PL EN
RESEARCH PAPER
Personality and computer addiction
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.Dyrektor: dr n. med.Piotr Z.Brewczyński
 
2
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Katowice. Poradnia Chorób Zawodowych, Sosnowiec
 
3
NZOZ Elvita, Jaworzno
 
 
Corresponding author
Grażyna Jurczyńska   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 266 08 85
 
 
Med Srod. 2010;13(4):57-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
The aim of this work is to prove the relation between the personality traits and computer addicting. The research was carried out from 2006 to 2008 among the students of High School of Information Technology in Katowice.

Material and Methods:
Research methods: Scale of Emotional Intelligens at Work, Social Competences Questionnaire, State-Trait Anxiety Inventory – STAI, Kimberly S. Young Test, Questionnaire to Assess the Level of Crises of Values, Directivity Scale and a questionnaire of 23 questions prepared for the research purposes.

Results:
12.70% of the examined population met the criteria for computer addiction. In the own view, 76.34% considered themselves addicted to this medium.

Conclusions:
Personality traits such as emotional intelligence at work, inclination to authoritative behaviors as well as the value system may have influence on the addicting to a computer. No such relation was proven with reference to self – efficacy and anxious personality.

 
REFERENCES (16)
1.
Bezpieczna praca przy komputerze. CIOP, Warszawa 1990.
 
2.
Ginowicz H.: Zagrożenia płynące z sieci cz. II. Terapia uzależnienia i współuzależnienia, Warszawa 2003.
 
3.
Young K.S.: Patological Internet use: A case that breaks the stereotype. Psychological Reports,1996; 899-902.
 
4.
Jakubik A., Popławska I.: Uwarunkowania osobowościowe zespołu uzależnienia od Internetu. Psychiatria Polska,.
 
5.
Jakubik A., Popławska I: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość [Internet Addiction Syndrome (IAS) and personality]. Studia Psychological, 2003; 4(4):123.
 
6.
Dudek B., Waszkowska M., Hanke W., Merecz D.: Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera Łódź 2004.
 
7.
Informacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Med. Pr. 2008; 59(1):89-91.
 
8.
Tylka J.: Zdrowie menadżera. Styl życia, a zdrowie i choroba. Wydawnictwo Difin, 2008.
 
9.
Gniazdowski A.: Rola lekarza medycyny pracy w promowaniu zdrowia pracowników. W: Krasucki P. Kuczkowska-Dominas H. [red.]. Medycyna dla lekarzy rodzinnych. Skrypt. T. Akademia Medyczna, Warszawa 1999.
 
10.
Korzeniowska E.: Upowszechnianie procesu promocji zdrowia pracujących – działalność Krajowego Centrum Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia Pracy. Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 2000;19(17):115-132.
 
11.
Young K.S.: Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior 1998;1(3):237- 244.
 
12.
Gliszczyńska X.: Skala I-E w Pracy – Technika Pomiaru Poczucia Kontroli w Sytuacji Pracy .Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1990.
 
13.
Matczak A.:Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
 
14.
Brzozowski P.: Skala Dyrektywności Jona J. Raya. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997.
 
15.
Oleś P.: Kwestionariusz Do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW). Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
 
16.
Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D.: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2002.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top