PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki determinujące decyzje rodziców do wykonania szczepień zalecanych u dzieci – doniesienia wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Clinical Nursing Department, Nursing and Obstetrics Institute, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland.
2
Non-public Health Care Institution in Cracow, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Cepuch   

Clinical Nursing Department, Nursing and Obstetrics Institute, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland.
 
Med Srod. 2015;18(3):33–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Szczepienia zalecane stanowią istotny element w zmniejszaniu ryzyka powikłań związanych z zachorowaniem na wiele groźnych chorób. Budzą jednak wiele sprzecznych emocji u rodziców. Celem badań była ocena czynników mogących mieć wpływ na podjęcie przez rodziców decyzji o zaszczepieniu dzieci zalecanymi szczepionkami.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 100 rodziców dzieci wieku 0-5 roku życia. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki:
Poziom wykształcenia i wiedzy rodziców ma znaczący wpływ na podejmowanie pozytywnych decyzji o szczepieniu dziecka zalecanymi szczepionkami. Poparcie dla działalności ruchów antyszczepionkowych nie decyduje o niezaszczepieniu dziecka.

Wnioski:
Należy podjąć działania propagujące znaczenie szczepień poprzez udzielanie rzetelnych informacji przez zespół lekarsko-pielęgniarski z wykorzystaniem mediów. Propagowanie wśród rodziców bezpłatnych akcji szczepionkowych zwiększy szczepialność wśród dzieci.


Introduction:
Recommended vaccination plays an important role in reducing the risk of complications, which may accompany many dangerous diseases. However, they also generate numerous ambivalent emotions among parents. The aim of the study was to evaluate the factors which might influence parents’ decision to have their children given the recommended vaccines.

Material and Methods:
100 parents of children aged between 0 and 5 took part in the study. The survey was carried out by means of a diagnostic poll with the application of a self-designed research questionnaire.

Results:
Parents’ level of education and knowledge has a significant influence on positive decisions concerning recommended vaccination of their children. The advocacy of anti-vaccination movements does not entail the decision about not having their children vaccinated.

Conclusions:
Promotional campaigns should be launched in the media, in which solid information should be provided by doctors and nurses. Popularizing free vaccination campaigns among parents will increase the number of vaccinated children.

 
REFERENCJE (29)
1.
Augustynowicz A., Wrześniewska-Wal I.: Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci. Pediat Pol 2013; 88: 120-126.
 
2.
Mrożek-Budzyn D.: Ewolucja polskiego programu szczepień ochronnych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Przegl. Epidemiol 2012; 66: 107-112.
 
3.
Talarek E., Duszczyk E.: Szczepienia zalecane u dzieci w Polsce – kogo i kiedy szczepić. Klin Pediat 2008;16(5): 5113-5116.
 
4.
Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szaflarska M.: Biegunki rotawirusowe – dlaczego warto im zapobiegać. Prz Gastroenterol 2011; 6(2): 60-68.
 
5.
Smith PJ., Humiston SG., Parnel T. et al. The association between intentional delay of vaccine administration and timely childhood vaccine coverage. Public Health Rep 2010; 125(4):534-41.
 
6.
Konior R.: Szczepienie przeciwko meningokokom – stan w 2012/2013 roku. Med Prakt Pediatr 2012; 5: 82-83.
 
7.
Price C.S., Thompson W.W., Goodson B., et al.: Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics 2010; 126(4): 656-664.
 
8.
Mrożek-Budzym D., Majweska R., Kiełtyka A., Augustyniak M.: Brak związku między ekspozycją na szczepionki zawierające Tiomersal i rozwojem autyzmu u dzieci. Przegl Epidemiol 2011; 65: 491-495.
 
9.
Schultz S.T.: Does thimerosal or other mercury exposure increase the risk for autism? Acta Neurobiol Exp 2010; 70:187-195.
 
