PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zasady oceny zagrożeń zdrowotnych związanych z zakwitami sinic w kąpieliskach
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Komunalnej. Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej: dr Bożena Krogulska Pracownia Higieny Środowiska
 
2
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Komunalnej. Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej: dr Bożena Krogulska Pracownia Monitoringu Środowiska
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Stankiewicz   

Zakład Higieny Komunalnej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa tel. 22 5421322, fax. 22 5421287
 
 
Med Srod. 2011;14(1):85-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagrożenie dla zdrowia ludzi występuje w sytuacji masowego pojawienia się sinic wytwarzających toksyny w wodach ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności lub w akwenach wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. W pracy przedstawiono możliwości oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zasady postępowania służb sanitarnych w Polsce w zakresie: – oceny zagrożenia wystąpieniem zakwitu sinic w danym kąpielisku / zbiorniku wodnym; – postępowania w przypadku stwierdzonego zakwitu sinic, w tym oceny zagrożenia, jakie stwarza on dla zdrowia ludzi oraz podejmowania decyzji, mających chronić zdrowie użytkowników kąpielisk; – podejmowania działań, mających przeciwdziałać zakwitom sinic w kąpieliskach i w akwenach, na których obiekty takie są zlokalizowane.

Threat for human health appears during a massive cyanobacteria bloom in potable water used for human consumption or in basins used for recreational purposes. General health risk assessment standards and preventive measures to be taken by sanitation service were presented in scope of: – evaluation of cyanobacteria bloom occurrence in bathing sites / water bodies– procedures in case of cyanobacteria bloom, including health risk assessment and decision making process to protect users’ health at bathing sites, – preventive measures, to be taken in case of cyanobacteria bloom occurrence in bathing sites and basins, where bathing sites are located.
 
REFERENCJE (7)
1.
Chorus I., Bertram J. ed.: Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. Published by E. & F. N. Spon on behalf of the World Health Organization, 1999,.
 
2.
Algae and cyanobacteria in fresh waters. In: Guidelines for safe reacreational water environments. Vol. 1: Coastal and fresh waters, 136-158. World Health Organization, Genewa, 2003.
 
3.
Pilotto L. S. et al.: Health effects of exposure to cyanobacteria (blue-green algae) due to recreational water related activities. Australian and New Zeland Journal of Public Health, 1997, 21: 562-6.
 
4.
Dillenberg HO, Dehnel MK (1960): Toxic waterbloom in Sakatchewan, 1959. Canadian Medical Association Journal, 83:1151-1154.
 
5.
Turner PC, Gammie AJ, Hollinrake K, Codd GA (1990).:Pneumonia associated with cyanobacteria. British Medical Journal, 300: 1440-1441.
 
6.
Sivonen K., Jones J.: Cyanobacterial toxins. In: Chorus I., Bertram J. ed.: Toxic cyjanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. Published by E. & F. N. Spon on behalf of the World Health Organization, 1999.
 
7.
Tarczyńska M., Romanowska-Duda Z., Jurczak T., Zalewski M.: Toxic cyanobacteria blooms in a drinking water reservoirs – causes, consequences and management strategy. Water Science Technology, 2001, 1, 237-246.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top