PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Emergency Department (ED) is the facility through which patients are admitted to hospital, emergency procedures are performed and outpatient care provided. Medical staff in the ED are very often exposed to various risks posed by patients under the influence of alcohol.

Objective:
The aim of the study was to present the opinions of the staff in the Emergency Department concerning the provision of medical assistance to patients under the influence of alcohol, and attracting attention to the risk for medical staff, as well as the organization of work with these patients.

Material and methods:
The study included a group of 112 medical staff working in emergency departments in two hospitals in Rzeszów, conducted by the method of a diagnostic survey using an author-constructed questionnaire containing 26 items. The majority of respondents were females.

Results:
Aggression manifested by the patient, whether in the form of abusive language, insults, damage to and destruction of property, or even physical violence in most cases was associated with alcohol intoxication (according to 92% of respondents), the effect of psychoactive drugs, or mental disorders. Own safety was not the most important attitude of the medical staff towards aggressive patients (only 30.4% of respondents). It was not significant (61.3%) when and at what time a patient arrived at the Emergency Department under the influence of alcohol.

Conclusions:
Providing medical assistance to patients under the influence of alcohol was difficult for ED staff. The problem of patients intoxicated with alcohol admitted to the ED and the organization of work in contact with them require a lot of composure, effort, and calmness on the part of staff such as paramedics, nurses and physicians.

 
REFERENCES (35)
1.
Jedynak M. Alkoholizm jako zjawisko patologiczne i społecznie destruktywne. In: Pstrąg D. Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne. Rzeszów: Wyd UR; 2014. p. 96–117.
 
2.
Wojtyła-Buciora P, Wojtyła A, Wojtyła C, et al. Rozpowszechnienie konsumpcji alkoholu w opinii uczniów szkół licealnych i ich rodziców. Hygeia Publ Health. 2012; 47(4): 498–504.
 
3.
Rowicka M, Postek S, Zin-Sędek M. Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2021.
 
4.
Szymańska-Świątnicka E, Pietrusińska J. Komunikacja interpersonalna. Pt 2. Warszawa: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii; 2012. p. 4–6.
 
5.
Konopka M. Komunikacja lekarz-pacjent. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2016. p. 146.
 
6.
 
7.
Stoner JAF, Freeman RE, Gilbert DR. Kierowanie. Warszawa; 2011.
 
8.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: DzU z 2022 r., poz. 1731).
 
9.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU 1982 nr 35 poz. 230).
 
10.
Olczak M, Kopański Z, Sianos G. Pacjenci znajdujący się pod wpływem alkoholu w pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. J Clin Healthcare 2015; 3: 36–43.
 
11.
Milczarek O, Starowicz-Filip A, Malec K, Górecki W, Kwiatkowski S. Algorytm postępowania w urazach czaszkowo-mózgowych doznanych pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9–18 lat. Ostry Dyżur 2016; 9, 2: 41–48.
 
12.
Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2009. p. 358–359.
 
13.
Chodkowski Z. Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania. Kultura-Przemiany- Edukacja. 2018; VI: 220–21.
 
14.
Wnukowski K, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego-wybrane zagadnienia. J Clin Healthcare. 2015; 3: 10–16.
 
15.
Stępień A. Zjawisko agresji w środowisku młodzieży: pojęcie agresji, przemocy oraz ich objawy. Pedagogika Rodz. 2015; 5(3): 177–178.
 
16.
Sienkiewicz P. Alkohol etylowy i środki psychoaktywne u pacjentów z urazami głowy i tułowia leczonych na oddziale chirurgii ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011; 57(1): 98.
 
17.
Petit JR, Sidorowicz S. Psychiatria ratunkowa. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007. p. 28–45.
 
18.
Rudnicka-Drożak E, Misztal-Okońska E. Analiza struktury i częstości przyjęć pacjentów w stanie zatrucia alkoholem na przykładzie dwóch lubelskich szpitali. Alkoholizm i Narkomania. 2014; 1(27): 9–29. Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 
19.
Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; DzU nr 35, poz. 230.
 
20.
Art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. https://lexlege.pl/ustawa-o-wy... (access: 16.04.2021).
 
21.
Zagórki S. Znikające Izby Wytrzeźwień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper; 2019.
 
22.
 
23.
Dziukiewicz J. Alkoholizm i nadużywanie alkoholu: powszechny problem społeczny i zdrowotny XXI wieku. Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych: konteksty i wyzwania. Wrocław: Exante; 2017. p. 17–26.
 
24.
Szumlak P. Postępowanie z agresywnym pacjentem. Warszawa: Evereth Publishing; 2018.
 
25.
Sołtys W, Kozak M, Kocur R, et al. Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu – postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienie wstępne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012;12(1): 34–39.
 
26.
Szwamela K, Sochocka L. Opinia średniego personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego na temat agresywnych zachowań pacjentów. Piel Zdr Publ. 2014; 4(2): 149–154.
 
27.
Mosiołek A, Koweszko T, Gierus J. Agresja w placówkach psychiatrycznych – próba zdefiniowania problemu. Psychiatria 2014; 2(11): 87–91.
 
28.
Wrońska M. Szpitalne oddziały ratunkowe a ludzie bezdomni i z problemem alkoholowym. Med Intens Rat. 2008; 11: 118–119.
 
29.
Rudnicka-Drożak E, Misztal-Okońska P, Młynarska M. Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem – doniesienie wstępne. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 577–582.
 
30.
Marczuk J, Pruć M, Wiśniewska Z, et al. Analiza kosztów a ocena pacjentów w stanie nietrzeźwości w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w2013 roku Borgis-Postępy Nauk Med. 2018; 4: 188–194.
 
31.
Parsons OA. Alcohol abuse and alcoholism. In: Nixon SJ, editor. Neuropsychology for Clinical Practice. Washington: American Psychological Press; 2015. 175–201.
 
32.
Pilśniak J, Ślusarz J. Epidemiologia urazów czaszkowo-mózgowych w materiale własnym Pogotowia Ratunkowego w Rypinie: Badania retrospektywne. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 2013; 1(2): 4–8.
 
33.
Verelst S, Moonen PJ, Desruelles D, et al. Emergency department visits due to alcohol intoxication: characteristics of patients and impact on the emergency room. Alcohol. 2012; 47(4): 433–8.
 
34.
Draus JMJr, Santos AP, Franklin GA, et al. Drug and alcohol use among adolescent blunt trauma patients: dying to get high? J Pediatr Surg. 2008; 43: 208–211.
 
35.
Ross DW, Schullek JR, Homan MB. EMS. Triage and transport of intoxicated individuals to a detoxification facility instead of an Emergency Department. Ann Emerg Med. 2013; 61(2): 175–84.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top