PL EN
REVIEW PAPER
Home long-term care in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
2
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 
 
Med Srod. 2011;14(2):64-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The considerable proportion of the elderly, the chronically ill and the disabled in community is an economic and organizational challenge for the state social policy. It requires a large, steadily increasing financing from the public funds and creating an optional care model to fulfill the needs of citizens and guarantee high quality services. Development of the long-term care is one of the problems to be solved. This paper presents: – a long-term care forms, organization and tasks; – a role of long-term care but particularly home longterm care to protect health in Poland; – problems related with home long-term care functioning.
 
REFERENCES (11)
1.
Opieka dlugoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość. A. Kozierkiewicz, K. Szczerbińska (red.). Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2007.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (DzU z 2009 r. nr 140, poz. 1147, ze zm.).
 
3.
Zarządzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/inde....
 
4.
Zarządzenie Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/inde....
 
5.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. GΠówny Urząd Statystyczny, Warszawa LIII.
 
6.
Wdowiak W., Budzyńska-Kapczuk A., Siwińska V.: Rozwój instytucjonalnej opieki dΠugoterminowej jako element strategii zmian w ochronie zdrowia. Zdr Publ 2005;115(1):82-87.
 
7.
Worach-Kardas H.: Starzenie się populacji jako wyznacznik potrzeb zdrowotnych i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Zdr Publ 2006;116(1):128-131.
 
8.
Włodarczyk A.: Starzenie się ludności wyzwaniem dla zdrowia publicznego w Polsce i Europie. Zdr Publ 2005;115(4):611-616.
 
9.
Musialik K.: świadczenia pielęgniarskie u ludzi w podeszłym wieku na przykładzie analizy pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Zdr Publ 2005;115(1):68-70.
 
10.
Kułagowska E, Kosińska M.: Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Med Pr 2010;61(6): 641-647.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DzU z 2005r. nr 189, poz.1598 ze zm.).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top