PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska Kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska: Prof. dr hab. G. Jasieńska Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego: Prof. dr hab. C. Włodarczyk
 
 
Autor do korespondencji
Monika Ścibor   

UJCM WNoZ Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Zdrowia i Środowiska Kraków 31-531, ul. Grzegórzecka 20
 
 
Med Srod. 2015;18(1):45-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Astma oskrzelowa to przewlekła choroba, na którą cierpi coraz więcej ludzi na całym świecie. Związana jest z występowaniem wielu uciążliwych dla pacjenta objawów i ograniczeń, powodujących obniżenie jakości ich życia. Nie wszystkie czynniki osobnicze i środowiskowe mają takie samo znaczenie, dlatego należy ustalić, które mają silniejsze oddziaływanie, aby je zminimalizować oraz lepiej kontrolować i leczyć astmę. Celem badania była ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza PM10, w zależności od poziomu ekspozycji, na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową, mieszkających w Krakowie.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 98 pacjentów z rozpoznaniem astmy oskrzelowej, którzy zgłosili się na wizytę kontrolną do poradni alergologicznych w Krakowie. Jakość życia mierzono za pomocą ankiety AQLQ, a stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 odpisano z publikowanych pomiarów trzech stacji automatycznego monitoringu powietrza w Krakowie.

Wyniki:
W badanej grupie pacjentów wykazano istotne statystycznie, choć nieoczekiwanie odwrotne różnice w pojedynczych odpowiedziach na pytania w 3 domenach: objawy, emocje i ograniczenia aktywności, a nie wykazano różnic w domenie nazywanej bodźce środowiskowe, pomiędzy badanymi mieszkającymi w pobliżu stacji monitoringowych, wykazujących wyższe wartości stężenia PM10.

Wnioski:
Większość zbadanych wskaźników jakości życia nie była gorsza u chorych na astmę oskrzelową, zamieszkałych w strefie o nieco wyższym poziomie stężenia PM10, a niekiedy ta zależność była nawet paradoksalnie odwrotna. Wyniki te pozwalają twierdzić, że obniżenie jakości życia w tym zaostrzenie objawów astmy oskrzelowej nie jest powiązane z wpływem PM10, w sposób proporcjonalny do dawki tego zanieczyszczenia powietrza.


Introduction:
Asthma is a chronic disease, from which more and more people in the world suffer. It is connected with many bothersome symptoms and limitations, which result in decreased quality of life for the patient. Environmental and individual aspects do not necessarily affect individuals in the same way, so it is necessary to determine which factors have predominantly impacted on an individual, in order to minimize their impact and to take better control over treatment of asthma. The aim of this research was to compare the quality of life among patients with bronchial asthma living in Krakow in the areas where they get exposed to varying concentrations of particulate matter (PM10).

Material and Methods:
The study included 98 adults diagnosed with bronchial asthma.The research was conducted using the AQLQ poll. PM10 concentration was measured in several Malopolska Air Pollution Monitoring Stations located throughout the city.

Results:
Analyzing the quality of life in the view of symptoms, activity limitations and emotional well being, there was a substantial statistical difference observed in people occupying the areas with different PM10 concentrations. No significant statistical difference was observed in the frequency of asthma symptoms caused by the environmental stimuli between the 2 discussed groups. One group of patients who came to the allergy clinic for control of asthma symptoms and the second group who live in the vicinity of the monitoring stations measuring PM10 concentrations.

Conclusions:
For many of the cases, the quality of life was not worse for patients with asthma living in an area with slightly elevated concentrations of PM10, and sometimes paradoxically the quality of life was improved. These results show that PM10 concentrations do not correlate with quality of life of asthma patients.

FINANSOWANIE
Badanie pilotowe w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki DEC-2011/03/BNZ7/00644
 
REFERENCJE (23)
1.
Lipiec A., Komorowski J., Sybilski A., Samoliński B.: Epidemiologia chorób alergicznych (w:) Fal A.M. (red.): Alergia, choroby alergiczne, astma tom I Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010; 111-126.
 
2.
Samoliński B., Sybilski A.J., Raciborski F. i wsp.: Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce w świetle badań ECAP. Alerg. Astma Immun. 2009; 14(1): 27-34.
 
