PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza częstości stosowania suplementów na bazie roślinnych adaptogenów i ich wpływ na dobrostan psychofizyczny użytkowników
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Honorata Weronika Kucharska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, Polska
 
 
Med Srod. 2022;25(3-4):46-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Adaptogeny to surowce roślinne lub substancje pochodzenia roślinnego. Stosowane są w celu obrony organizmu przed stresem, skutkami negatywnych bodźców oraz przystosowanie organizm do warunków panujących w środowisku. Celem pracy była analiza częstości stosowania suplementów na bazie roślinnych adaptogenów i ocena ich wpływu na dobrostan psychofizyczny użytkowników.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone w 2022 roku w grupie 300 Polaków: kobiet (76%) i mężczyzn (24%). Respondenci udzielili odpowiedzi na pytania w autorskim kwestionariuszu ankiety dotyczącym częstości stosowania suplementów na bazie roślinnych adaptogenów oraz oceny ich wpływu na swój dobrostan psychofizyczny. Analiza statystyczna została przeprowadzona w programie SPSS wersja 23 oraz w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Do zbadania zależności między zmiennymi na skalach nominalnych wykorzystano test niezależności chi², przy standaryzowanym poziomie istotności (p = 0,05) ale pozostaje w relacji z wiekiem badanych (p = 0,05).

Wyniki:
Status zawodowy istotnie wpływa na systematyczność przyjmowania suplementów (p < 0,05). Niemal dwie trzecie uczestników badania przyznało, że dzięki stosowaniu suplementów na bazie roślinnych adaptogenów czują ogólnie lepsze funkcjonowanie organizmu. Na poprawę koncentracji wskazało 42,3% badanych, a na lepszą pamięć oraz na wzrost sił witalnych 36%.

Wnioski:
Stosowanie adaptogenów działa korzystnie, przyczyniając się do poprawy koncentracji i pamięci, lepszego funkcjonowania organizmu, wzrostu sił witalnych, powodując redukcję odczuwalnego stresu oraz lepszy wygląd skóry.


Introduction and objective:
Adaptogens are plant raw materials or substances of plant origin. The purpose of supplementation with adaptogens is the protection of the body against stress, the effects of negative stimuli, and adaptation of the body to the conditions prevailing in the environment. The aim of the study was to analyze the frequency of the use of supplements based on plant adaptogens, and to assess their impact on the psychophysical well-being of users.

Material and methods:
The survey was conducted in 2022 in a group of 300 Poles – 76% of females and 24% of males. The respondents replied to the author-constructed questionnaire concerning the frequency of use of supplements based on plant adaptogens and the assessment of the impact of supplementation on their psychophysical well-being. Statistical analysis was carried out using SPSS version 23 and the Excel spreadsheet. The relationship between variables on nominal scales was investigated by means of chi-square test for independence, with the level of significance set at p = 0.05, but remaining in relation to the respondents’ age (p = 0.05).

Results:
Professional status exerted a significant effect on the regularity of taking supplements (p<0.05). Nearly twothirds of the study participants admitted that by using supplements based on plant adaptogens they felt a better overall functioning of the body, while 42.3% of respondents indicated an improvement in concentration, and 36% of them mentioned an increase in vitality.

Conclusions:
The use of adaptogens has a beneficial effect on improving concentration and memory, better functioning of the body, increase in vitality, reduction of perceived stress, and better appearance of the skin.

 
REFERENCJE (23)
1.
Anghelescu I G, Edwards D, Seifritz E, et al. Stress management and the role of Rhodiola rosea: a review. Int J Psychiatry Clin Pract. 2018; 22(4): 242–252. https://doi.org/10.1080/136515....
 
2.
Sadowska A, Car H. Błędne koło przewlekłego stresu–jak je skutecznie przerwać? Medycyna Biologiczna. 2018; 1.
 
3.
Możdżeń K, Rzepka A, Barabasz-Krasny B. Medicinal plants supporting therapy of stress, neuroses and depression. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 182–192. https://doi.org/10.26444/monz/....
 
4.
Winston D, Maimes S. Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina and Stress Relief. W: Herbal Therapeutics. Rochester, Vermont; 2019. p. 57–65.
 
5.
Wolski T, Baj T, Ludwiczuk A i wsp. Surowce roślinne o działaniu adaptogennym oraz ocena zawartości adaptogenów w ekstraktach i preparatach otrzymanych z rodzaju Panax. Postępy Fitoterapii. 2009; 2: 77–97.
 
