PL EN
REVIEW PAPER
Anthropogenic food contamination
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Higieny i Ekologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk
 
 
Corresponding author
Artur Potocki   

Zakład Higieny i Ekologii CMUJ ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
 
 
Med Srod. 2010;13(1):112-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The food that is consumed by people is contaminated by natural substances and those that are connected with human activity. The second group may be divided into: substances that are added on purpose ( mainly additions)- the contaminants connected with production and turn of the substances and environmental contaminants. The kind and amount of the substances added on purpose is standarised and undergoes many controls. The contaminants connected with production ( pesticides, antibiotics, hormonal drugs), when they are present in food they are always undesirable components. The similar situation concerns WWA, PCB. PCDD/F and metals such as: Pb, Cd and Hg. The presence of these substances may be connected with the environmental situation and heat treatment. In the last one the processes of non enzymatic glication ( Maillard reaction) play an important role. They may lead to new substances creation such as Amador, that are accompanied by side products as acroleine, acrylamide, furfuryl aldehyde, HAA and others. The packings of improper quality and improper usage are also dangerous. It concerns packings from plastic (the presence of molecules of monomers, filling materials, stabilizators, plastificators and pigments). It concerns also packings from aluminium and galvanized sheet steel.
 
REFERENCES (28)
1.
Gertig H.: żywność a zdrowie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 
2.
Świderski F. (red).: żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1999.
 
3.
Rutkowski A, Gwiazda S, Dąbrowski K.; Dodatki funkcjonalne do żywności. Agro &Food Technology, 1993, Katowice.
 
4.
Czapski J,. Wieland A.: Dodatki do żywności – przyjaciel czym wróg? PWRiL, 1992, Poznaƒ.
 
5.
Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu.PWN 2004, Warszawa.
 
6.
Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN 2000, Warszawa.
 
7.
Codex Alimentorius, Abridged Version FAO/WHO, 1990 Roma.
 
8.
Sienko J.M., Plane A.A.: Chemia Podstawy i Własności.,PWN 1980, Warszawa.
 
9.
www.pl/informacje/publikacje/detox/chemikalia w naszej krwi. Raport przygotowany przez ekspertów z Państwowego Zakładu Higieny. 16.11.2004, Warszawa.
 
10.
Falandysz J.: Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocena ryzyka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 
11.
European Commission. Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the risk assessment of dioxin and dioxin-like PCBs in food. Adopted on 22 November 2000. SCF/CS/CNTM/DIOXIN/8 final.
 
12.
ARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Overall Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs Volumes 1 to 42. Supplement 7. WHO, Lyon.
 
13.
Van den Berg M., Birnbaum L.S., Denison M. „i wsp.”: The 2005 World Health Organization of human and mammalian toxic equivalence factore for dioxins and dioxin-like compounds. Toxicol Science, 2006, 93:223 – 41.
 
14.
Grochowalski A.: Problemy badania dioksyn w próbkach żywności. Konferencja „Dioksyny w środowisku”15.03.2000, www.tarnow.pl/pke/diok/diok:html.
 
15.
Turrio-Baldassarri L., Abate V., Alivernini S. „i wsp.”: A study on PCB, PCDD/PCDF industrial contamination in a mixed urban-agricultural area significantly affecting the food chain and the human exposure. Part I: soil and feed. Chemosphere 2006.
 
16.
O’Neil P.; Chemia Êrodowiska. PWN, 1998, Warszawa – Wrocław.
 
17.
Svensson B.G., Nilsson A., Jonsson E. „i wsp.”: Fish consumptionm and exposure to persistent organochlorine compounds, mercury, selenium and methylamines among Swedish fishermen. J Work Environ Health, 21:96 – 105, 1995.
 
18.
Juberg D.R.: An evaluation of endocrine modulators: Implications for human health. Ecotox. Environ. Safety, 2000, 45, 93-105.
 
19.
Piskorska-Pliszczyƒska J.: Funkcja receptora Ah w mechanizmie działania dioksyn i związków pokrewnych. P.wet, 1998, Puławy.
 
20.
Bilek M.: Zanieczyszczenie Êrodowiska naturalnego przez WWA. Biuletyn Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 6, 2004 Kraków.
 
21.
SCF. 2002. Opinion of the Scientific Committee on Food on the risks to human health of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food SCF/CS/CNTM/PAH/29 Final. http://europa. eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out... en.pdf.
 
22.
Brandys J. (red).: Toksykologia. 1999,Wyd.UJ Kraków.
 
24.
Kolarzyk E. (red).: Wybrane problemy Higieny i ekologii człowieka. Wyd. UJ, 2008, Kraków.
 
25.
Sikorski Z.E. (red).: Chemia żywnościowy, WNT Warszawa.
 
26.
Zakrzewski S.E.: Podstawy toksykologii środowiska. PWN, 2000, Warszawa.
 
27.
Kurnatowska A. (red.), Kurnatowski P.: Ekologia medyczna wybrane zagadnienia. 2003, Promedi.
 
28.
Juszczak L.: Chemiczne zanieczyszczenia żywnosci. 2008, www.laboratorium.elamed.pl/strona-numer-3-2008- 15123.htm.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top