PL EN
RESEARCH PAPER
Lead, cadmium and zinc in mineral structure of deposits of the gallbladder in men and women
 
More details
Hide details
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 
2
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
3
Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju
 
4
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
 
 
Med Srod. 2012;15(4):63-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The former studies have shown the presence of As and Sb in deposits of the gallbladder.

The aim of studies::
The aim of the studies was to define the level of accumulation of Pb, Cd, Zn in deposits of the gallbladder as supplementary biological test for exposure assessment in a long run.

Material and Methods:
Pb, Cd and Zn content was investigated with inductive coupled plasmaatomic emission spectrometry were deposits of the gallbladder in men and women living in the Silesia Region.

Results:
The change of these elements content was analyzed in connection with behavioral factors ( diet, alcohol, coffee, obesity and tobacco addiction) of the gender. Attention was drawn to the probability of interaction of Pb, Cd, Zn with other elements during their accumulation in deposits of the gallbladder. It appeared that deposits of the gall bladder can be used as an additional biological test in individual exposure assessment to Pb, Cd and Zn. It was noted that the level of content of Pb, Zn and Cd in deposits of the gallbladder is impacted by behavioral factors (diet,alcohol, coffee, obesity tobacco addiction). A characteristic impact of the tobacco addiction on the rise in the content of lead, cadmium and zinc was demonstrated as well as significant role of the presence of these elements in the total environmental pollution in relevant living areas.

 
REFERENCES (26)
1.
Rutkiewicz J.: Zawartość ołowiu i kadmu w złogach pęcherzyka żółciowego mieszkańców województwa śląskiego. Rozprawa doktorska ŚAM, Sosnowiec 2006.
 
2.
Kołodziej D.: Występowanie cynku w złogach pęcherzyka żółciowego u pacjentów z wybranych terenów południowej Polski. Rozprawa doktorska ŚUM, Sosnowiec 2011.
 
3.
Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 
4.
Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Górka A.: Rola płci we współwystępowaniu selenu w złogach pęcherzyka żółciowego z innymi pierwiastkami. Przegl Lek 2005; 62(10): 1079- 1081.
 
5.
Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Górka A.: Antagonistyczna rola selenu w interakcjach z wybranymi pierwiastkami podczas kontaminacji kamieni żółciowych u mężczyzn palących i niepalących. Przegl Lek 2005; 62(10): 1082-1085.
 
6.
Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E., Ahnert B.: Beryllium concentration in hydroxiapatites of gallstones in the inhabitants of Upper Silesia. Pol J Environ Stud 2006; 15 No. 2A Pt. II, 231-233.
 
7.
Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J.: Zmiany zawartości baru i strontu w złogach kamieni żółciowych kobiet palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1011-1014.
 
8.
Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J., Brodziak B.: Analiza udziału rtęci w składzie mineralnym kamieni żółciowych osób palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1015-1019.
 
9.
Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Rochel R.: Analiza potencjalnych interakcji między kadmem i niklem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1126-1130.
 
10.
Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Rutkiewicz J.: Analiza potencjalnych reakcji antagonizmu między ołowiem i wapniem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1135-1139.
 
11.
Gonciarz Z., Konturek S.: Choroby wątroby i dróg żółciowych (w:) Nauka o chorobach wewnętrznych, red.: Orłowski T., PZWL Warszawa 1989; wyd. II: 238-353.
 
12.
Stokes C.S., Krawczyk M., Lammert F.: Gallstones: environment, lifestyle and genes. Dig Dis 2011; 29(2): 191-201.
 
13.
Nowak A., Nowakowska-Duława E.: Drogi żółciowe (w:) Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Red.: Konturek S.J. PZWL, Warszawa 2001; wyd. IV: 457-488.
 
14.
Reguła J.: Choroby układu żółciowego (w:) Choroby wewnętrzne. Red.: Wojtczak A. PZWL Warszawa 1995; wyd. II: 395-413.
 
15.
Brzozowski R.: Choroby wątroby i dróg żółciowych. PZWL Warszawa 1998; 448-512.
 
16.
Leuschner M.: Patofizjologia i klinika kamicy żółciowej. Nowiny lekarskie 1996; 6: 648-661.
 
17.
Fauci A.S., Braunwald E., Isselbacher K.J. et al.: Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Interna Harrisona 2001; 3: 2959-2965.
 
18.
Ciok J., Maliszewska K.: Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Klinika i powikłania kamicy żółciowej. Gastrologia 1996; 3, 8: 425-429.
 
19.
Jakubowski M.: Aktualne ryzyko wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku środowiskowego narażenia na metale ciężkie. Medycyna Pracy 2001; 52(5) Supl. 14: 11-18.
 
20.
Jakubowski M., Iżycki J.: Kadm. Działanie toksyczne – zalecenia dotyczące profilaktyki medycznej. Instytut Medycyny Pracy 1999, Łódź.
 
21.
Floriańczyk B.: Toksyczne właściwości ołowiu. Problemy lekarskie 1997; 36: 3.
 
22.
Pasternak K., Majdanik M.: Rola cynku w przyrodzie. Biul Magnezol 1999; 4: 547-553.
 
23.
Dróżdż M., Gmiński J., Marek T.: Cynk – aspekty biochemiczne i kliniczne. Pol Tyg Lek 1987; 42, 19: 597-600.
 
24.
Ahnert B.: Występowanie arsenu w kamieniach żółciowych mieszkańców wybranych obszarów Polski południowej. Rozprawa doktorska ŚAM, Sosnowiec 2004.
 
25.
Sahuquillo A., Rubio R., Ribo J.M., Ros E., Vela M.: Application of focused-microwave wet digestion to the determination of trace metals in human gallstones by ICP/AES. J Trace Elem Med Biol 2000; 14: 96-99.
 
26.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Zanieczyszczenia atmosfery w województwie śląskim w latach 2000-2001. Katowice 2002.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top