PL EN
RESEARCH PAPER
Selected aspects of quality of life in atopic dermatitis
 
More details
Hide details
1
Zakład Epidemiologii, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. J. Słowiński
 
2
Poradnia Alergologiczna, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Dyrektor Instytutu: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
 
Med Srod. 2014;17(2):42-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Atopic dermatitis (AD) is a chronic dermatological disease of multifactorial pathogenesis with persistent pruritus and extreme skin dryness including typical skin changes caused by many interactions between genetic and environmental factors. The study aims to evaluate the selected aspects of quality of life in AD.

Material and Methods:
To what extent does the disease affect the daily practice of the patient and their family, what are their expenditures in connection with the treatment, and also how they perceive them selves and emotional, sexual, social behavior. 71 adult subjects 48 (68%) women and 23 (32%) men were selected from the allergology clinics in the region of Silesia for this questionnaire based study.

Results:
Pruritus was felt by everyone, skin pain by 69%, and skin burning by 86%. The great majority of subjects had some constrains in doing housework due to skin complaints. The disease also affected professional work and school achievements. Almost everyone agreed that money spent on medication purchase and skin care agents impacted on financial resources. Atopic dermatitis affected 75% in social functioning, leisure time, sports practicing. The disease affected self-esteem level and confidence. Half of the examined subjects experienced bad feelings in contact with a partner, or felt stigmatized by negative reactions of the environment because of the skin appearance. Often atopic dermatitis caused problems with sound sleep (65%) various emotional disorders and also disorders in the sexual sphere (32%). Every fourth subject felt de-pressed and every seventh thought of suicide.

Conclusions:
Atopic dermatitis is a disease which adversely influences many aspects of life and undoubtedly impairs the quality of life in a serious and distressing way. Therefore its treatment should be supported by psychotherapy

 
REFERENCES (30)
1.
De Veiga S.P. Epidemiology of atopic dermatitis: a review. Allergy Asthma Proc 2012; 33(3): 227-234.
 
2.
Kasperska-Zając A., Koczyn-Baron E.: Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry. Pol Merkuriusz Lek 2011; 31: 309- 312.
 
3.
Deckert S., Kopkow C., Schnitt J.: Nonallergic comorbidities of atopic eczema: an overview of systematic review. Allergy 2014; 69: 37-45.
 
4.
Asher M.I., Montefort S., Björksten B. i wsp.: Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phase One and Three repeat multicountry cross-sectional survays. Lancet 2006; 368(9537): 733-743.
 
5.
Suárez-Varela M.M., Garcia-Marcos A.L., Kogan M.D. i wsp.: Climate and prevalence of atopic eczema in 6- to 7-year-old school children in Spain. ISAAC phase III. Int J Biometeorol 2008; 52(8): 833-840.
 
6.
Suárez-Varela M.M, Gallardo-Juan A., Garcia-Markos L. i wsp.: Atmosferic pollutants on the prevalence of atopic eczema in 6-7-year-old schoolchildren in Spain; ISAAC Phase III. Iran J Allergy Asthma Immunol 2013; 12(3): 220-227.
 
7.
Ellwood P., Asher M.I., Garcia-Markos L. i wsp.: Do fast foods cause asthma, rhinoconjunctivitis and eczema? Global findings from International Study of Asthma and allergies in Childhood (ISAAC) phase three. Thorax 2013; 68(4): 351- 360.
 
8.
Kasznia-Kocot J.: Zastosowanie badania kohortowego do analizy czynników ryzyka występowania najczęstszych chorób alergicznych u dzieci ze środowiska miejskiego. Rozprawa habilitacyjna nr 29/2011. ISBN 978-83-7509-197-7. Śląski Uniwersytet Medyczny. Wyd. „Tekst” Bydgoszcz.
 
9.
Silny W., Czarnecka-Operacz W., Gliński W i wsp.: Special paper. Atopic dermatitis- contemporary view on patomechanism and management. Position statement of the Polish Dermatological Society specialists. Post Dermatol Alergol 2010; 227(5): 365-383.
 
