PL EN
RESEARCH PAPER
Evaluation of discriminant role of mother’s education and family size in shaping body height of children from the copper basin
 
More details
Hide details
1
Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Z Ignasiak
 
 
Corresponding author
Jarosław Fugiel   

Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław Bud. P-2, pok. 144 tel. 71 347 33 61, fax 71 347 30 34
 
 
Med Srod. 2012;15(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Growth of the children influence several environmental factors, including urban development level of the place of residence, parents” education and number of children in family. Many survey results reveal that body height is a sensitive measure of environmental interaction and physical growth in a period of progressive growth. The aim of the research was to determine if mother’s education and number of children in family are among the factors which modify the body height in ecologically endangered environment, urban and rural.

Material and Methods:
2599 boys and girls aged 7–15 were examined. Children represented primary and secondary schools in Polkowice and rural region schools near Legnica and Głogów. Surveys were performed inthe years 2007 and 2008. Every subject was examined for body height and data from questionnaire provided information on mother’s education and number of children in family.

Results:
Reportedly, it was noticed, that groups of boys and girls are different in body height which depend on level of urbanization of living environment and socio-economic standards.

Conclusions:
Collected results reveal that such factors as mother’s education and number of children in the family make differences in body height of young generation and they occur in both environments – urban and rural – with different intensity.

 
REFERENCES (18)
1.
Bielicki T., Szklarska A., Kozieł S., Welon Z.: Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn. Monografie Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 2003; 23.
 
2.
Ignasiak Z., Sławińska T., Domaradzki J.: The influence of social-economical factors on the morphofunctional growth of children considering the urbanisation factor aspect. Gymnica 2002; 32, 2: 29-34.
 
3.
Mleczko E.: Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego w polskich badaniach auksologicznych [w:] Saczuk J. (red.): Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. AWF, Warszawa 2006; 39- 79.
 
4.
Sławińska T.: Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich. Prace habilitacyjne, AWF, Wrocław 2000.
 
5.
Szklarska A.: Społeczne różnice w sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Monografie Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1998; 17.
 
6.
Domaradzki J., Ignasiak Z.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju cech somatycznych i funkcjonalnych dzieci zamieszkujących tereny o różnym stopniu zanieczyszczenia. Człowiek i Ruch 2002; 1(5): 14-20.
 
7.
Fugiel J., Sławińska T., Krynicka I. i wsp.: Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Środowiskowa 2009; 12, 2: 56-63.
 
8.
Ignasiak Z., Sławińska T., Domaradzki J. i wsp.: Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego. AWF, Wrocław 2007.
 
9.
Ignasiak Z., Sławińska T., Rożek K. i wsp.: Blood lead level and physical fitness of school children in the copper basin of south-western Poland: indirect effects through growth stunting. Ann Hum Biol 2007; 34, 3: 329- 343.
 
10.
Sławińska T., Żurek G., Domaradzki J.: Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój morfologiczny i sprawność motoryczną chłopców. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2006; 60, supl. 16, 7 (705): 59-62.
 
11.
Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. UE, Wrocław 1999.
 
12.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. II. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft, Kraków 2006.
 
13.
Chabros E.: Społeczne dystanse rozwoju fizycznego młodzieży [w:] Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. AWF, Warszawa 1998: 89-98.
 
14.
Grabowska J.: (red.) Dziecko konińskie. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży województwa konińskiego. UŁ, Łódź 1998.
 
15.
Palczewska L., Niedźwiecka Z., Szilagyi-Pągowska L. i wsp.: Trend sekularny wzrastania dzieci i młodzieży warszawskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Med Wieku Rozw; 2000; 4(2): 161-176.
 
16.
Krawczyński M., Walkowiak J., Krzyżaniak A.: Trend sekularny wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży miasta Poznania w latach 1880-2000. Ped Prakt 2000; 8(4): 365-383.
 
17.
Oblacińska A., Jodkowska M., Tabak I. i wsp.: Rozwój fizyczny i dojrzewanie polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Stan obecny oraz trend sekularny wzrastania i dojrzewania w ostatnim trzydziestoleciu. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; XIV, 3: 235-245.
 
18.
Palczewska L., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med Wieku Rozw 2001; 5, supl. I do nr 2: 1-120.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top