer PA, et al. Obesity, Abdominal Obesity, Physical Activity, and Caloric Intake in US Adults: 1988 to 2010. Am J Med. 2014;127(8):717–727. https://doi.org/10.1016/j. amjmed.2014.02.026.
 
22.
Wiklund P. The Role of Physical Activity and Exercise in Obesity and Weight Management: Time for Critical Appraisal. J Sport Health Sci. 2016;5(2):151–154. https://doi.org/10.1016/j.jshs....
 
23.
Martín-Moraleda E, Delisle C, Collado Mateo D, et al. Weight loss and body composition changes through ketogenic diet and physical activity: a methodological and systematic review. Nutr Hosp. 2019;36(5):1196– 1204. https://doi.org/10.20960/nh.02....
 
24.
Jantaratnotai N, Mosikanon K, Lee Y, et al. The Interface of Depression and Obesity. Obes Rec Clic Prac. 2017;11(1):1–10. https://doi.org/10.1016/j.orcp....
 
25.
Mannan M, Mamun A, Doi S, et al. Prospective Associations between Depression and Obesity for Adolescent Males and Females – A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. PloS One. 2016;11(6):e0157240. https://doi.org/10.1371/journa....
 
26.
Rao WW, Zong QQ, Zhang JW, et al. Obesity Increases the Risk of Depression in Children and Adolescents: Results from a Systematic Review and Meta-Analysis. J Affect Disord. 2020;267:78–85. https:// doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.154.
 
27.
Papadopoulos S, Brennan L. Correlates of Weight Stigma in Adults with Overweight and Obesity: A Systematic Literature Review. Obesity (Silver Spring). 2015;23(9):1743–1760. https://doi.org/10.1002/oby.21....
 
28.
Van Strien T. Causes of Emotional Eating and Matched Treatment of Obesity. Curr Diab Rep. 2018;18(6):35. https://doi.org/10.1007/s11892....
 
29.
Milaneschi Y, Simmons WK, van Rossum EFC, et al. Depression and Obesity: Evidence of Shared Biological Mechanisms. Mol Psychiatry. 2019;24(1):18–33. https://doi.org/10.1038/s41380....
 
30.
Hajek A, Kretzler B, König HH. The Association Between Obesity and Social Isolation as Well as Loneliness in the Adult Population: A Systematic Review. Diabetes Metab Syndr Obes. 2021;14:2765–2773. https://doi.org/10.2147/DMSO.S....
 
31.
Rotenberg KJ, Bharathi C, Davies H, et al. Obesity and the Social Withdrawal Syndrome. Eat Behav. 2017;26:167–170. https://doi.org/10.1016/j.eatb....
 
32.
Nascè A, Pataky Z. What is the relationship between alcohol and obesity?. Rev Med Suisse. 2023;19(819):552–554. https://doi.org/10.53738/REVME....
 
33.
Shelton NJ, Knott CS. Association Between Alcohol Calorie Intake and Overweight and Obesity in English Adults. Am J Public Health. 2014;104(4):629–631. https://doi.org/10.2105/AJPH.2....
 
34.
Li Y, Cai T, Wang H, Guo G. Achieved educational attainment, inherited genetic endowment for education, and obesity. Biodemography Soc Biol. 2021;66(2):132–144. https://doi.org/10.1080/194855....
 
35.
Ogden CL, Fakhouri TH, Carroll MD, et al. Prevalence of Obesity Among Adults, by Household Income and Education — United States, 2011–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(50):1369–1373. https://doi.org/10.15585/mmwr.....
 
36.
Albanese E, Launer LJ, Egger M, et al. Body Mass Index in Midlife and Dementia: Systematic Review and Meta-Regression Analysis of 589,649 Men and Women Followed in Longitudinal Studies. Alzheimers Dement (Amst). 2017;8:165–178. https://doi.org/10.1016/j.dadm....
 
