PL EN
REVIEW PAPER
Nutrition of the roma children and its impact on some indicators of health
 
More details
Hide details
1
The Pediatric Clinic of J.A.Reiman University Hospital and Policlinic, Prešov, Slovakia, head: MUDr. Ján Koval”, PhD.
 
2
Faculty of Health, University of Prešov, Prešov, Slovakia, Dean: Prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD
 
 
Corresponding author
Ján Koval   

Klinika pediatrie, Fakultná nemocnica J.A. Reimana Hollého 14, 08001 Prešov, Slovakia Tel. +421 052 701 2558
 
 
Med Srod. 2012;15(1):61-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human health is to a large extent a reflection of the nature of his diet. Eating habits of the Roma community is a result of different ethno-culture, higher degree of poverty, lack of education, unemployment and lack of knowledge about nutrition. Nutrition of the Roma children in many ways replicates the deficiencies and errors at their parents – mainly inadequate intake of fruit and vegetables, relatively low intake of milk and milk products, and in contrast, the diet is dominated by inappropriate consumption of meat, white bread, sugary drinks and sweets. Wrong is also low numberof daily meals. A positive phenomenon is the higher proportion of breast-fed children in the comparison of the majority population, as well as its longer duration. Inadequacy of the diet, of course, along with other factors, reflects the different anthropometric parameters of Roma children, blood pressure and serum lipids.
 
REFERENCES (27)
1.
Bartošovič I., Hegyi L.: Zdrowotne problemy romskiej populacji. In: Lekársky obzor. 2010, č. 4.
 
2.
Program wsparcia zdrowia zmarginalizowanych wspólnot na Słowacji. 2007. 1 etap – Program wsparcia zdrowia zmarginalizowanej społeczności romskiej na lata 2007– 2008. online [30.12.2011]. Dostępne na: <http://www. rokovania.sk/File. aspx/Index/Mater-Dokum-65835>.
 
3.
Broniš M. et al: Stan zdrowia kobiet i dzieci żyjących w biednych wspólnotach Republiki Słowackiej. Bratislava, ŠFZÚ Słowacji, 2002. s. 87.
 
4.
Rimárová K., Ostró A., Koval’ J.: Podstawowe różnice w czynnikach zdrowotnych pomiędzy romską i nieromską populacją – wyniki EU MEHO projektu – WP 10. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2009, s. 252–257, ISBN 978-80-7159-173-3.
 
5.
Spis ludności, domów i mieszkań w 2001 roku, Urząd Statystyczny Słowacji. Online [30.12.2011]. Dostępne na: .
 
6.
Koval’ J., Pochová D., Cˇuríková A.: Zdrowie dzieci zagrożone pod wpływem środowiska. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zbiór przyczynków V naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. EQUILIBRIA, 2009, s. 146– 153, ISBN 978-80-89284-66-5.
 
7.
Prognoza rozwoju romskiej ludności na Słowacji do 2025 roku. 2002. INFOSTAT. online [30.12.2011]. dostępne na: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf...>.
 
8.
Rimárová K., Ostró A.: Wpływ czynników etnicznych i społecznych na wskaźniki reprodukcyjne położnic. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 242–247. ISBN 80-7159-160-2.
 
9.
Koupilová I., Epstein H., Holčík J. et al. Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republics. In: Social Science & Medicine. ISSN 0277-9536, 2001, vol. 53, no. 9, p. 1191–1204.
 
10.
Boledovičová M., Padyšáková H.: Oddziaływanie wyżywienia na zdrowie dzieci. In: Boledovičová M. i wsp.: Pediatrické ošetrovatel’stvo. Martin: Osveta, 2006. s. 26– 38. ISBN 80-8063-211-1.
 
11.
Kudlová E., Mydlilová A.: Doradztwo żywieniowe dzieci do wieku dwóch lat. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 80- 247-10`39-0.
 
12.
Kurnátová E., Sabolová G.: Specyfika posiłków Romów jako konsekwencja wykluczenia społecznego. In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 227–233, ISBN 978- 80-89464-06-7.
 
13.
Dostal M., Topinka J., Sram R.J.: Comparison of the health of Roma and non-Roma children in the district of Teplice. In: International Journal of Public health. ISSN 1661-8556, vol. 55, no. 5, p. 435–441.
 
14.
Agostoni C. et al.: Breast-feeding: i Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2009, vol. 47, p. 112– 125.
 
15.
Petrášová D., Sanitríková Z., Koprovičová J. i wsp.: Porównanie lipidowych markerów we większościowej dziecięcej populacji z romską populacją. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 265–268, ISBN 80-7159-160-2.
 
16.
Popper M., Szeghy P., Šarkozy Š.: Romska populacja i zdrowie: Analiza sytuacji na Słowacji. 1. ed. A.D.I., 2009, ISBN: 978-84-692-5485-1. 97 s. online [30.12.2011]. dostępne na: <http://www.gitanos.org/upload/... ted.pdf>.
 
17.
Pochová D., Koval’ J.: Romskie dzieci i karmienie, wpływ na ich stan zdrowia. In: Cˇs-Pediatrie, 2007, 5, s. 258–259. ISSN 0069-2328.
 
18.
Perˇinová N., Banˇasová V: Świadomość zdrowotna kobiet ciężarnych z społecznie zagrożonej romskiej wspólnoty In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 306–312, ISBN 978-80-89464-06-7.
 
19.
Rimárová K., Bérešová A., Kecerová A.: Vy
 
20.
Rimárová K., Kecerová A., Koval’ J. i wsp.: Różnice etniczne i społeczne we wzrastaniu i otyłości dzieci w wieku szkolnym. Prezentacja wyników EU MEHO projektu – WP 10. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2009, s. 258–263, ISBN 978-80-7159-173- 3.
 
21.
Holéczyová G., Rimárová K., Bernasovská K.: Poglądy i nawyki żywieniowe dzieci populacji większościowej i mniejszościowej. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2007, s. 216–222. ISBN 978-80-7159-166-5.
 
22.
Richterová S., Drnek F., Richter J: Wybrane wskaźniki stanu wyżywienia romskiej populacji dziecięcej. Online [30.12.2011]. Dostępne na: .
 
23.
Babinská K., Vitariušová E., Rosinsky J. i wsp.: Reżim wyżywienia uczniów na Słowacji. In: Pediatria pre prax. 2007, 4: 217-220.
 
24.
Brázdová Z., Fiala J., Hrstková H.: Nawyki żywieniowe romskich dzieci. In: Cˇs-Pediatrie, 1998, 53, s. 419–423. ISSN 0069-2328.
 
25.
Rimárová K.: Czynniki społeczne i nawyki żywieniowe romskich dzieci w wieku szkolnym. In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 335–342, ISBN 978-80- 89464-06-7.
 
26.
Rimárová K.: Wzrastanie i rozwój romskich dzieci – przekrojowa publikacja. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 248–256, ISBN 80-7159-160-2.
 
27.
Koprovičová J., Petrášová D., Kuchtová N., Kuchta M.: Lipoproteid (a) w korelacji z koncentracją apolipoproteínu Bromskich dzieci. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2004, s. 232–236, ISBN 80-7159-146-7.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top