PL EN
PRACA ORYGINALNA
Interakcja metali badana we włosach dzieci zamieszkałych na terenach przemysłowym i rolniczym
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec (Poland). Director: P.Z. Brewczyński, MD, PhD.
 
2
Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Electrochemistry, Silesian Technical University, Gliwice (Poland). Head of Institute: prof. dr M. Turek, PhD
 
3
Institute of Diagnostic Laboratory,, Hospital Piekary (Poland): Director: B. Koczy, MD, PhD
 
 
Med Srod. 2014;17(3):45-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Materiał biologiczny (krew, złogi pęcherzyka żółciowego, zęby, włosy) służy od lat jako biomarker ekspozycji na metale. Metoda ta okazała się być przydatna nie tylko w medycynie klinicznej ale również w badaniach nad środowiskiem. Cel pracy. Porównanie zawartości wybranych metali we włosach dzieci zamieszkałych na terenach przemysłowym i rolniczym.

Materiał i metody:
Zaprezentowano wyniki występowania 12 metali we włosach dzieci w wieku lat 7, 10 i 14, zamieszkujących tereny przemysłowy (Nowy Bytom) i rolniczy (Strumień). W celu dokonania oznaczeń Pb, Cd, Ni, Co, Na, K, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe i Ca zastosowano absorpcyjną spektrometrię atomową. Wykorzystano spektrometr Perkin-Elmer 400.

Wyniki:
W przypadku dzieci 7- i 10-letnich dostrzeżono mechanizmy współwystępowania bez względu na płeć dla Mn i Ca, Mg i Mn, Ca i Mg, Na i K. Przy czym u dzieci 10 letnich dodatkowo wystąpiła współzależność pomiędzy Ca i Zn.

Wnioski:
Zawartość niektórych metali we włosach dzieci determinowana jest różną ekspozycją środowiskową, płcią i wiekiem badanych. Możliwa jest interakcja pomiędzy różnymi metalami.


Introduction:
Different biological samples (blood, gallstone, teeth, hair) serve as a biomarker of exposure to metals for many years. This method appeared to be useful not only in clinical medicine, but also in the studies on the environment. Aim. The study is to compare the amount of selected metals in children’s hair residing in industrial and rural areas.

Material and Methods:
Research of occurrence of 12 metals in children’s hair at the age of 7, 10 and 14 living in an industrial (Nowy Bytom town ) and a rural (Strumień town) areas has been presented. Determination of Pb, Cd, Ni, Co Na, K, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe and Ca was carried out by atomic absorption spectrophotometry (AAS) using a spectrometer Perkin- Elmer 400.

Results:
In the case of seven-year old children, regardless of gender a common mechanism of co-occurrence was noticed for manganese and calcium, manganese and magnesium, calcium and magnesium, sodium and potassium. Apart from the correlation of metals for the seven-year-old-children mentioned, in case of ten-year old children, an additional correlation between calcium and zinc appears.

Conclusions:
The amount of some metals in the hair with the diversified possibility of interaction between the metals themselves and their relation to gender and age of children revealed different environmental exposure

 
REFERENCJE (24)
1.
Schumacher M., Domningo J.L., Llobet J.M., Corbella J.: Lead in children’s hair as related to exposure in Tarragona Province, Spain. Sci Total Environ 1991; 104: 167-173.
 
2.
Wilhelm M., Hafner D., Lombeck I., Ohnesorge F.K.: Monitoring of cadmium, copper, lead and zinc in young children using toenails: comparison with scalp hair. Sci Total Environ 1991; 103: 199-207.
 
3.
Burguera M., Rondom C.E., Rivas C., Burguera J.A., Alarcon O.M.: determination of lead in hair of exposed gas station workers and in unexposed adults by microwave-aided dissolution of samples and flow injection/atomic spectrometry. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1987; 1: 21-26.
 
4.
Diaz-barriga F., Santos M.A., Mejia J.J., Batres I., Yanez L., Carrizales L., Vera E., delRazo L.M., Cebrian M.E.: Arsenic and cadmium exposure in children living near a smelter complex in San Luis Potosi, mMxico. Environ Res 1993; 62: 242- 250.
 
