PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zawartości cynku i miedzi w witaminowo-mineralnych suplementach diety w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Silesia, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Department of Toxicology and Bioanalysis, Sosnowiec, Poland Dyrektor: dr hab. n. med. J. Stojko
 
2
Silesian University of Technology, Institute of Water and Wastewater Engineering, Gliwice, Poland Dyrektor jednostki: dr hab. inż. M. Dudziak
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Fischer   

Medical University of Silesia Department of Toxicology and Bioanalysis 4 Jagiellońska Street, 41 200 Sosnowiec, Poland
 
 
Med Srod. 2018;21(2):22-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Cynk i miedź są mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Często spotykana niska podaż cynku z pożywieniem jest wskazaniem do jego suplementacji. Wieloskładnikowe preparaty suplementacyjne są chętnie stosowanym źródłem składników mineralnych, w tym Cu i Zn dla organizmu.

Materiał i metody:
Analizie poddano 22 witaminowo – mineralne suplementy diety dostępne na polskim rynku farmaceutycznym. Wpreparatach oznaczono stężenie Zn i Cu za pomocą płomieniowej metody AAS.

Wyniki:
Stężenie Zn i Cu oznaczone w badanych suplementach nie zawsze odpowiadało zawartości deklarowanej przez producentów. Podaż Zn i Cu zaspokajała około 30–150% dziennego zalecanego spożycia dla tych pierwiastków.

Wnioski:
Dla świadomego używania preparatów suplementacyjnych potrzebne są odpowiednie regulacja prawne dotyczące ich jakości


Introduction:
Zinc and cooper are microelements necessary for the proper functioning of the human organism. About 20–40% of the population suffers from too low a supply of zinc, which is why this element requires frequent supplementation. Multicomponent diet supplements are often used as a source of minerals (also Zn and Cu) for the body.

Material and Methods:
22 vitamin-mineral dietary supplements purchased from local pharmacies were analyzed. The concentration of Zn and Cu in the samples was determined with the flame AAS method.

Results:
The concentration of Zn and Cu determined in the samples was often different from that declared by manufacturers. The administration of dietary supplements provided around 30–150% of the recommended daily intake for Zn and Cu.

Conclusions:
Dietary supplements require legal regulations regarding their quality.

 
REFERENCJE (20)
1.
Najwyższa Izba Kontroli.: Dopuszczenie do obrotu suplementów diety. https://www.nik.gov.pl/plik/id..., pdf, dostęp: 15 luty 2018.
 
2.
Socha K., Borowska M.H.: Ocena zawartości kadmu w suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2011; XLIV(3): 351-354.
 
3.
Socha K.: Ocena zawartości ołowiu w suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2010; XLIII(4): 529-532. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012.
 
4.
Błecha K., Wawer I.: Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Rola suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności funkcjonalnej oraz leków roślinnych. Bonimed, Żywiec 2011: 8-24.
 
5.
Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., et al: Handbook on the toxicology metals. ELSEVIER, USA 2007.
 
6.
Maret W., Sandstead H.H.: Zinc requirements and the risks and benefits of zinc supplementation. J Trace Elem Med Biol. 2006; 20: 3-18.
 
7.
Zaporowska H.: Mikroelementy w życiu zwierząt i ludzi. UMCS, Lublin 2002: 29-35, 49-53.
 
8.
Olivares M., Uauy R.: Copper as an essential nutrient. Am J Clin Nutr. 1996; 63: 791S-796S.
 
9.
Zofkova I., Davis M., Blahos J.: Trace Elements Have Beneficial, as Well as Detrimental Effects on Bone Homeostasis. Physiol. Res. 2017; 66: 391-402.
 
10.
Fischer P., Giroux A., L’Abbe M.: The effect of dietary zinc on intestinal copper absorption. Am J Clin Nutr. 1981; 34: 1670-1675.
 
11.
Ciborowska H., Rudnicka A., Ciborowski A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2014: 158-160.
 
12.
Kostecka M.: Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2015; XLVIII(4): 758 – 765.
 
13.
Błoniarz J., Zaręba S., Rybak M.: Badanie zawartości Zn, Cu, Mn i Fe w suplementach diety zawierających antyoksydanty. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2009; XLII(3): 760- 765.
 
14.
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów: Wytyczne z grudnia 2012r. w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie. https://gis.gov.pl/images/bz/g..._ december_2012_pl.pdf. dostęp: 15 luty 2018.
 
15.
Walkiewicz A., Przygoda B.: Wartość odżywcza w znakowaniu żywności a wymagania prawne Unii Europejskiej. Hygeia Public Health. 2013; 48(4): 432-435.
 
16.
Świetlik R., Dębska P., Trojanowska M.: Porównanie profili uwalniania żelaza z witaminowo-mineralnych suplementów diety zawierających diglicynian żelaza (II). BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2017; L(2): 172-178.
 
17.
Krasnowska D., Sikora T.: Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2011; 4(77): 5-23.
 
18.
Pawlak A., Rajczykowski K., Loska K., i wsp.: Ocena zawartości żelaza w witaminowo-mineralnych suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2016; XLIX(1): 23-31.
 
19.
Bojarowicz H., Dźwigulska P.: Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki – porównanie wymagań prawnych. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 427-432.
 
20.
Bojarowicz H., Dźwigulska P.: Suplementy diety. Część III. Interakcje suplementów diety z lekami. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 442-447.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top