10.
Pastuszka M., Gutfreund K., Pawlikowski B. i wsp.: Atopowe zapalenie skóry. Dermatol Prakt 2012; 4: 5-10.
 
11.
Wołowski T., Wołowska E.: Środowiskowe uwarunkowania atopowego zapalenia skóry u dzieci. Zdr Publ 2004; 114: 512-514.
 
12.
Elias P.M., Wood L.C., Feingold K.R.: Epidermal pathogenesis of inflammatory dermatoses. Am J Contact Dermatol 1999; 10: 119-126.
 
13.
Taieb A.: Hypothesis: from epidermal barier dysfunction to atopic disorders. Contact Dermatitis 1999; 41: 177-180.
 
14.
Jenerowicz D., Polańska A.: Patomechanizm, Bariera naskórkowa i jej defekt w atopowym zapaleniu skóry. W: Silny W. (red).: Atopowe zapalenie skóry. Termedia, Poznań 2012; 29- 154.
 
15.
Tyc-Zdrojewska E., Trznadel-Grodzka E., Kaszuba A.: Wpływ przewlekłych chorób skóry na jakość życia pacjentów. Dermatol Klin 2011; 13: 155-160.
 
16.
Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A. i wsp.: Problem jakości życia w dermatologii. Probl Pielęg 2011; 19: 109-115.
 
17.
Wnuk M., Zielonka D., Purandare B. i wsp.: Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych. Hygeia Public Health 2013; 48: 10-16.
 
18.
Baumann K.: Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontol Pol 2006; 14(4): 165-171.
 
19.
Dziurowicz-Kozłowska A. Wokół jakości życia. Psychologia jakości życia 2002; 1: 77-100.
 
20.
McKenna S.P., Doward L.C., Meads D.M. i wsp.: Quality of life in infants and children with atopic dermatitis: addressing.
 
21.
issues of differential item functioning cross countries in multinational clinical trials. Health Qual Life Outcomes 2007; 27: 5-45. doi: 10.1186/1477-7525-5-45.
 
22.
Kieć-Świerczyńska M., Kręcisz B., Potocka A. i wsp.: Czynniki psychologiczne w przebiegu chorób alergicznych skóry. Med Pracy 2008; 59: 279-285.
 
23.
Korabel H., Dudek D., Jaworek A., i wsp.: Tendencje samobójcze wśród pacjentów dermatologicznych. Post Dermatol Alergol 2008; 25: 69-75.
 
24.
Bogarewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A. i wsp.: Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatol Klin 2007; 9: 263-267.
 
25.
Carroll C., Balkrishnan R., Feldman S. i wsp.: The Burden of Atopic Dermatitis: Impact on the Patient, Family, and Society. Paediatr Dermatol 2005; 3: 192-199.
 
26.
Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A. i wsp.: Problem stygmatyzacji w dermatologii. Dermatol Klin 2010; 12: 181-184.
 
27.
Bogaczewicz J., Kuryłek A., Woźniacka A. i wsp.: Techniki relaksacyjne w psychodermatologii. Dermatologia Kliniczna 2008; 10(4): 223-225.
 
28.
Bartosińska A.: Choroby skóry jako niszczące piętno. W: Rzepa T. (red): Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. Cornetis. Wrocław 2011: 12-21.
 
29.
Ogłodek E., Danuta M., Araszkiewicz A.: Wypalenie zawodowe jako konsekwencja przewlekłego stresu u chorych z rozpoznanymi chorobami skóry. Pol Merkuriusz Lek. 2009; 27: 427-431.
 
30.
Misery L., Finlay A.Y., Martin N. i wsp.: Atopic dermatitis: impact on the quality of life of patients and their partners. Dermatology 2007; 215(2): 123-129. Terasiak E., Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D.: Wpływ nasilenia stanu zapalnego skóry na jakość życia rodzinnego chorych na atopowe zapalenie skóry. Post Dermatol Alergol 2006; 23: 249-257.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top