PL EN
PRACA ORYGINALNA
Trendy umieralności na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie śląskim z krótkoterminową prognozą
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii i Ślàski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach Kierownik Zakadu: Prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła
 
 
Autor do korespondencji
Brunon Zemła   

Zaklad Epidemiologii i Ślàski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddzial w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice Tel./fax + 4832 278 97 03, tel. +48 601 068 763
 
 
Med Srod. 2011;14(2):24-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na świecie szybko wzrasta zachorowalność i umieralność na nowotwory. Podobnie w Polsce i na terenie woj. śląskiego. Stąd próba oceny tego zjawiska w skali prognostycznej w obrębie woj. śląskiego.

Materiał i metody:
Do analizy trendów umieralności wybrano 6 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych: żołądek, jelito grube, trzustka i płuco (wśród mężczyzn i kobiet) oraz gruczoł krokowy i pierś (u kobiet). Dla okresu 1990–2008 obliczono standaryzowane wg wieku współczynniki umieralności. Trendy umieralności oszacowano za pomocą analizy regresji prostych łamanych (ang. joinpoint regression) i w zależności od trendów zastosowano liniowe lub log-liniowe modele regresji, na podstawie, których oszacowano krótkoterminową prognozę.

Wyniki:
Prognoza na 2018 r. przewiduje niższe wartości współczynników umieralności u mężczyzn na nowotwory złośliwe żołądka (z wyjątkiem płuc i jelita grubego). Dla gruczołu krokowego przewiduje się wzrost umieralności. Wśród kobiet zaznacza się spadek umieralności na raka żołądka, ale z kolei liczba zgonów na raka płuca będzie ponad 2-krotnie większa niż liczba zgonów z tego powodu zarejestrowana w 1990 r.

Wnioski:
1. Prognozowana liczba zgonów na rok 2018 dla wszystkich badanych nowotworów wzrośnie, z wyjątkiem raka żołądka. 2. Wzrośnie szczególnie umieralność na raka płuca u kobiet oraz prostaty i jelita grubego u mężczyzn.


Background:
The incidence of morbidity and mortality of cancers rapidly increase in the world and so it is in case of Poland and Silesia Voivodeship. Therefore an attempt is made to assess this phenomenon in projection scale within Silesia Voivodeship.

Material and Methods:
The time-trends analysis of the six most common types of cancer have been selected: stomach, colorectal, pancreas and lung (among both genders), prostate (among males) and breast (among females). For the period 1990–2008 age standardized mortality rates have been determined. Time-trends in mortality with employment of joinpoint regression have been estimated and depending on trends linear or log-linear regression models were used which set up the base for short-term projection.

Results:
For the year 2018 projection values of mortality rates among males will drop (with the exception of lung and colorectal cancers). For prostate cancer – the values will be increasing. Among females stomach mortality rates will drop, but again lung cancer mortality rate will double in comparison to data for 1990.

Conclusions:
1. The prognostic number of death to 2018 year concern all studied cancer increasing, for exept stomach cancer. 2. Especially will be increasing cancer mortality standardized rates for lung cancer among females and prostate and colorectal cancers among males.

 
REFERENCJE (17)
1.
Ferlay J., Shin H.R., Bray F., i wsp.: Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan 2008. Int. J. Cancer 9999/999A, 18-20 Nov. 2010.
 
2.
Parkin D.M., Bray F., Ferlay J. i wsp.: Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J. Clin. 2005, 55: 74-108.
 
3.
Kołosza Z., Banasik T.R., Zemła B.F.P.: Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2007 r. Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. M.C.S., Oddział w Gliwicach. Biuletyn 2009: 5-45.
 
4.
Dyba T., Hakulinen T., Paivarinta L.: A simple non-linear model in incidence prediction. Stat. Med. 1997, 16: 2297- 2309.
 
5.
Dyba T., Hakulinen T.: Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat. Med. 2000, 19: 1741–1752.
 
6.
Hakulinen T., Dyba T.: Precision of incidence predictions based on Poisson distributed observations. Stat. Med. 1994, 13: 1513–1523.
 
7.
Coleman M.P., Esteve J., Dami´cki P. i wsp.: Trends in cancer incidence and mortality. IARC Scien. Publ. No 121, 1993, 3- 814.
 
8.
Saika K., Matsuda T.: Comparison of time trends in cancer mortality (1990-2006) in the world, from the WHO mortality database. Jpn. J. Clin. Oncol. 2009, 39: 541-542.
 
9.
Borras J.M., Fernandez E., Gonzalez J.R., i wsp.: Lung cancer mortality in European regions (1955- 1997). Ann. Oncol. 2003, 14: 159- 161.
 
10.
Kazerouni N., Alverson C.J., Redd S.C., i wsp.: Sex differences in COPD and lung cancer mortality trends – United States, 1968-1999. Women’s Hlth 2004, 13(1): 17–23.
 
11.
Szczuka I., Roszkowski-Śliż K.: Rak płuca w Polsce w latach 1970-2004. Pneumonol. Alergol. Pol. 2008, 79: 19-28.
 
12.
Bouchardy Ch., Fioretta G., Rapiti E., i wsp.: Recent trends in prostate cancer mortality show a continuous decrease in several countries. Int. J. Cancer 2008, 123: 421-429.
 
13.
Hsing A.W., Tsao L., Devesa S.S.: International trends and patterns of prostate cancer incidence and mortality. Int. J. Cancer (Pred. Oncol.) 2000, 85: 60- 67.
 
14.
Matsuda T., Zhang M.: Comparison of time trends in colorectal cancer mortality (1990-2006) in the world, from the WHO mortality database. Jpn. J. Clin. Oncol. 2009, 39: 777- 778.
 
15.
Katanoda K., Yako-Suketomo H.: Comparison of time trends in breast cancer mortality (1990–2006) in the world, from the WHO mortality database. Jpn. J. Chin. Oncol. 2010, 40: 182-184.
 
16.
Amiri M., Kunst A.F., Janssen F., i wsp.: Trends in stomach cancer mortality in relation to living conditions in childhood. A study among cohorts born between 1860 and 1939 in seven European countries. Eur. J. Cancer 2006, 42: 3212- 3218.
 
17.
Yako-Suketomo H., Katanoda K.: Comparison of time trends in stomach cancer mortality (1990-2006) in the world, from the WHO mortality database. Jpn. J. Clin. Oncol. 2009, 39: 622-623.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top