6.
Selye H. Experimental evidence supporting the conception of” adaptation energy”. American Journal of Physiology-Legacy Content. 1938; 123(3): 758–765. https://doi.org/10.1152/ajpleg....
 
7.
Selye H. Stress and the general adaptation syndrome. Br Med J. 1950; 1(4667): 1383–1392. https://doi.org/10.1136%2Fbmj.....
 
8.
K. Stępień. Powszechność suplementów diety a zagrożenia związane z ich stosowaniem. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2019, 9, 51–59. http://www.biuletynfarmacji.wu... (dostęp: 2022.06.22).
 
9.
Raport TNS. Świadome samoleczenie w Polsce – www.lekiczysuplementy.pl 2014. https://www.rynekzdrowia.pl/Fa... (dostęp: 2022.06.22).
 
10.
Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high -concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012; 34(3): 255–262. https://doi.org/10.4103/0253–7....
 
11.
Ghosh R, Bryant D L, Farone A L. Panax quinquefolius (North American Ginseng) Polysaccharides as Immunomodulators: Current Research Status and Future Directions. Molecules. 2020; 25(24). https://doi.org/10.3390/molecu....
 
12.
Khan T, Date A, Chawda H, et al. Polysaccharides as potential anticancer agents-A review of their progress. Carbohydr Polym. 2019; 210: 412–428. https://doi.org/10.1016/j.carb....
 
13.
Vuksan V, Sievenpiper J L, Koo V Y, et al. American ginseng (Panax quinquefolius L) reduces postprandial glycemia in nondiabetic subjects and subjects with type 2 diabetes mellitus. Archives of internal medicine. 2000; 160(7): 1009–1013. https://doi.org/10.1001/archin....
 
14.
Patel S, Rauf A. Adaptogenic herb ginseng (Panax) as medical food: Status quo and future prospects. Biomedicine & pharmacotherapy. 2017; 85: 120–127. https://doi.org/10.1016/j.biop....
 
15.
Bach H V, Kim J, Myung S K, et al. Efficacy of Ginseng Supplements on Fatigue and Physical Performance: a Meta-analysis. J Korean Med Sci. 2016; 31(12): 1879–1886. https://doi.org/10.3346/jkms.2....
 
16.
Fu J, Wang Z, Huang L, et al. Review of the botanical characteristics, phytochemistry, and pharmacology of Astragalus membranaceus (Huangqi). Phytother Res. 2014; 28(9): 1275–1283. https://doi.org/10.1002/ptr.51....
 
17.
Li X, Qu L, Dong Y, et al. A review of recent research progress on the astragalus genus. Molecules. 2014; 19(11): 18850–18880. https://doi.org/10.3390/molecu....
 
18.
Todorova V, Ivanov K, Ivanova S. Comparison between the Biological Active Compounds in Plants with Adaptogenic Properties (Rhaponticum carthamoides, Lepidium meyenii, Eleutherococcus senticosus and Panax ginseng). Plants (Basel). 2021; 11(1). https://doi.org/10.3390/plants....
 
19.
Gerontakos S, Taylor A, Avdeeva A Y, et al. Findings of Russian literature on the clinical application of Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.): A narrative review. J Ethnopharmacol. 2021; 278: 114274. https://doi.org/10.1016/j.jep.....
 
20.
Pu W L, Zhang M Y, Bai R Y, et al. Anti-inflammatory effects of Rhodiola rosea L.: A review. Biomed Pharmacother. 2020; 121: 109552. https://doi.org/10.1016/j.biop....
 
21.
Panossian A, Brendler T. The Role of Adaptogens in Prophylaxis and Treatment of Viral Respiratory Infections. Pharmaceuticals (Basel). 2020; 13(9). https://doi.org/10.3390/ph1309....
 
22.
Park J, Han S, Park H. Effect of Schisandra Chinensis Extract Supplementation on Quadriceps Muscle Strength and Fatigue in Adult Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(7). https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
23.
Schlegel-Zawadzka M, Barteczko M. Ocena stosowania suplementów diety pochodzenia naturalnego w celach prozdrowotnych przez osoby dorosłe. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009, 4, 375 – 387. https://agro.icm.edu.pl/agro/e... (dostęp: 2022.06.22).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top