10.
Mrożek-Budzyn D., Majewska R., Kieltyka A., Augustyniak M.: Neonatal exposure to thiomersal from vaccines and child development in the first 3 years of life. Neurotoxicol Teratol 2012; 34: 592-597.
 
11.
Cheffins T., Spillman M., Larkins S., et al.: Recommending vaccination – general practice intervention with new parents. Aust Fam Physician 2011; 40: 437-439.
 
12.
Austvoll-Dahlgren A.: Public health nurses’ barriers and facilitators to the use of research in consultations about childhood vaccinations. Scand J Caring Sci 2012; 26; 271–278.
 
13.
Opel D.J., Mangione-Smith R., Taylor J.A., Korfiatis C., et al. Development of a survey to identify vaccine-hesitant parents. The parent attitudes about childhood vaccines survey. Hum Vaccin 2011; 7(4): 419–425.
 
14.
Austvoll-Dahlgren A., Helseth S.: What informs parents’decision-making about childhood vaccinations? J Adv Nurs 2010; 66(11): 2421-2430.
 
15.
Jackowska T., Kłyszewska M.: Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i ocena świadomości ich rodziców. Pediatr Pol 2010; 85(3): 201-205.
 
16.
Wróblewska I., Baran A., Sochocka L., Steciwko A.: Analiza świadomości prozdrowotnej rodziców dzieci i młodzieży objętych Programem Szczepień Ochronnych. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(3): 530-535.
 
17.
Kluj P.: Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń rotawirusowych w środowisku żłobka. Ostry Dyżur 2014; 7(1): 1-5.
 
18.
Pomian-Osiak A., Owłasiuk A., Gryko A., i wsp.: Szczepienia dzieci w wieku 0-2 lat szczepionkami skojarzonymi i zalecanymi - ocena częstości stosowania i wiedzy rodziców. Probl Med Rodz 2014; 3: 18-27.
 
19.
Trojanowska A., Emeryk A., Wilczek M.: Wiedza kobiet w okresie ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci. MONZ 2012; 18(3): 186-188.
 
20.
Cędrowska B., Olejniczak D.: Edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych u ich dzieci. Nowa Pediat 2014; 2: 50-55.
 
21.
Pokorna-Kałwak D., Gwiazda E., Muszyńska A., i wsp.: Wyszczepialność szczepionkami zalecanymi w praktyce lekarza rodzinnego wśród dzieci w wieku 2-5 lat. Fam .Med. Prim. Care Rev 2009; 3: 461-463.
 
22.
Nowińska K., Kochman D.: Upowszechnianie szczepień zalecanych. Mag Piel Położ 2011; 1-2: 12-14.
 
23.
Lipska E., Lewińska M., Górnicka G.: Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na temat tych szczepień. Nowa Med 2013; 2: 64-69.
 
24.
Jaroszewska K., Marciniak A., Gawlak M., i wsp.: Postrzeganie ruchów antyszczepionkowych przez rodziców małych dzieci. Post Nauk Med 2014; 9: 617-621.
 
25.
Feemster K.A.: Overview. Special focus vaccine acceptance. Hum Vaccin Immunother 2013; 9(8): 1752–1754.
 
26.
Lavail K.H., Kennedy A.M.: The role of attitudes about vaccine safety, efficacy, and value in explaining parents' reported vaccination behavior. Health Educ Behav 2013; 40(5): 544-51.
 
27.
Słopiecka A., Kwiecień E.: Przyczyny negatywnych postaw ludności wobec szczepień. Hygeia Public Health 2014; 49(4):685-689.
 
28.
Blendell RL, Fehr JL: Discussing vaccination with concerned patients: an evidence-based resource for healthcare providers. J Perinat Neonatal Nurs 2012; 26(3): 230-241.
 
29.
Dube E., Laberge C., Guay M., Bramadat P. et al.: Vaccine hesitancy. Hum Vaccin Immunother 2013; 9(8): 1763–1773.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054