3.
Samoliński B., Raciborski F., Tomaszewska A. i wsp.: Częstość występowania alergii w Polsce – program ECAP. Alergoprofil. 2008; 4: 2-7.
 
4.
The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee: Worldwide variation in prevalence of symptoms of astma, alergic rhinoconjunctivities, and atopic eczema: ISAAC, Lancet,1998; 351: 1225-1232.
 
5.
Variations in the prevalence of respiratory symptoms, selfrepert asthma attacks, and use of asthmamedication in the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Eur. Respir. J. 1996; 9: 687-695.
 
6.
European Allergy White Paper, The UCB Institute of Allergy: Allergic diseases as a public health problem in Europe. UCB Institute of Allergy 1997.
 
7.
Lewandowska K., Kuziemski K., Górska L., Wajda B., Jassem E., Słomiński J.M.: Jakość życia u chorych na astmę oskrzelową. Polska Medycyna Paliatywna 2006; 5: 2: 71-75.
 
8.
Majkowska-Wojciechowska B.: Epidemiologia chorób alergicznych (w:) Kowalski M.L., Rogala B. (red.): Immunoterapia alergenowa 2012; 21-36.
 
9.
Hałuszka J.: Urban environment promoting allergic diseases: thoughts and evidence. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2005; 8(1): 1-7.
 
10.
Leśniak M., Żyła M., Czarnobilska E., Porębski G., Piotrowicz-Wójcik K.: Ekspozycja na spaliny samochodowe w Krakowie, a częstość objawów alergicznych ze strony układu oddechowego u dzieci w wieku 7 i 8 lat. Alergologia Immunologia 2012; 9(4): 233-235.
 
11.
Porębski G., Czarnobilska E., Woźniak M. i wsp.: Ekspozycja na spaliny samochodowe w środowisku miejskim a częstość objawów alergicznych ze strony układu oddechowego. Alergologia Immunologia 2012; 9: 27-30.
 
12.
Health Effects Institute. Diesel exhaust: a critical analysis of emissions, exposure, and health effects (A Special report of Institute`s diesel Working Group) Cambridge, MA: Health Effects Institute 1995.
 
13.
Hałuszka J., Pisiewicz K., Miczyński J. et al.: Air Pollution and Respiratory Health in Children: the PEACE Panel Study in Krakow, Poland. Eur. Respir. Rev. 1998; 8: 94-100.
 
14.
Roemer W., Hoek G., Brunekreef B. et al.: Effect of Shortterm Changes in Urban Air Pollution on the Respiratory Health of Children with Chronic Respiratory Symptoms: the PEACE Project: Introduction. Eur Respir Rev 1998; 8: 4-11.
 
15.
Roemer W., Hoek G., Brunekreef B. et al.: The PEAC Project: General Discussion. Eur Respir Rev 1998; 8: 125-130.
 
16.
Rudnik J. (red.): Collective Study: Epidemiological Study on Long-term Effects on Health of Air Pollution. Probl Med. W Rozwoj 1977; Supl 7a: 183.
 
17.
World Health Organization. Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications; European Publications. European Series No. 23: Copenhagen 1987.
 
18.
Anderson H.R., Butland B.K., van Donkelaar A. et al.: Satellite-based Estimates of Ambient Air Pollution and Global Variations in Childhood Asthma Prevalence. Environ Health Perspect 2012; PMID: 22548921.
 
19.
Ścibor M., Balcerzak B., Malinowska-Cieślik M.: Czy środowisko może mieć wpływ na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10(A): 25-30.
 
20.
Borowiec W.: Stan powietrza w Krakowie. 2009. Dostępne: dlaklimatu.pl/Stan-powietrza-w-Krakowie (30.08.2012).
 
21.
Biesiada M., Zejda J.E., Skiba M.: Air pollution and acute respiratory diseases in children: regression analysis of morbidity data. Polish Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2000; 13: 113-120.
 
22.
Skiba M., Zejda J.E.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na dobową zachorowalność dzieci na choroby układu oddechowego. Pediatria Polska 2000; 75: 625-632.
 
23.
Kasperczyk J., Stęplewski Z.: Przebieg kliniczny astmy oskrzelowej w zależności od stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Nowiny Lekarskie 2006; 75: 22-26.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top