5.
Buustueva K.A., Revich B.A., Bezpalko L.E.: Cadmium in the environment of three Russian cities and in human hair and urine. Arch Environ Health 1994; 49: 284-288.
 
6.
Calvalho F.M., Silvany-Neto A.M., Chaves M.E.C., Brandao A.M., Tavares T.M.: Cadmium in hair of children living near a lead smelter in Brazil. Sci Total Envion 1989; 84: 119-128.
 
7.
Wolfsperger M., Hauser G., Gassler W., Schlagenhaufen C.: Heavy metals in human hair samples from Austria and Italy. Sci Total Environ 1994; 156: 235-242.
 
8.
Pan TC, Lin TH, Tseng CL, Yang MH, Huang CW.: Trace elements in hair of blackfoot disease. Biol Trace Elem Res 1993; 39: 117-128.
 
9.
Wright R.O., Amarasiriwarden C., Woolf A.D., Jim R., Bellinger D.C.: Neuropsychological correlates of hair arsenic, manganese and cadmium levels in school-age children residing near a hazardous waste site. Neurotoxicology 2006; 27: 210- 216.
 
10.
Khalique A., Ahmad S., Anjum T., Jaffar M., Shah M.H., Shaheen N., Tariq S.R., Manzoor S.: A comparative study based on gender age dependence of selected metals in scalp hair. Environ Monit Assess 2005; 104: 45-57.
 
11.
Benes B., Sladka J., Spevackova V., Smid J.: Determination of normal concentration levels of Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se and Zn in hair of child population in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health 2003; 11: 184-186.
 
12.
Perrone L., Moro R., Caroli M., Di-Toro R., Gialanella G.: Trace elements in hair of healthy children sampled by age and sex. Biol Trace Elem Res 1996; 51: 71-76.
 
13.
Katz S.A., Chatt A.: Hair analysis applications in the biomedical and environmental sciences, VSH, Weinheim 1988.
 
14.
Wang C.T., Chang W.T., Huang C.W., Chou S.S., Lin C.T., Liau S.J., Wang R.T.: Studies on the concentrations of arsenic, selenium, copper, zinc and iron in the hair of blackfoot disease patients in different clinical stages. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994; 32: 107-111.
 
15.
Wilhelm M., Lombeck I., Ohnesorge F.K.: Cadmium, copper, lead and zinc concentration in hair and toenails of young children and family members. Sci Total Environ 1994; 141: 275-280.
 
16.
Sturato A., Parvoli G., Doretti L., Allegri G., Costa C.: The influence of color, age and sex on the content of zinc, copper, nickiel and leads in human hair. Biol trace Elem Res 1994; 40: 1-8.
 
17.
Provost J., Munnis P., Morine G.H.: Alternate method for determining zinc in hair. Microchem J 1993; 47: 28-32.
 
18.
Gurgoze M.K., Olcucu A., Aygun A.D., Taskin K., Killic M.: Serrum and hair levels zinc, selenium, iron and cooper in childrenwith iron – deficiency anemia. Biol Trace Elem Res 2006; 111: 23-29.
 
19.
Sakali T., Wariishi M., Nishiyama K.: Changes in trace element concentrations in hair growing children. Biol Trace.
 
20.
Elem Res 2000; 77: 43-51.
 
21.
Lach T.: Calcium and magnesium content in hair as predictor of diseases in children. Trace Elem Electr 2001; 18: 112-121.
 
22.
Lach T.: Lead, cooper, zinc and magnesium content in hair of children and yuang people with some neurological diseases. Biol Trace El Res 2002; 85: 111-126.
 
23.
Szynkowska N.I., Pawlaczyk E., Wojciechowska S.: Human hair as a biomarker in assessing exposure to toxic metals. Polish J of Environ Stud 2009; 18: 6, 1151.
 
24.
Chojnacka K., Górecka H., Chojnacki A.: Inter-element interactions in human hair. Environ Toxicol Pharmacol 2005; 20: 368-374. Krejpdo Z., Olejnik D., Wójciak R.W., Gawęcki J.: Comparison of trace elements in the hair of children inhabiting areas in different environmental pollutions types. Polish J of Environ Stud. 1999; 8: 227-229.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top