37.
Qizilbash N, Gregson J, Johnson ME, et al. BMI and Risk of Dementia in Two Million People over Two Decades: A Retrospective Cohort Study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(6): 431–436. https://doi.org/10.1016/S2213-....
 
38.
Obradovic M, Sudar-Milovanovic E, Soskic S, et al. Leptin and Obesity: Role and Clinical Implication. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:585887. https://doi.org/10.3389/fendo.....
 
39.
Davis C, Mudd J, Hawkins M. Neuroprotective effects of leptin in the context of obesity and metabolic disorders. Neurobiol Dis. 2014;72 Pt A:61–71. https://doi.org/10.1016/j.nbd.....
 
40.
Flores-Cordero JA, Pérez-Pérez A, Jiménez-Cortegana C, et al. Obesity as a Risk Factor for Dementia and Alzheimer’s Disease: The Role of Leptin. Int J Mol Sci. 2022;23(9):5202. https://doi.org/10.3390/ijms23....
 
41.
McGuire MJ, Ishii M. Leptin dysfunction and Alzheimer’s disease: evidence from cellular, animal, and human studies. Cell Mol Neurobiol. 2016;36(2):203–217. https://doi.org/10.1007/s10571....
 
42.
Baumgarner KM, Setti S, Diaz C, et al. Diet-Induced Obesity Attenuates Cytokine Production Following an Immune Challenge. Behav Brain Res. 2014;267:33–41. https://doi.org/10.1016/j.bbr.....
 
43.
Kiliaan AJ, Arnoldussen IA, Gustafson DR. Adipokines: A Link between Obesity and Dementia? Lancet Neurol. 2014;13(9):913–923. https://doi.org/10.1016/S1474-....
 
44.
Arnoldussen IA, Kiliaan AJ, Gustafson DR. Obesity and dementia: adipokines interact with the brain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014;24(12):1982–1999. https://doi.org/10.1016/j.euro....
 
45.
He QX, Zhao L, Tong JS, et al. The impact of obesity epidemic on type 2 diabetes in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes. 2022;16(6):736–744. https://doi.org/10.1016/j.pcd.....
 
46.
Jaruratanasirikul S, Thammaratchuchai S, Puwanant M, et al. Progression from Impaired Glucose Tolerance to Type 2 Diabetes in Obese Children and Adolescents: A 3–6-Year Cohort Study in Southern Thailand. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016;29(11):1267–1275. https://doi.org/10.1515/jpem-2....
 
47.
Ek AE, Rössner SM, Hagman E, et al. High Prevalence of Prediabetes in a Swedish Cohort of Severely Obese Children. Pediatr Diabetes. 2015;16(2):117–128. https://doi.org/10.1111/pedi.1....
 
48.
Pugazhenthi S, Qin L, Reddy PH. Common Neurodegenerative Pathways in Obesity, Diabetes, and Alzheimer’s Disease. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017;1863(5):1037–1045. https://doi.org/10.1016/j.bbad....
 
49.
Wang X, Yu S, Hu JP, et al. Streptozotocin-Induced Diabetes Increases Amyloid Plaque Deposition in AD Transgenic Mice through Modulating AGEs/RAGE/NF-κB Pathway. Int J Neurosci. 2014;124(8):601–608. https://doi.org/10.3109/002074....
 
50.
Pal K, Mukadam N, Petersen I, et al. Mild cognitive impairment and progression to dementia in people with diabetes, prediabetes and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2018;53(11):1149–1160. https://doi.org/10.1007/s00127....
 
51.
Xue M, Xu W, Ou YN, et al. Diabetes mellitus and risks of cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis of 144 prospective studies. Ageing Res Rev. 2019;55:100944. https://doi.org/10.1016/j.arr.....
 
52.
Geijselaers SLC, Sep SJS, Stehouwer CDA, et al. Glucose regulation, cognition, and brain MRI in type 2 diabetes: a systematic review. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(1):75–89. https://doi.org/10.1016/S2213-....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top