PL EN
LETTER TO EDITORS
20 years of activity of the journal “Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine” 1998–2018
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor: dr hab. n. med. Renata Złotkowska
CORRESPONDING AUTHOR
Henryka Langauer-Lewowicka   

41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13
 
Med Srod. 2018;21(4):4–17
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054