PL EN
PRACA ORYGINALNA
Związek pomiędzy stężeniem pyłu zawieszonego PM10, a liczbą świeżych zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodzieży w województwie pomorskim
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. med. K. Zorena
 
2
Zakład Medycyny Nuklearnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. med. P. Lass
 
3
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. med. M. Myśliwiec
 
 
Med Srod. 2018;21(3):25-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu atmosferycznym a liczbą świeżych zachorowań na cukrzycę T1DM u dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

Materiał i metody:
Dane epidemiologiczne, dotyczące liczby zachorowań na cukrzycę T1DM, otrzymano z Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Liczbę urodzeń w 2015 i 2016 roku w województwie pomorskim, odczytano z roczników statystycznych GUS. Dane dotyczące pyłu zawieszonego PM 10 w województwie pomorskim, uzyskano z raportu i rocznych ocen jakości powietrza opracowanych przez WIOŚ w Gdańsku. Oceny statystycznej wyników dokonano za pomocą programu R: A language and environment for statistical computing.

Wyniki:
W województwie pomorskim wykazano, że średnie roczne stężenie PM10 wynosi 22,45 μg/m3 i jest wyższe niż średnie roczne stężenie dopuszczalne przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Ponadto wykryto wyższe średniodobowe stężenie PM10 (91,63 μg/m3) w porównaniu ze średniodobowym dopuszczalnym stężeniem PM10 zarówno przez Unię Europejską (UE) jak też WHO (50,00 μg/m3). Regresja liniowa wykazała zależność pomiędzy średniorocznym stężeniem pyłu PM 10 a liczbą nowych zachorowań na T1DM w województwie pomorskim w 2015 (b = 1,418, p<0,001) oraz w 2016 roku (b=2,396, p<0,001).

Wnioski:
Wyniki naszych badań wykazały na istnienie zależności pomiędzy liczbą świeżych zachorowań na T1DM, a średnim rocznym stężeniem pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym w województwie pomorskim.


Introduction:
The aim of the study was to investigate the relation between the concentration of PM10 in air and the number of new cases of T1DM in children and adolescents in the Pomeranian Voivodeship in years 2015–2016.

Material and Methods:
Data PM10 in the Pomeranian Voivodeship was obtained from the report of air quality prepared by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Gdańsk. Epidemiological data on the number of new cases of T1DM was obtained from the Department of Pediatric Diabetology and Endocrinology of the Medical University of Gdansk. The number of births in 2015-2016 in the Pomeranian Voivodeship was acquired from the statistical yearbook by the GUS. Statistical analysis of the results was performed with use of the R software: A Language and Environment for Statistical Computing.

Results:
In the Pomeranian Voivodship it was shown that the average annual PM10 dust concentration is higher than the annual average concentration acceptable by the WHO. In addition, a higher mean 24h concentration of PM10 (91,63 μg/m3) was detected compared to the permissible concentration of PM10 by both the EU and the WHO (50,00 μg/m3). Statistical analysis showed that in the Pomeranian Voivodeship the number of new cases of T1DM correlated with the annual average concentration of PM10 in 2015 and 2016 (b = 1,418, p<0,001 and b=2,396, p<0,001).

Conclusions:
The results indicated that particulate matter PM10 may be factors promoting occurrence of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents in the Pomeranian Voivodeship in Poland

 
REFERENCJE (33)
1.
Insel R.A., Dunne J.L., Atkinson M.A.et al.:Staging presymptomatic type 1 diabetes: A scientific statement of jdrf, the endocrine society, and the American diabetes association. Diabetes Care. 2015; 38[10]: 1964-74.
 
2.
Holt R., Hanley N.: Essential endocrinology and diabetes. 5th revised edition. 2006; 7[2]: 97-98.
 
3.
Rewers M., Ludvigsson J.: Environmental risk factors for type 1 diabetes. Lancet 2016; 387[10035]: 2340-2348.
 
4.
Patterson C.C., Gyürüs E., Rosenbauer J.et al.:Seasonal variation in month of diagnosis in children with type 1 diabetes registered in 23 European centers during 1989-2008: Little short-term influence of sunshine hours or average temperature. Pediatr Diabetes. 2015; 16[8]: 573-580.
 
5.
Patterson C.C., Dahlquist G.G., Gyürüs E. et al.: Incidencetrends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989- 2003 and predicted new cases 2005-20: a multicentre prospective registration study. Lancet 2009; 373[9680]: 2027- 2033.
 
6.
Berhan Y., Waernbaum I., Lind T. et al.:Thirty years of prospective nationwide incidence of childhood type 1 diabetes: The accelerating increase by time tends to level off in Sweden. Diabetes. 2011; 60[2]: 577-581.
 
7.
Chobot A., Polanska J., Brandt A. et al.:Updated 24-year trend of Type 1 diabetes incidence in children in Poland reveals a sinusoidal pattern and sustained increase. Diabet Med 2017; 34[9]: 1252-1258.
 
