PL EN
PRACA ORYGINALNA
Heavy metals content in breast milk of mothers living in industrial region
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health Sosnowiec (Poland). Director: P.Z. Brewczyński MD, PhD
 
2
Multiklinika, Bielsko-Biała (Poland). Director: Dr J. Rutkiewicz
 
3
Mining Institute Katowice (Poland), Department of Protection of Environment. Head of Department: L. Drobek, PhD
 
4
Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Electrochemistry, Silesian Technical University, Gliwice (Poland). Head of Institute: prof. M. Turek, PhD
 
5
Independent Public Traumatology Hospital named dr Janusz Daab in Piekary Śląskie (Poland). Director: B. Koczy, MD, PhD
 
 
Med Srod. 2014;17(3):39-44
 
STRESZCZENIE
Wstęp i cel:
Mleko kobiety jest pierwszym pokarmem zawierającym związki chemiczne obecne również w jej środowisku. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu czynników środowiskowych na zawartość metali ciężkich w mleku kobiet.

Materiał i metody:
W pracy przedstawiono wyniki badań nad występowaniem metali w mleku kobiecym. Zawartości Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, Mn, Fe oznaczano metodą AAS. Użyto aparatu VARIAN-5A. Badaniom poddano kobiety w wieku 16–40 lat, które mieszkały co najmniej 5 lat na Górnym Śląsku, w Cieszynie i Częstochowie.

Wyniki:
Współwystępowanie metali w mleku zależało od okresu laktacji. Czynnikiem wpływającym na zawartość metali w mleku były: stopień zanieczyszczenia przyziemnej warstwy powietrza oraz dym tytoniowy jako produkt oddziałujący na organizm karmiącej kobiety inhalowany zarówno podczas czynnego, jak i biernego palenia tytoniu.

Wnioski:
Mleko kobiece może być źródłem znaczącej ilości metali ciężkich.


Introduction and Aim.:
Breast milk is the first nourishment in the infancy period containing environmentally present chemical compounds. Literature data on the presence of heavy metals in mothers’ milk is insufficient. The study is to determine the influence of environmental factors on the content of heavy metals in breast milk.

Material and Methods:
This paper presents results of an investigation on the occurrence of heavy metals in breast milk. Absorption spectrometry technique using VARIAN Techtron Instrument type 5DA determined the content of Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, Mn, Fe. The mothers were 16 to 40 years old and lived at least 5 years in the industrial region (Upper Silesia and Częstochowa, Cieszyn – Poland).

Results:
The co-occurrence of metals in the milk and the change of heavy metals concentration depends on the lactation time. Smoking and air pollution are important factors which influence the content of heavy metals in breast milk.

Conclusions:
Breast milk for infants is an important source of nourishment containing heavy metals

 
REFERENCJE (9)
1.
Anderson R.: Variation In major mineral of human milk Tubing first five months of lactation. Nutr Res 1992; 12: 701- 711.
 
2.
Davidson L.: The effect of industrial dietary components on manganese absorption in humans. Ann J Clin Nutr 1991; 54: 1065-1070.
 
3.
Roekens H., Deelstra H., Robbercht H.: Trace elements in human milk, selenium a case study. Sci Total Environ 1985; 42: 91-108.
 
4.
Conti E., Stacchini A., Carolit S.: Analytical approach to obtaining reference values for minor and trace elements in human milk. J Anal Atomic Spectr 1999.
 
5.
Szyszko M., Czarnowski W.: The effect of smoking on the concentration of cadmium, lead, elenium and zinc in the placenta, umbillical cord blood and the blood of women giving birth in Gdańsk. Przegl Lek 2006; 63: 993-997.
 
6.
Krzywy I., Krzywy E., Pastuszko-Gabinowska M., Brodniewicz A.: Lead – is there something to be afraid of? Annales Academiae Medicae Stetinensis. Rocz. Akademii Medycznej 2010; 56: 2: 118-128.
 
7.
Wąsowicz W., Gromadzinska J.,Szram K., Rydzyński K., Cieslak J., Pietrzak Z.: Selenium, zinc and copper concentrations in the blood and milk of lactating women. Biol Trace Elem Res 2001; 79: 221-224.
 
8.
Report of Quality Air in Upper Silesia. Depart Epidem Environm Health. Katowice, 2000-2010.
 
9.
Manderla J.: Doctoral Thesis „Assessment of exposure to environmental heavy metals selected women in the perinatal period on earth”; Silesian University Medicine Katowice. 2000.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top