PL EN
REVIEW PAPER
Microbiological hazards in the indoor environment
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Kierownik Katedry: dr hab. inż. M. J. Chmiel Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. W. Sady
 
 
Corresponding author
Magdalena Korta-Pepłowska   

Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy al. Adama Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków
 
 
Med Srod. 2016;19(2):48-54
 
ABSTRACT
The present paper discusses harmful biological agents in buildings with particular emphasis on Sick Building Syndrome (SBS) and a set of diseases associated with the building (Building Related Illnesses – BRI), appearing as the consequence of humans staying in excessively polluted indoor environment. The article briefly describes the basic sources of biological pollution, the problems associated with microbiological corrosion of construction materials, methods used for the testing of surface and air contamination by microorganisms and the criteria for assessing the degree of the indoor environment pollution
 
REFERENCES (18)
1.
Krzyśko-Łupicka T.: Zagrożenia mikologiczne w budownictwie – problem ogólnoświatowy w: Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020. (red. K. Oszańca). Opolskie Ekoforum. Atmoterm S.A. 2010; 203-222.
 
2.
An H.A., Mainelis G., Yao M.: Evaluation of a high-volume portable bioaerosol sampler in laboratory and field environments. Indoor Air 2004; 14: 385-393.
 
3.
Górny R. L.: Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Med. Środow. 2010; 13 (1): 41- 51.
 
4.
Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, Ozonek J., Pawłowski A. (red.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 2009; 59: 31-40.
 
5.
Chmiel M., Frączek, K. Grzyb, J.: Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza, Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie 2015; 17-27.
 
6.
Zgoła B.: Syndrom Chorego Budynku cz. 1: 2007; (http://www.muratorplus.pl/tech...- budynku-cz-1_57547.html).
 
7.
Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bez. Pr. 2005; 3: 29- 31.
 
8.
Mniszek W., Rogiński J.: Wady konstrukcyjne budynków przyczyną zagrzybienia pomieszczeń. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2007; 1(3): 31-44.
 
9.
Krzyśko-Łupicka T.: Przegląd metod stosowanych wykrywania grzybów w pomieszczeniach. Materiały Konferencyjne, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt, Bydgoszcz 2002; 203-205.
 
10.
Gołofit-Szymczak, M., Ławniczek-Wałczyk, A., & Górny, R.: Bioaerozole w pomieszczeniach pracy-źródła i zagrożenia. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka 2013, 9-11.
 
11.
Wołejko E., Matejczyk M.: Problem korozji biologicznej w budownictwie. Bud.i Inż. Środow. 2011; 2(2): 191-195.
 
12.
Gutarowska B.: Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje. LAB Laboratoria. Aparatura, Badania 2013; 2: 10-14.
 
13.
Ochmański W., Barabasz W.: Mikrobiologiczne zagrożenie budynków i pomieszczeń mieszkalnych oraz ich wpływ na zdrowie (syndrom chorego budynku). Prz. Lek. 2000; 57: 419-423.
 
14.
Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. T. 1. Wyd. PŁ, Łódź. 2000 ss. 442.
 
15.
Krzyśko-Łupicka T., Latała A.: Ocena przydatności techniki Cunt-tact do kontroli skażenia budynków grzybami strzępkowymi. Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów. Łódź, 2001; 309-312.
 
16.
Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A.,. Górny R. L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2013; 2(76): 5–17.
 
17.
Janińska B.: Metody oceny skażenia obiektów budowlanych grzybami pleśniowymi. Foundations of Civil and Environmental Engineering 2002; 3: 47-64.
 
18.
Augustyńska D. Pośniak M. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy wartości dopuszczalne 2014. CIOP- PIB. Warszawa, 2014.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top