PL EN
RESEARCH PAPER
Variability of posture types in children from polluted environment
 
More details
Hide details
1
Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Katedra Biostruktury. Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Z. Ignasiak
 
 
Corresponding author
Jakub Pokrywka   

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Biostruktury Al. J.I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel: 0 71 347 33 61
 
 
Med Srod. 2011;14(1):43-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Problems of posture concern large number of children population and adolescents. Early school age is a period in which the increasing number of faulty posture is most frequent. Polluted environment can affect development of posture during prepubertal growth. The aim of the study was to assess the posture in the sagittal plane and incidence of different types of body posture in boys and girls living in polluted environment.

Material and Methods:
The study was conducted in 2002 in all primary schools in Polkowice. 1311 children were evaluated: 620 boys and 691 girls aged 7 to 11. The measurement included basic somatic features such as height and body weight and for the posture in the sagittal plane photogrametric analysis was used. The body posture types were identified according to Wolaƒski typology modified by Zeyland-Malawka. The correct posture types included RI, RII – balanced types, KI – kyphotic and LI – lordotic type. In the faulty group there was RIII – balanced types, KII, KIII – kyphotic, LII and LIII – lordotic posture types.

Results:
Based on the study it was observed that number of regular body posture types in children from Polkowice between 7 and 11 decreases with age. At the same time it was observed that the faulty body posture types are more common in groups of girls (from 44% to 57%) than boys (from 38,5% to 52%). The dominant type of body posture in boys are balanced and kiphotic. In boys between age 7 and 10 there are more regular body posture types – from 51% to 61,5%. The dominant type of body posture in girl groups are balanced and lordotic types. In girls between 8 and 11 there are more faulty body posture types – from 50% to 57%.

 
REFERENCES (30)
1.
Barczyk K., Skolimowski T., Ostrowska B.; Rozwój fizyczny dzieci a wady postawy; Fizjoterapia 2003; AWF Wrocław; 11; 2; supl. 1; 42.
 
2.
Garbara M.; Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2004; 12; 14-17.
 
3.
Kasperczyk T.; Diagnostyka wad postawy [w:] J. Ślężyński (red.) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny 1992; AWF Katowice.
 
4.
Zeyland-Malawka E.; Drogi, rozdroża i drogowskazy w kierunku prawidłowej postawy ciała, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2002; 11(1); 91-96.
 
5.
Kutzner-Kozińska M.; Proces korygowania wad postawy; 2001; AWF Warszawa.
 
6.
Kasperczyk T.; Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie; Firma Handlowo Usługowa „Kasper” 1998; Kraków.
 
7.
Wolański N.; Rozwój biologiczny człowieka; PWN 1986; Warszawa.
 
8.
Tokarczyk R., Mazur T.; Fotogrametria, zasady działania i zastosowanie w rehabilitacji; Rehabilitacja Medyczna 2006; 4; 31–38.
 
9.
Zeyland-Malawka E.; Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego 1999; Fizjoterapia; t. 7, nr 4.
 
10.
Wolański N.; Typy postawy ciała i ich określanie; Kultura Fizyczna 1957; 7.
 
11.
Black K. M., McClure P., Polansky M.; The influence of different sitting positions on cervical and lumbar posture; Spine 1996; 1; 21; (1); 65-70.
 
12.
Muszkieta R.; Styl życia i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży; Kultura Fizyczna 1999; 9-10; 9-11.
 
13.
Sławińska T.; Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich; Prace habilitacyjne 2000; AWF Wrocław.
 
14.
Baghurst PA., McMichael AJ., Wigg NR., Vimpani GV., Robertson EF., Roberts RJ., Tong SL.; Environmental expresowe to lead and children's intelligence at the age of seven years. The Port Pirie Cohort Study; N Engl J Med; 1992; 327(18); 1279-84.
 
15.
Wigle DT., Arbuckle TE., Turner MC., Bérubé A., Yang Q., Liu S., Krewski D.; Epidemiologic evidence of relationships between reproductive and child health outcomes and environmental chemical contaminants; J Toxicol Environ Health B; 2008; 11(5-6); 373-517.
 
16.
Andrzejak R., Smolik R.; Wspólczesne problemy ekspozycji na ołów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce; 1996; 50(6); 581-595.
 
17.
Dudek B.; Efekty toksyczne ołowiu u dzieci; Medycyna Pracy; 1993,6; supl. 1; 101-114.
 
18.
Adair I. V., Van Wijk M. C., Armstrong G. W.; Moire topography in scoliosis screening; Clin. Orthop. Relat. Res. 1977, 129; 165-171.
 
19.
Suder A., Kościsk T., Połosz J.; Częstość występowania wad postawy ciała chłopców krakowskich w wieku od 4 do 18 –stan aktualny i zmiany w ostatnim trzydziestoleciu; Pediatria Polska 2003; 78(2); 123-130.
 
20.
Adamczak I.; Analiza częstości występowania wad postawy ciala dzieci i młodzieży w wieku 7–15 lat wybranych miejscowościach w województwie kujawsko-pomorskim. Scripta Periodica2000; III (2); supl. 1; 185–191.
 
21.
Chromik K., Rohan-Fugiel A., Âliwa D., Fugiel J.; Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2009; 15; 4; 346-347.
 
22.
Lichota M.; Zmiany w postawie ciała 6 – 7 letnich dzieci; Annales Univesrsitatis Mariae Curie – Skłodowska 2003; Vol. 18; Suppl. 13; 148; 241-245.
 
23.
Uetake T., Ohtsuki F.; Sagittal configuration of spinal curvature line in sportsmen using Moire technique. Okajimas Folia Anat. Jpn 1993; 70(2-3); 91-103.
 
24.
Wojtys E. M., Ashton-Miller J. A., Huston L. J., Moga P. J.; The assotiation between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. Am. J. Sports Med.; 2000; 28(4); 490-498.
 
25.
Grabara M.; Zróżnicowanie postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 8-13 lat w ocenie metodą fotogrametryczną Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 2005; 60; supl. 16; 129; 87-91.
 
26.
Górniak K.; Postawa ciała dziewcząt chłopców wiejskich. [w:] M. Skład (red.) Wybrane składniki rozwoju biologicznego dziewcząt i chłopców wiejskich z Podlasia 2000; IWFiS; Biała Podlaska; 303–336.
 
27.
Barczyk K., Demczuk-Włodarczyk E., Bieć E.; Kształtowanie się krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa u 12-15-letnich dzieci. Fizjoterapia 1997; 1; 15-18.
 
28.
Fugiel J., Sławiska T.; Postawa ciała dzieci wczesnej specjalizacji sportowej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Sport szkolny w teorii i praktyce”; AWF Wrocław; 2009,11. 12. 2009.
 
29.
Saulicz E. i wsp.: Dymorficzne zróżnicowanie postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej w okresie pokwitania. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice 1996; 8: 15-26.
 
30.
Kasperczyk T. i wsp.: Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci i mΠodzie˝y; w: Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. AWF, Warszawa 1986: 226-240.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top