PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przydatność diagnostyki zdrowia środowiskowego wg ankiety ,,Who Green Page Environmental Health" w podstawowej opiece zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Family Medicine Department, Wroclaw Medical University, Poland
 
2
National Vocational Medical Higher Education School in Opole, Poland
 
3
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Donata Kurpas   

Family Medicine Department, Wroclaw Medical University, ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław, Poland
 
 
Med Srod. 2010;13(4):35–37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena przydatności ankiety WHO Green Page Environmental Health dotyczącej zdrowia środowiskowego w wywiadzie i diagnostyce w praktyce lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta ta jest proponowana jako standardowy wywiad lekarski przeprowadzany u rodziców. Badanie przeprowadzono u 159 rodziców, z których 34 (24,3%) wyrażało swoją troskę lub niepokój na temat środowiska dzieci, 23,7% badanych wykazało wiedzę i i świadomość na temat zagrożeń środowiskowych. Ankieta pozwala na przybliżoną ocenę świadomości środowiskowej i na wskazanie pozytywnych i negatywnych czynników ryzyka środowiskowego oraz na wykrycie najbardziej narażonych pacjentów lub grup.

The aim is to define workable framework for implementation of the WHO Green Page Environmental Health Diagnostics in primary care. The study was carried out with the employment standard form questionnaire among parents of children. 159 parents took part in the study. 34 (24.3%) of parents expressed their concern about the child’s environment. 23.7% of the examined demonstrated awareness of existing environmental risks. The Green Page allows for an approximation to environmental diagnostics to characterize positive or negative factors and detection of the most vulnerable individuals or groups.
 
REFERENCJE (3)
1.
WHO. Overview of Child Health and Development. Geneva, World Health Organization, Child and Adolescent Health. (www.who.int/child-adolescenthealth/ OVERVIEW/CHILD_ HEALTH/child_epidemiology.htm – accessed December 2009).
 
2.
WHO. World Health Statistics 2007. Geneva, Switzerland. World Health Organization. (www.who.int/whosis/en/ – accessed December 2009).
 
3.
Briggs D. Making a Difference: Indicators to Improve Children’s Environmental Health. Geneva, World Health Organization, 2003.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054