PL EN
RESEARCH PAPER
Are Cracow’s clinics friendly for disabled people?
 
 
More details
Hide details
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kierownik Zakładu: dr hab. M. Kózka
 
 
Corresponding author
Iga Wąsowska   

Zakład Pielęgniarstwa i Położnictwa Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ UJCM ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków tel: +48 606198837
 
 
Med Srod. 2014;17(4):62-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The latest report of the Central Statistical Office in 2011 stated that in the Małopolska Region live 394.3 thousand of the disabled which represent 11.8% of the total regional population. Research was based on the Edict of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002. The aim of the research was to evaluate how Cracow’s clinics meet the requirements of disabled and old people.

Material and Methods:
The method of observation was used. The technique of the discreet observation was used as well as personal and photographical technique, complemented by a self completed questionnaire and a camera. The research was carried out on 60 clinics in the whole city of Cracow (70%). All clinics have the signed contracts with the National Health Fund.

Results:
Almost half of the clinics do not have separate parking space for the disabled. 25% of the clinics don’t have the outside ramps allowing for free access to the building. Only 10% of them are fitted with self closing doors. In 88% the door frames are wider than 90 cm which allow the disabled to move freely. Only 12% of the clinics have special crane allowing the disabled to move between floors, and only 40% have a lift. In 95% the stairs are not marked. Just 18% of the clinics are fitted with handles or handrails on corridors that could help the old and the disabled to move around. In 60% the toilets are closed with limited access. Just half of them have handles or handrails, and only 30% have a non-slip surface.

Conclusions:
Most of the Cracow’s clinics are not friendly for the disabled and the old.

 
REFERENCES (8)
1.
International Council of Nurses; Materiały konferencyjne dostępne pod adresem: http://en.nursing.ncku.edu.tw/... 300/1300/attach/71/pta_17784_5821173_98620.pdf. Data cytowania 18.08.2014.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny w Krakowie; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011; Ludność i gospodarstwa domowe w województwie małopolskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna; Kraków 2014.
 
3.
Rzecznik Praw Obywatelskich; Dostępność Infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnością-analiza i zalecenia; Warszawa 2011.
 
4.
Dziennik Ustaw Nr 75, Poz. 690; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
5.
Zygmunt Marek Konarzewski; Analiza dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim; Dostępny pod adresem: http://www. grodzisk.pl/media/biblioteka/1/analizy-dost_pno_ci-obiekt_ w-u_yteczno_ci-publicznej-dla-os_b-niepe_nosprawnych wgrodzisku- mazowieckim.pdf.
 
6.
Najwyższa Izba Kontroli; Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim; Bydgoszcz 2012.
 
7.
Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Krakowie; Dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych; Dostępny pod adresem: http://wsse.krakow. pl/pages/psse_krakow_serwis.php?nid=132&did=9785.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top