PL EN
RESEARCH PAPER
Migration of physicians in the Polish People’s Republic on the example of graduates of the Silesian Academy of Medicine
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Polityki Zdrowotnej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Dyrektor: dr hab. n. med. R. Złotkowska
 
 
Corresponding author
Edmund Anczyk
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2017;20(3):49-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents an analysis of the migration history of graduates of the Silesian Academy of Medicine, Faculty of Medicine. Among graduates who received MD in the year 1974, a group of people who left Poland to work abroad were selected for the analysis. The study showed that they formed a significant group both in quantitative and qualitative terms (as many of the migrants were highly specialized professionals with clinical and academic experience). The present study points to the fact that the metaphor of “brain drain” of the Eastern European countries, understood as the outflow of specialist staff from the home country, has a longer history than the opening of the EU market for job opportunities after Poland's accession, and that emigration of medical staff has some tradition in our country. The study also points out that, in shaping the Polish health policy and training medical staff, special attention should be paid to ensuring appropriate working conditions for graduates of medical studies in order to maintain their interest in working in Poland.
 
REFERENCES (9)
1.
Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej (2006), http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/in... =565&mx=0&ma=7876.
 
2.
Kangasniemi M., Winters L.A., Commander S.: Is the medical brain drain beneficial? Evidence from overseas doctors in the UK, „Social Science & Medicine”, 2007; 65(5): 915– 923.
 
3.
Pang T., Lansang M.A., Haines A.: Brain drain and health professionals, British Medical Journal, 2002; 324: 499–500.
 
4.
Okeke E.N.: Brain drain: Do economic conditions “push” doctors out of developing countries?, Social Science & Medicine:, 2013; 98: 169–178.
 
5.
Murdoch A.:, Emigracja lekarzy z Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 
6.
Andrejuk K.: Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2015: 133-160.
 
7.
Makulec A.: Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2013.
 
8.
Kaczmarczyk P., Tyrowicz J.: Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008: 1-14.
 
9.
Kautsch M.: Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013; 11(2): 169–179.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top