8.
Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A. et al.:Rapid increase in the incidence of type 1 diabetes in Polish children from 1989 to 2004, and predictions for 2010 to 2025. Diabetologia. 2011; 54[3]: 508-515.
 
9.
European Environment Agency. Air quality in Europe – 2017 report https://www.eea.europa.eu/publ...- europe-2017.
 
10.
Malec A., Borowski G.:Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego. Ekol Inżynieria 2016; 50: 161- 170.
 
11.
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim Gdańsk, 2016 https://www.gdansk.wios.gov.pl... ios/oceny/or2016.pdf.
 
12.
Gładka A., Zatoński T.:Wpływ zanieczyszczenia powietrza na choroby układu oddechowego. Kosmos. 2016; 4[313]: 573-582.
 
13.
Roczna ocena jakości powietrza. Raport za 2015 rok. https://www.gdansk.wios.gov.pl.... pdf.
 
14.
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim Gdańsk, 2014 https://www.gdansk.wios.gov.pl... ios/raporty/rpt14.pdf.
 
15.
Hathout E.H., Beeson W.L., Nahab F.et al.:Role of exposure to air pollutants in the development of type 1 diabetes before and after 5 yr of age. Pediatr Diabetes 2002; 3[4]: 184- 188.
 
16.
Di Ciaula A.:Association between Air Pollutant Emissions and Type 1 Diabetes Incidence in European Countries. Adv Res 2014; 2[7]: 409-25.
 
17.
Michalska M., Bartoszewicz M., Wąż P. et al.:PM10 concentration and microbiological assessment of air in relation to the number of acute cases of type 1 diabetes mellitus in the Lubelskie Voivodeship. Preliminary report. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2017, 23[2]: 70-76.
 
18.
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim 2015 https://www.gdansk.wios.gov.pl... rpt15.pdf.
 
19.
R: The R Project for Statistical Computing. https://www.rproject. org/.
 
20.
Streisand R., Monaghan M.: Young Children with Type 1 Diabetes: Challenges, Research, and Future Directions Randi. Curr Diab Rep. 2014; 14[9]: 1-16.
 
21.
Malmqvist E., LarssonE. H., Jönsson I. et al.:Maternal exposure to air pollution and type 1 diabetes - Accounting for genetic factors. Environ Res 2015; 140: 268-274.
 
22.
Peczyńska J., Jamiołkowska M., Polkowska A. et al. Epidemiology of diabetes type 1 in children aged 0-14 in Podlasie Province in years 2005-2012. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2016; 22[1]: 15-20.
 
23.
Chobot A., Polanska J., Deja G., Jarosz-Chobot P.:Incidence of type 1 diabetes among Polish children ages 0-14 years from 1989-2012. Acta Diabetol. 2015; 52[3]: 483-488.
 
24.
Zdrojewski T., Ignaszewska-Wyrzykowska A., Czerniawska- Badtke E. et al.: Projekt utworzenia sieci ośrodków diabetologicznych w województwie pomorskim. Clin Diabetol 2015; 4[5]: 210-217.
 
25.
Mysliwiec M., Balcerska A., Zorena K. et al.:Increasing incidence of diabetes mellitus type 1 in children - the role of environmental factors. Polish J Environ Stud 2007; 16[1]: 109-112.
 
26.
Konieczna A., Rutkowska A., Szczepańska N.: Canned food as a source of bisphenol a [BPA] exposure - estimation of consumption among young women from Gdańsk, Environ Med. 2018; 21[1]: 31-34.
 
27.
Beyerlein A., Krasmann M., Thiering E. et al.:Ambient air pollution and early manifestation of type 1 diabetes. Epidemiology 2015; 26[3]: e31-2.
 
28.
Di Ciaula A.:Type I diabetes in paediatric age in Apulia [Italy]: Incidence and associations with outdoor air pollutants. Diabetes Res Clin Pract 2016; 111: 36-43.
 
29.
Thiering E., Cyrys J., Kratzsch J.et al.:Long-term exposure to traffic-related air pollution and insulin resistance in children: Results from the GINIplus and LISAplus birth cohorts. Diabetologia. 2013; 56[8]: 1696-1704.
 
30.
Kelishadi R., Mirghaffari N., Poursafa P., Gidding SS.:Lifestyle and environmental factors associated with inflammation, oxidative stress and insulin resistance in children. Atherosclerosis. 2009; 203[1]: 311-319.
 
31.
Badyda A.J.:Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. Wyd Nauk Warsz Politech 2010; 4: 115-126.
 
32.
Kowalska M., Kocot K.:Short-term exposure to ambient fine particulate matter [PM2,5 and PM10] and the risk of heart rhythm abnormalities and stroke. Postepy Hig Med Dosw 2016; 70: 1017-1025.
 
33.
Krzeszowiak J., Pawlas K.: Pył zawieszony (PM2,5 oraz PM10), właściwości oraz znaczenie epidemiologiczne ekspozycji krótko- i długookresowej dla chorób układu oddechowego oraz krążenia. Environmental Medicine 2018; 21[2]: 7-13.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top