PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na bioaerozol w placówkach ochrony zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik: dr hab. n. med. Renata Złotkowska
 
2
Studium Doktoranckie Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Ebisz   

Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki Wydział Zdrowia Publicznego SUM ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel. +48 512 251 628
 
 
Med Srod. 2016;19(2):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Osoby pracujące w placówkach ochrony zdrowia stanowią grupę szczególnie narażoną na szereg czynników niebezpiecznych i uciążliwych, a głównymi czynnikami ryzyka są czynniki biologiczne. Do zakażenia może dojść drogą krwiopochodną, jednak ograniczenie ryzyka jest tutaj możliwe poprzez zastosowanie barier mechanicznych. W przypadku przedostawania się drobnoustrojów do powietrza i tworzeniu się bioaerozolu metody prewencji są nieco bardziej utrudnione, a problem dotyczy większej liczby pracowników oraz pozostałych osób korzystających z placówek ochrony zdrowia. Bioaerozol wnika do organizmu człowieka przez układ oddechowy, a w jego skład wchodzą głównie bakterie, grzyby, wirusy oraz inne substancje organiczne, które mogą powodować szereg niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.

Health care workers employed in health care institutions are a population particularly exposed to a number of dangerous and burdensome factors, and the main risk factors are biological factors. Infections at the workplace can be transferred by blood but the use of mechanical barriers could potentially reduce the risk. When microorganisms are present in the air and create a bioaerosol, prevention methods are more difficult, and the problem relates to a larger number of employees and other people using health care facilities. Bioaerosol enters the human body through the respiratory system and includes mainly bacteria, fungi, viruses and other organic substances which can cause negative health outcomes.
 
REFERENCJE (29)
1.
Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Bioaerozole w pomieszczeniach pracy – źródła i zagrożenia. Bezpieczeństwo Pr 2013; 03: 9-11.
 
2.
Ogórek R., Pląsowska E.: Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego. Doniesienia wstępne. Mikol Lek 2011; 18: 24–29.
 
3.
Mandal J., Brandl H.: Bioaerosols in Indoor Environment – A Review with Special Reference to Residential and Occupational Locations. Open Environ Biol Monit J 2011; 41: 83–96.
 
4.
Górny R.L.: Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Med Środ 2010; 13(1): 41–51.
 
5.
Dutkiewicz J., Górny R.L.: Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Med Pr 2002; 53(1): 29–39.
 
6.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J.: Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. J Ecol Health 2011; 15(1): 24–27.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050810716 (16.10.2015).
 
8.
Gąska-Jedruch U., Dudzińska R.M.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym (w:) Ozonka J., Pawłowski A.: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 2009; 59: 31–40.
 
9.
Muszyńki Z.: Drobnoustroje skóry człowieka – wskazówki dla kosmetologów. Homines Hominibus 2010; 6: 55–64.
 
10.
Dzierżanowska D.: Mikroflora fizjologiczna człowieka. Opieka Paliatywna Nad Dziećmi 2009: 157–161.
 
11.
Rymasza B.: Biodeterioracja pleśniowa – nieszczęście, którego można uniknąć. Alergia 2005: 39–43.
 
12.
Górny R.L, Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo Pr 2014; 4: 6–10.
 
13.
Menetrez M.Y, Foarde K., Dean T.R, et al.: An evaluation of the protein mass of particulate matter. Atmos Env 2007; 4: 8264–74.
 
14.
Gniadek A., Marcisz E.: Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania – czynniki zagrożenia. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(3): 522–8.
 
15.
Gładysz J., Nieradko-Iwaniecka J., Borzęcki A.: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i spodziewaną długość życia ludzi. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): 178– 80.
 
16.
Gołofit-Szymczak M., Jeżowska A., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne. Med Pr 2012; 63(6): 711–22.
 
17.
Polusinska-Szysz M., Cendrowska-Pinkosz M.: Występowanie i chorobotwórczość bakterii z rodziny Legionellaceae Postępy Hig Med Dosw 2008; 62: 337–53.
 
18.
García-Fulgueiras A., Navarro C., Fenoll D., et al.: Legionnaires’ disease outbreak in Murcia, Spain. Emerg Infect Dis 2003; 9: 915–21.
 
19.
Chmiel M.J., Frączek K., Grzyb J.: Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Woda-Środowisko- Obszary Wiej 2015; T15 Z1 (49): 17-27.
 
20.
Świątkowska B.: Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy i co możemy zrobić? Probl Hig Epidemiol 2010; 91(4): 522–9.
 
21.
Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych. Bezpieczeństwo Pr 2012; 9: 20–3.
 
22.
Hoseinzadeh E., Samarghandie M.R., Ghiasian S.A., et al.: Evaluation of Bioaerosols in Five Educational Hospitals Wards Air in Hamedan, During 2011-2012. J Microbiol 2013; 6(6): 1-7.
 
23.
Pastuszka J.S., Marchwińska-Wyrwał E., Wlazło A.: Bacterial Aerosol in Silesian Hospitals: Preliminary Results. Polish J Environ Stud 2005; 14(6): 883–90.
 
24.
Kim K.Y., Kim Y.S., Kim D.: Distribution characteristics of airborne bacteria and fungi in the general hospitals of Korea. Ind Health 2010; 48: 236–43.
 
25.
Frączek K., Górny R.L.: Microbial air quality at Szczawnica Sanatorium, Poland. Ann Agric Env Med 2011; 18: 63–71.
 
26.
Pasquarella C., Vitali P., Saccani E., et al.: Microbial air monitoring in operating theatres: Experience at the University Hospital of Parma. J Hosp Infect 2012; 81: 50–7.
 
27.
Coggins M., Hogan V.J., Kelly M., et al.: Workplace exposure to bioaerosols in podiatry clinics. Ann Occup Hyg 2012; 56: 746–53.
 
28.
Tang C-S., Wan G-H.: Air quality monitoring of the postoperative recovery room and locations surrounding operating theaters in a medical center in Taiwan. PLOS One 2013; 8.
 
29.
Setlhare G., Malebo N., Shale K., Lues R.: Identification of airborne microbiota in selected areas in a health-care setting in South Africa. BMC Microbiol 2014; 14: 100.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top