PL EN
RESEARCH PAPER
Development variability of longitudinal spine features in children angin 7-15 years old
 
More details
Hide details
1
Katedra Biostruktury, Zakład Anatomii, AWF Wrocław. Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Z. Ignasiak
 
 
Corresponding author
Katarzyna Kochan   

Katedra Biostruktury, Zakład Anatomii, AWF, Wrocław al. I.J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
 
 
Med Srod. 2010;13(2):47-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Increased body growth is connected with higher sensitivity to environmental influence and may be a cause of instability of body posture. This happens when trunk and lower limbs growth is more intense., Because body posture disorders are most often diagnosed in children and school adolescents, the sample chosen were subjects between 7 and 15 years old.

Material and Methods:
The data was gathered in 2002 in the town of Polkowice. Examination concerned 2706 boys and girls aged 7 to 15 years old. The measurement included basic somatic features and for the body posture photogrammetric method was used.

Results:
It was indicated that the relative trunk length in both sexes was decreasing in early school period but in the three oldest groups of age there was a significant increase. The height of kyphosis was increasing significantly in both sexes with age. Most intensive growth of this parameter was observed between 12 and 13 years old subjects. In both sexes there could be seen significant increase of kyphosis depth between 12 and 14 years old and also the decrease of lumbar lordosis between 12 and 13 years old subjects.

Conclusions:
Significant increase of thoracical spine relative height and lumbar lordosis depth in adolescents in both sexes can be one of the causes of weakening spine stability and affect correct body posture development.

 
REFERENCES (30)
1.
Ignasiak Z., Sławińska T., Rożek K. i wsp.: Lead and growth status of schoolchildren living in the copper basin of south-western Poland: Differential effects on bone growth. Ann Hum Biol 2006; 33: 401-414.
 
2.
Kordas K., Lopez P., Rosado J.L. i wsp.: Blood lead, anemia and short stature are independently associated with cognitive performance in Mexican school children. J Nutr 2004;134: 363-371.
 
3.
Little B. B., Snell L. M., Johnston W. L. i wsp.: Blood lead levels and growth status of children. Am J Hum Biol 1990; 2, 3: 265-269.
 
4.
Peterson K.E., Salganik M., Campbell C. i wsp.: Effect of succimer on growth of preschool children with moderate blood lead levels. Environ Health Perspect 2004; 112: 233-237.
 
5.
Rahman A., Maqbool E., Zuberi H. S.: Lead-associated deficits in stature, mental ability and behaviour in children in Karachi. Ann Trop Paediatr 2002; 22: 301-311.
 
6.
Shukla R., Dietrich K. N., Bornschein R. L. i wsp.: Lead exposure and growth in the early preschool child: a follow-up report from the Cincinnati lead study. Pediatrics 1991; 88: 886-892.
 
7.
Grabecki J.: Monitoring biologiczny ołowiu w populacji Śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci szkół podstawowych. Med. Pracy 1993; 44, 6, Supl. I: 85-99.
 
8.
Bellinger D., Sloman J., Leviton A. i wsp.: Low-level lead exposure and children’s cognitive function in the preschool years. Pediatrics 1991; 87, 2: 219-227.
 
9.
Gruszczyński L., Andrzejak R., Lisowska K.: Występowanie podwyższonych stężeń ołowiu we krwi u dzieci zamieszkałych w Lubinie. Pediatr Pol 1996; Supl.4/96: 101-109.
 
10.
Byers R.K., Lord E.E.: Late effects of lead poisoning on mental development. Am J Dis Child 1943; 66, 5: 471-494.
 
11.
Czerwionka-Szaflarska M., Nowak A.: Dzieci – grupa ryzyka w narażeniu na ołów. Med Sci Monit 1995; 6: 627– 631.
 
12.
Dietrich K.N., Berger O. G., Succop P.A. i wsp.: The developmental consequences of low to moderate prenatal and postnatal lead exposure: Intellectual attainment in the cincinnati lead study cohort following school entry. Neurotoxicol Teratol 1993; 15, 1: 37-44.
 
13.
Hicks D.G., O'Keefe R.J., Reynolds K.J. i wsp.: Effects of Lead on Growth Plate Chondrocyte Phenotype. Toxicol Appl Pharmacol 1996;140, 1: 164-172.
 
14.
Tylman D.: Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Wydawnictwo Severus, Warszawa, 1995.
 
15.
Zeyland-Malawka E.: Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układ odniesienia w badaniu postawy ciała. Fizjoterapia 2003; 11, 3: 5-12.
 
16.
Iwanowski W.: KsztaΠtowanie si´ fizjologicznych krzywizn kręgosłupa człowieka: studium oparte na badaniach dzieci i młodzieży z Wrocławia. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, Wydawnictwo AWF, 1982.
 
17.
Wójcik M., Skolimowski T.: Metody badania postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Wychowanie Fizyczne i Sport 1985; 28, 3: 51-58.
 
18.
Strugała-Stawik H., Frydrych J., Stawik K.: Przekroczenia poziomu ołowiu we krwi dzieci z gmin Zagłębia Miedziowego w latach 1991–2002. [W:] Z. Rudkowski (red.) Materiały Konferencji Naukowej nt. środowisko a zdrowie dziecka, 2003, 1–5.
 
19.
Barczyk K., Skolimowski T.: Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u 7-letnich dzieci. Fizjoterapia 1998; 6, 1-2: 48-50.
 
20.
Prętkiewicz-Abacjew E., Wróblewska A., Zajt-Kwiatkowska J. i wsp.: Spostrzeżenia i uwagi dotyczące oceny postawy ciała na podstawie badania metodą fotogrametryczną. Pediatr Pol 2001; 9: 643-650.
 
21.
Tanner J.M.: Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszawa, 1963.
 
22.
Chrzanowska M., Gołąb S., Żarków R. i wsp.: Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Wydawnictwa Monograficzne AWF w Krakowie, 2002.
 
23.
Ignasiak Z.: Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle zróżnicowanego wieku biologicznego. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 19, 1988.
 
24.
Mleczko E.: Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia. Wydawnictwa Monograficzne AWF w Krakowie, 44, 1991.
 
25.
Sławińska T.: Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich. AWF we Wrocławiu, 2000.
 
26.
Rodziewicz-Gruhn J.: Ocena rozwoju somatycznego chłopców z Ukrainy w okresie pokwitania (w) Malinowski A. Stolarczyk H. (ed.): Antropologia a medycyna i promocja zdrowia Tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
 
27.
Kopczyńska-Sikorska J.: Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży. Biblioteka Pediatry 12, PZWL Warszawa, 1986.
 
28.
Welon Z., Bielicki T.: The timing of adolescent growth spurts of 8 body dimensions in boys and girls of the Wrocław Growth Study. Studies In Phys Anthrop 1979; 5: 75-79.
 
29.
Wilczyński J.: Różnice w jakości postawy między dziewczętami badanymi metodą fotogrametrii przestrzennej – Moire. Kultura Fizyczna 2007; 1-2: 12-14.
 
30.
Barczyk K., Skolimowski T., Anwajler J. i wsp. Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przednio-tylnych w poszczególnych typach postawy ciała dzieci w wieku 7 lat. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2005; 7, 5: 555- 562.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top