PL EN
LETTER TO EDITORS
Glyphosate: useful, dangerous? To license or to phase out?
 
More details
Hide details
1
Kinderumwelt gemeinnützige GmbH der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) e.V., Osnabrück, Germany
 
 
Corresponding author
Karl Ernst v. Mühlendahl   

Kinderumwelt gemeinnützige GmbH der Deutschen Akademie für Kinder – und Jugendmedizin (DAKJ) e.V., Westerbreite 7, D 49084 Osnabrück, Germany
 
 
Med Srod. 2016;19(4):7-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Glifosat, herbicyd unieczynniający enzymy niezbędny u wszystkich roślin, ale nie zwierząt i ludzi, ma niektóre korzystne właściwości w porównaniu do innych produktów ochrony roślin. Nie jest substancją trwałą. Z powodu produkcji i zużytkowania powyżej 700000 ton rocznie ogromna część ludności jest eksponowana na ten herbicyd. International Agency on Research on Cancer (IARC) of the World Health Organisation(WHO) bardziej dokładnie przyjrzała się temu herbicydowi i sklasyfikowała go jako prawdopodobnie karcinogenny dla ludzi (2A). Niemiecki Urząd Oceny Ryzyka (BfR) oraz Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeanalizowały dane i zaprzeczyły klasyfikacji IARC. W niniejszej pracy jest omówiony proces decyzyjny i zasadnicze elementy tej kontrowersyjnej klasyfikacji. Wnastępstwie rozwijającej się publicznej dyskusji te konflikty powinny zostać zracjonalizowane, o ile BfR i EFSA przedstawią bardziej przejrzyste dane na temat ich oceny i ograniczą opinie i propozycje do swoich podstawowych zadań, aby zaproponować regulacje dotyczące ryzyka, które występuje w wyniku narażenia.
 
REFERENCES (7)
1.
Clausing P. Pestizid Aktions-Netzwerk e.V., PAN. The Glyphosate Assessment Report. An Analysis of Gaps and Deficiencies. PAN Germany, 2015. http://www.pan-germany.org/ download/Glyphosat-Studie_Campact_PAN_korrigiert.pdf.
 
2.
Clausing P. The 31 August 2015 addendum to the renewal assessment report on glyphosate. Nov. 2015 http://www.pangermany. org/download/PAN_Germany_Addendum_analysis_ 09112015.pdf.
 
3.
EFSA. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA Journal 13:4302-4331, 2015.
 
4.
IARC. Monograph 112, 2015. http://monographs.icar.fr/Eng/ Monographs/vol112/indes.php.
 
5.
Office of Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. Document No. 004855, 1985. http://epa.gov/pesticides/chem... cleared-reviews/reviews/103601/103601-206.pdf.
 
6.
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, 2004 http://whqlibdoc.who.int/publi... g.pdf?ua=1.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top