PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oczekiwania środowiska rodziny/opiekunów pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie edukacji w cukrzycy – w świetle badań ogólnopolskich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dziekan Wydziału Nauk Medycznych : prof. dr hab. n. med. W. Maksymowicz
 
 
Autor do korespondencji
Anna Abramczyk   

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Żołnierska 14c, 10-561 Olsztyn tel. 89 524 61 01, fax 89 524 61 14
 
 
Med Srod. 2013;16(1):58-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rodzina stanowi istotny zasób, który może wesprzeć wysiłki chorego na cukrzycę i wzmocnić jego lepszą troskę o zdrowie. Właściwe przygotowanie rodziny/opiekunów może uchronić chorego przed wieloma błędami medycznymi oraz pomóc w zapewnieniu właściwych warunków do leczenia i satysfakcji z opieki. Stosowaniu wymaganych w procesie leczenia cukrzycy zaleceń, sprzyja respektowanie w planowanej opiece potrzeb, oczekiwań, a także dotychczasowych doświadczeń zarówno pacjentów jak i wspomagających w opiece członków rodziny.

Cel pracy:
W pracy przedstawiono oczekiwania środowiska rodziny/opiekunów pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie edukacji w cukrzycy oraz ich uwarunkowania.

Materiał i metody:
Badania dla celów pracy przeprowadzono na podstawie: anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród rodzin opiekunów pacjentów, ukierunkowanego wywiadu pielęgniarskiego wśród pacjentów, anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów, analizy dokumentacji medycznej. Badania przeprowadzono w ramach kierowanego przez autora pracy projektu KBN nr 6P05D02320, wśród 1366 rodzin/opiekunów chorych na cukrzycę z losowo wybranych 61 zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w kraju.

Wyniki:
Przeprowadzone badania wykazały, że większość rodzin wyraża otwartość na podniesienie swoich kompetencji i oczekuje edukacji w zakresie cukrzycy. Otwartość na edukację rodzin/ opiekunów chorych na cukrzycę determinowana jest wpływem wielu czynników.

Wnioski:
Edukacja rodzin /opiekunów pacjentów chorych na cukrzycę może być drogą do zmniejszenia zapotrzebowania na profesjonalną opiekę, obniżenia kosztów opieki oraz wzrostu satysfakcji z opieki i efektów leczenia cukrzycy


Introduction:
A family is a significant asset, which may support a diabetic in his efforts and strengthen his concern for health. Properly prepared families/guardians may protect the patient from many medical mistakes and also help ensure suitable conditions for treatment and satisfactory care. Recommendations required in the process of diabetes treatment are better complied with if the needs, expectations as well as previous experience of both patients and supporting family members are respected in the planned care.

The aim of the work:
The paper presents the expectations of family circles/guardians of diabetes patients within the scope of education in diabetes and their conditions.

Material and Methods:
To meet the objective , research was carried out by the author of this work on 1366 family patients with diabetes from 61 randomly chosen national primary health service units, within the scope of NCSR grant no 6P05D02320. The researchwas conducted on the basis of: guided nursing interviews, relative assessment of fitness and independence of the patients, anonymous questionnaire completed by the patients, anonymous questionnaire completed by families/guardians and analysis of medical records.

Results:
Results of the research show that: most families are open to increase their level of competence and expect education on diabetes. Openness to education shown by families/guardians of diabetics is determined by many factors.

Conclusions:
Education of families/guardians of diabetics may lead to lower demand for professional care, reduced costs of care as well as increased satisfaction with this care and effects of diabetics treatment.

PODZIĘKOWANIA
Pracę przygotowano w oparciu o badania przeprowadzone w ramach kierowanego przez autora pracy projektu Komitetu Badań Naukowych w Warszawie nr 6P05D02320. Autorka pracy składa podziękowanie pacjentom chorym na cukrzycę oraz wspomagającym w opiece rodzinom za udział w badaniach, a lekarzom rodzinnym i pielęgniarkom rodzinnym za wsparcie projektu i pomoc w przeprowadzeniu badań.
 
REFERENCJE (18)
1.
Von Korff M., Gruman J., Schaefer J. et al.: Collaborative Management of Chronic Illness. Ann Intern Med. 1997; 127: 1097-1102.
 
2.
Kawczyńska-Butrym Z: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. PZWL, Warszawa 1995.
 
3.
Glasgow R.E., Toobert D.J.: Social environment and regimen adherence among type II diabetic patients. Diabetes Care. 1988; 11: 377-386.
 
4.
Reason J.S., American College of Endocrinology, American Association of Clinical Endocrinologists. Patient Safety and Medical System Errors in Diabetes and Endocrinology Consensus. Conference Washington DC, 2005.
 
5.
Hellman R., Hellman J., Rosen H.: Provider error is an important cause of poor outcomes in diabetes care. Diabetes. 1999; 48:A67.
 
6.
Hellman R.: Improving Patient Safety in Diabetes Care: The Importance of Reducing Medical Errors. Clinical Diabetes. 2001; 19(4):190.
 
7.
McKinley R.K., Roberts C.: Patients satisfaction with out of hours primary medical care. Quality in Health Care. 2001; 10:23-28.
 
8.
Gentili P., Maldonato A., Grieco R. et al. :Influence of patient` s representations and beliefs about diabetes and is treatment on their adherence to therapy. Diabetes Nutr Metab. 2001; 14:140-152.
 
9.
Walker Ch.: Report from Therapeutic Patient Education Conference (inc. Diabetes Attitudes Wishes Needs (DAWN) meeting) Conference held in Florence, Italy 2006. 27 to 30 April.
 
10.
Jackson J.L., Chamberlin J., Kroenke K.: Predictors of patient satisfaction. Soc Sci Med. 2001; 52:609-620.
 
11.
Pierce M., Hayworth J., Warburton F. et al.: Diabetes mellitus in the family: perceptions of offspring’s risk. Diabet Med. 1999; 16(5):431-436.
 
12.
Van der Linde H., Hofstand C.J., Gecertzen J.H. i wsp.: From satisfaction to expectation: The patients perspective in lower limb prosthetic care. Disabil. Rehabil. 2007; 29:1049-1055.
 
13.
Wawrzyniak A., Warmus-Stangierska I., Marcinkowska M. i wsp.: Jak pacjenci oceniają opiekę Poradni Lekarza Rodzinnego. Fam. Med. & Primary Care Review. 2005; 3:618-621.
 
14.
Ogedegbe G., Mancuso C.A., Allegrante J.P.: Expectations of blood pressure management in hypertensive African-American patients; a qualitative study. J Natl Med Assoc.2004; 96:442-449.
 
15.
Gruesser M., Hartmann P., Schlottmann N., et al. : Structured patient education for out-patients with hypertension in general practice: a model project in Germany. J Hum Hypertens 1997; 11:501-506.
 
16.
Bodenheimer T., Loring K., Holman H. et al.: Patient Self-management of chronic disease in Primary Care. JAMA 2002; 288: 2469-2475.
 
17.
Whitford D.L., McGee H., O’Sullivan B. : Will People With Type 2 Diabetes Speak to Family Members About Health Risk? Diabetes Care. 2009; 32:251-253.
 
18.
Laurant M.G., Hermens R.P., Braspenning J.C. i wsp. :An overview of patients’ preference for, and satisfaction with, care provided by general practitioners and nurse practitioners. J Clin Nurs. 2008; 17(20):2690-8.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top