PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza młodych Polek na temat zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) i profilaktyki raka szyjki macicy
 
Więcej
Ukryj
1
Students’ Scientific Club at the Department of Infectious Diseases, Liver Diseases and Acquired Immunodeficiencies Wroclaw Medical University, Poland
 
2
Department of Infectious Diseases, Liver Diseases and Acquired Immunodeficiencies, Wroclaw Medical University, Poland Head of the Department: Prof. B. Knysz, MD, PhD
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Biała   

Students’ Scientific Club at the Department of Infectious Diseases Liver Diseases and Acquired Immunodeficiencies Wroclaw Medical University, Poland ph. 508 838 806
 
 
Med Srod. 2015;18(1):34-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zakażenia HPV są najbardziej powszechną infekcją przenoszoną drogą płciową i stanowią istotny problem epidemiologiczny na świecie. Za ponad 70,0% zachorowań na raka szyjki macicy odpowiada zakażenie HPV 16 oraz HPV 18. Celem pracy była ocena wiedzy młodych kobiet na temat zakażenia HPV oraz możliwości profilaktyki raka szyjki macicy. Ponadto badanie miało na celu wykazanie, w których grupach młodych kobiet istnieje szczególna potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych na temat profilaktyki.

Materiał i metody:
Badaniu ankietowemu poddano 126 kobiet w wieku 18–35 lat. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
W przeprowadzonym badaniu 41,3% kobiet zadeklarowało, że słyszało wcześniej o HPV. Blisko 38,5% kobiet poprawnie wskazało do wystąpienia jakiego nowotworu predysponuje zakażenie HPV. Jedynie 23,0% kobiet poddało się szczepieniu przeciwko HPV, zaś 19,2% kobiet potrafi poprawnie wskazać kto powinien być poddawany szczepieniom. Większą wiedzą na temat HPV oraz szczepień charakteryzowały się kobiety z wyższym wykształceniem oraz mieszkanki miast. Kobiety te również częściej korzystały z bezpłatnych badań cytologicznych.

Wnioski:
Brak wystarczającej wiedzy na temat HPV i profilaktyki raka szyjki macicy charakteryzował kobiety zamieszkujące obszary wiejskie, dlatego też na te grupy powinno zwrócić się szczególną uwagę w szerzeniu działań profilaktycznych.


Introduction:
HPV infection is the most frequent sexually transmitted disease and a major epidemiological problem in the world. HPV 16 and HPV 18 are responsible for over 70.0% cases of cervical cancer. The aim of this study was to evaluate the knowledge of young women concerning HPV infection as well as possibilities of cervical cancer prevention. Moreover, the study had to determine which groups of young women especially required educational campaigns.

Material and Methods:
The questionnaire survey was carried out among 126 young Polish women aged 18–35. The results were statistically analyzed.

Results:
The survey found that 41.3% women had heard about HPV before interview. Nearly 38.5% of women correctly indicated the occurrence of cancer which is associated with HPV infection. About 23.0% of women received a vaccination against HPV, only 19.2% of women correctly identified who should be subjected to vaccination. The best knowledge about cervical cancer and disease prevention was manifested among female university graduates and groups living in urban areas. Those women also more often underwent cytological screening.

Conclusions:
Educational campaigns should particularly include group of women living in the rural areas and women with primary and secondary education.

 
REFERENCJE (11)
1.
Spaczyński M., Kędzia W., Basta A. et al.: Uzupełnione stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Ginekologia Polska 2009; 11: 871.
 
2.
Williams V.M., Filippova M., Soto U. et al.: HPV-DNA integration and carcinogenesis: putative roles for inflammation and oxidative stress. Future Virol. Jan 1, 2011; 6(1): 45-57.
 
3.
Kordek R. (ed.): Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd 3. Via Medica, Gdańsk 2007; 233-234.
 
4.
Human Papillomavirus and Related Diseases Report 2014;http://www.hpvcentre.net/stati... , 7-16[1.09.2014].
 
5.
Krajowy Rejestr Nowotworów; http://onkologia.org.pl/nowotw... [1.09.2014].
 
6.
Sprawozdanie z Realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2010; http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles... , 10 [1.09.2014].
 
7.
GLOBOCAN 2012, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: http://globocan.iarc.fr [1.09.2014].
 
8.
Øren A., Skjeldestad F.E.: Little knowledge about human papillomavirus among young Norwegian women. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Aug 24; 126(16): 2101-3.
 
9.
Nøhr B., Munk C., Tryggvadottir L. et al.: Awareness of human papillomavirus in a cohort of nearly 70,000 women from four Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(10): 1048-54.
 
10.
Pasławska A., Mrożek-Budzyn D., Majewska R.: Wiedza młodych kobiet na temat znaczenia badań cytologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy. Probl Hig i Epidemiol 2014; 95(1): 170-174.
 
11.
ECDC Guidance. Introduction of HPV vaccines in European Union countries. Available from: http://www.ecdc.europa.eu/en/p... , 6 [1.09.2014].
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top